Referat - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Referat - Mariendal kirke

to døre. De kan udleveres til blomsterhandleren, købmanden m.m. som herefter kan

levere varer til kirken uden for kontortiden.

• Vi har fået tilbud på linoleum til flere kælderrum.

• Gaskomfuret i kælderkøkkenet forsynes med en ”lynkobling”, så det kan flyttes ved

rengøring mm.

• Der er skiftet et lysrør i Store sal.

• Provstiet har bevilget penge til udskiftning af køkkenet på Egernvej 43.

• Vi har fået et tilbud på opsætning af to radiatorer i kælderen til Egernvej 29.

• Provstiet har bevilget penge til udskiftning af kokosløber på trappen til 1. sal på

Egernvej 29.

5. Meddelelser fra kassereren

• Kassereren refererede fra budgetsamrådet og kunne konkludere, at vores økonomi ser

lysere ud end længe.

6. Meddelelser fra udvalg

Kirkeudvalg

• Intet.

Gudstjenesteudvalg

• Udvalget har evalueret gudstjenesterne onsdag og fredag og der er tale om en glædelig

udvikling.

• Udvalget anbefaler, at vi fortsat ikke har ind- og udgangsbøn ved gudstjenesterne.

• Der har været et forslag om at få to læsninger i formessen, dette er stillet i bero.

Aktivitetsudvalg

• Årsprogrammet viser den kommende vinters aktiviteter. Filmaftener, foredrag, koncerter

og læsekreds bliver også annonceret i FKV’s program.

Bladudvalg

• Vi skal lave en profil af sognet til indstikket i lokalavisen. Der er deadline på teksterne

den 29. oktober.

Masterplanudvalget

• Resultatet af udvalgets arbejde fremlægges på et møde i distriktsudvalget den 25.

september i Solbjerg kirke.

Økonomiudvalget

• Økonomien ser lysere ud end hidtil.

Eksterne repræsentationer

• Der er snart møde i børnehaven.

• Der er snart møde på Søndervang.

Valgudvalg

• Udvalget har afholdt et møde, hvor det planlagde arbejdet.

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 73 55

Mandag til fredag kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

More magazines by this user
Similar magazines