Referat - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Referat - Mariendal kirke

Medarbejderrepræsentanten

• Kirketjenerne hænger valgplakaterne op på iøjnefaldende steder.

• Det er et problem, at vi ikke mere har en container til blade osv. Vi køber selv en vogn

til skraldeposer, som kan bruget udendørs.

7. Orientering fra Beredskabsforbundets kursusudvalg om kurser i førstehjælp og om

hjertestarter

• Niels Christian Schollert fra beredskabsforbundet orienterede om brugen af en

hjertestarteren for Rådets medlemmer.

8. Hvem kan låne/leje salene

• Vi udarbejder en fortegnelse over hvem der har mulighed for at låne/leje lokalerne.

9. Kvartalsrapport 2. kvartal

• Kassereren gennemgik kvartalsrapporten, som herefter blev godkendt.

10. Eventuelt

• Kirketjeneren gjorde opmærksom på, at han i sin uddannelse har et førstehjælps kursus

og at Anette snart skal i gang med kirketjener uddannelsen og dermed også får et

kursus.

Med venlig hilsen

Jens Christensen

referent

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 73 55

Mandag til fredag kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

More magazines by this user
Similar magazines