Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Af den officielle vildtudbyttestatistik kan det ses, at antallet af nedlagte krondyr er steget fra 1.900

dyr i jagtsæsonen 1990/91 til 3.500 dyr i sæsonen 1996/1997. Herefter har der ikke været nogen udvikling

i landets afskydning af krondyr, der har ligget på et stabilt niveau, jf. rapportens afsnit Afskydningens

størrelse.

Endvidere er situationen i dag, at krondyrene er nataktive, og har en meget ujævn udbredelse i landet,

centreret omkring store nåletrækomplekser. Fra naturens side er krondyret et dagaktivt dyr, der gerne

opholder sig i det åbne landskab.

Endelig er der en unaturlig køns-og alderssammensætning af bestanden, hvor mellemaldrende og ældre

hjorte er signifikant underrepræsenteret, jf. rapportens afsnit Modne hjorte.

Forvaltningen af krondyr i vore nabolande.

Tyskland, Norge og Sverige har tradition for en langt mere formel og restriktiv forvaltning af de nationale

bestande af krondyr. I Danmark har der hidtil ikke været ønsker om, eller tradition for, en mere

formel udveksling af forvaltningsmæssige erfaringer med vore nabolande.

Mange problemstillinger må imidlertid antages at være sammenlignelige landene imellem; men måske

er ånden, der ligger til grund for vore nabolandes forvaltning, ikke umiddelbart forenelig med det

holdningsmæssige grundlag, for den mere liberale danske krondyradministration.

I Danmark har formelle regler om mindsteareal for krondyrjagt, areal-og bonitetsafhængig kvotetildeling

samt centralt fastlagt køns-og aldersbestemt afskydning altid været voldsomme anstødssten

for den åbne og fordomsfrie debat, mens disse forvaltningsmæssige virkemidler er centrale og alment

accepterede elementer i forvaltningen af krondyrene i Tyskland, Norge og Sverige.

Det vurderes at indhentning af udenlandske erfaringer med forvaltning af krondyr vil være af værdi

for den fremtidige diskussion i Danmark.

9

More magazines by this user
Similar magazines