VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE - hofor

hofor.dk

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE - hofor

Hvor meget

kAn I REALIsTIsk

spare?

Ejendomme, der får sat målere op, sænker i

gennemsnit det årlige vandforbrug med ca.

25 %. Men tallet dækker over, at nogle foreninger

kan reducere vandforbruget med op

mod 50 %, mens andre kun sparer 5 % - eller

slet ikke noget.

Med udgangspunkt i de ejendomme, der

har fået etableret vandmålere med støtte

fra HOFOR i perioden 2003-2010, ser besparelsespotentialet

sådan ud:

Jo større forbruget er før målerne sættes

op, jo større effekt har vandmålerne. Hvis

forbruget ligger under 120 LPD - liter/person/døgn

- kan det ikke altid betale sig at

montere målere, ud fra et rent økonomisk

synspunkt.

Disse erfaringstal fra HOFOR giver en meget

god indikation for, hvor store besparelser

I kan forvente at opnå, hvis I installerer

målere. Besparelsespotentialet er afgørende

for, om målerne kan tjene sig hjem.

Installationsomkostningerne: Hvad koster

det at installere målere, og at have dem?

En god tommelfingerregel er, at selve måleren

samt fittings og installation (indskæring

af måleren i eksisterende rør) koster ca. 750

LPD før opsætning af målere Gns. fald i % LPD

LPD 100-120 2 %

LPD 121-140 21 %

LPD 141-160 34 %

LPD 161-180 23 % *)

LPD over 200 40 %

kr. eks. moms. Men dette er kun en tommelfingerregel

udelukkende baseret på vvs-arbejder.

Udgifter til tømrerarbejde, som ekskl.

flytning af hylder eller køkkenskabe er ikke

medregnet.

En anden udgift som skal medregnes, er

udgiften til drift af målere, herunder både

udgifter til aflæsning og regnskab, samt

løbende udskiftning af målerne. Aflæsning og

regnskab koster ca. 150-200 kr. lejlighed/år.

Stikprøvekontrol

Udskiftning af målerne er dyrere; målerne

skal enten udskiftes eller sendes til stikprøvekontrol

hvert 6. år. Udgifterne til dette

svinger en del, men man kan regne omkring

200-500 kr./lejlighed/år, afhængig af mange

*) kun få ejendomme

i denne gruppe. To

ejendomme med

stigende vandfor-

brug trækker gen-

nemsnittet ned.

faktorer, f.eks. målertypen, om målerne

består stikprøvekontrollen og dermed

kan sidde i mere end seks år, om man

skifter målerne i stedet for at teste

dem, og hvilken type målere man skifter

til.

Det koster dog ikke lige så meget at

udskifte målerne, som at installere

dem første gang, fordi vvs-arbejdet er

mindre omfattende.

Der findes intet enkelt svar på, hvad

det koster at installere og vedligeholde

målerne. Rentabiliteten afhænger altid

af de konkrete forhold og tilbud som

vedrører den enkelte ejendom.

3

More magazines by this user
Similar magazines