C-Nyt nr. 1 2008 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

C-Nyt nr. 1 2008 - Konservative Folkeparti

Middelfart Konservative Vælgerforening

Nyt

Ejby · Nr. Aaby · Middelfart

Nr. 1 · 27. årgang · 2008


C-Nyt

nr. 1 · 27. årgang · 2008

Ansvarshavende redaktør

morten Weiss-Pedersen

Redaktør

søren Kjærås

Redaktionssekretær

lis Gregersen

I redaktionen

flemming Hansen

C-Nyt’s adresse

Kåsvænget 11, strib

5500 middelfart

telefon 64 40 68 02

www.konservative.dk/middelfart

stof til næste nr. modtages

senest den 15. i måneden før

udgivelsen. Bladet udkommer

i marts, juni, september og

december.

de i C-nyt fremkomne artikler

afspejler ikke nødvendigvis

vælger foreningens holdninger.

Oplag

150 stk.

Layout og tryk

mV tryk a/s

C-nyt · middelfart · marts 2008

2 Leder

indhold

3 Beretning for Middelfart

Konservative

Vælgerforening 2007

6 Er det troværdigt,

Søvndal?

7 Fra kød til køer

11 Ansvarlig finanslov med

klare velfærdsforbedringer

13 Formanden har ordet

15 Lidt om vedtægter

16 Grundlovsmøde 2008

1


leder

Af gruppeformand

Morten Weiss-Pedersen

i den nye og større middelfart Kommune

er det vigtigt at sikre bæredygtigheden i

landsbyerne og de mindre bysamfund.

derfor er det væsentligt, at borgerne

uden for middelfart, ejby, strib og nørre

aaby er opmærksomme på, at lokalplanerne

for Båring, Brenderup, Husby,

fjelsted, Harndrup, Gelsted, Gamborg,

føns etc. nu er fremlagt i offentlig

høring forud for byrådets endelige beslutning

i foråret 2008.

Og disse lokalplaner er ikke blot en teoretisk

størrelse. de bestemmer nemlig

rammerne for, hvor mange nye boliger,

der kan opføres i landsbyerne de næste

mange år fremover. Og derved sætter

lokalplanerne dagsordenen for, hvor

mange skoler, dagligvarebutikker og

institutioner, der fremover vil være i vor

nye kommunes lokalsamfund

så opfordringen fra den konservative

byrådsgruppe er klar: Borgerne i landsbyerne

bør ofre en masse energi og

opmærksomhed på at sætte sig ind i

indholdet af planerne og forholde sig

kritisk og konstruktivt til, hvorvidt planerne

lever op til deres ambitioner om

vækst og fremtid i de mindre bysamfund.

for når planerne først er vedtaget,

er det en langsommelig proces at få

dem ændret og derved sikre sig indflydelse

på udviklingen i kommunens mere

tyndt befolkede områder.

så den konservative byrådsgruppe

ønsker alle god læselyst i forhold til

lokalplanforslagene, der kan hentes på

middelfart rådhus. – i øvrigt ganske

gratis!

i øvrigt er det værd at bemærke, at indflydelse

på middelfart Kommunes fremtid

også hænger tæt sammen med, at

yderområderne er repræsenterede på

listerne til byrådsvalget. så skulle nogle

medlemmer af vælgerforeningen uden

for de tætte byområder kende egnede

kandidater med mod på at arbejde kommunalpolitisk

– eller selv have ambitioner

i den retning – så er det bare med at

komme ud af busken. – der er under to

år til næste byrådsvalg!

Godt forår til alle – både medlemmer og

annoncører.

2 C-nyt · middelfart · marts 2008


Beretning for

middelfart

Konservative

Vælgerforening

2007

Af formand Flemming Hansen på

generalforsamlingen 28/1 2008.

de fleste konservative ved, at når vi har

hørt toner af ”Vær velkommen Herrens

år” og har lyttet til dronningens

nytårstale, så er det tid til at afholde

Generalforsamling og gøre status for

året, der er gået i den lokale vælgerforening.

Jeg fristes til at starte bagfra. for det har

været et år, der har været præget af

megen uro om, hvornår valget skulle

komme. allerede i foråret på det lukkede

formandsmøde i fredericia, hvor jeg deltog,

talte Bendt Bendtsen om, at vi

skulle ”sove med støvlerne på” og, at

kandidater og kampagnemateriale skulle

klargøres, så snart vi kunne. Og skulle

man tro alle de politiske kommentatorer,

så skulle vi vel have afholdt en 20 – 30

folketingsvalg i løbet af sidste år. nu ved

vi alle, at det blev afholdt den 13.

november og, at VK regeringen fik genvalg.

med en fremgang for det

Konservative folkeparti på ca. 14.000

stemmer som betød, at vi kunne fastholde

vores 18 mandater. men også, at

da Venstre måtte notere en tilbagegang

på 6 mandater, så skulle der flere

C-nyt · middelfart · marts 2008

Konservative fingeraftryk i et nyt regeringsgrundlag.

det hele startede med, at ved årsskiftet

2006 til 2007 trådte den nye struktur

for de Konservative i kraft, og som en

forlængelse af den nye kommunale

struktur og med nedlæggelsen af de

gamle amter var der blevet sammensat

nye kredse og storkredse. for middelfart

betød det, at vi sammen med nordfyns

Vælgerforening skulle udgøre den nye

middelfart Kreds. På opstillingsmødet

på fjeldsted skov Kro den 20. juni valget

vi en ny folketingskandidat for vores

kreds, nemlig Hanne askou Jeg syntes,

at Hanne fik et flot valg i den nye kreds

med næste 700 personlige stemmer.

det er aldrig nemt at stille op i samme

storkreds som lederen af det parti, som

man nu en gang stiller op for. med det

mener jeg, at Bendt Bendtsen selvfølgelig

høstede mange af de konservative

3


stemmer på fyn. men det skal også ses

i lyset af, at vi samlet gik tilbage på fyn

med 1,5 %. en anden faktor var, at der

manglede opbakning fra Kredsen, og at

Hannes kampagneleder meldte sig ud af

kampen, da det hele gik løs. Her skal der

sættes kræfter ind, så vi ikke står i

samme situation næste gang.

Vores lokale medlem af folketinget

Carina Christensen stillede op i Vejle syd

kredsen. i stedet for forhenværende

transportminister flemming Hansen.

Carina fik et flot personligt valg med

næste 7.000 personlige stemmer og ca.

14.000 i alt når listestemmerne lægges

til. Carina Christensen blev som vi ved

udnævnt til ny transportminister. Jeg har

overbragt lykønskninger på vegne af

vælgerforeningen.

Vi har henover året afholdt en række

bestyrelsesmøder med passende mellemrum.

Jeg syntes, at vi har et rigtigt

godt samarbejde i bestyrelsen, og jeg vil

gerne benytte lejligheden til at takke

medlemmerne af bestyrelsen for den

store indsats, de hver især yder.

Jeg vil gerne fremhæve aktivitetsudvalget

som i 2007 gjorde en forskel og stod

for nogle rigtigt gode arrangementer,

som jeg kommer tilbage til. nævnes

skal også C-nyt redaktionen, tak for de

gode medlemsblade med spændende

artikler og med det flotte bidrag til vores

valgfond.

i foråret havde vi ikke nogen medlems-

aktiviteter på plakaten, men den 25.

september afholdt vi vort årligt tilbagevendende

budgetmøde. det blev afholdt

på ejby gl. rådhus. er der noget, der kan

trække vores medlemmer af huse, så er

det ost og rødvin blandet med en gennemgang

af administrationens forslag til

budget og partiernes budgetforslag.

endnu engang var det middelfart

Kommunes økonomi- og forvaltningschef

steen Vinderslev, der gennemgik

forvaltningens forslag.

Og han er virkelig værd at høre på..

Vores 2 byrådsmedlemmer gennemgik

hvilke punkter, der havde været de vigtigste

for dem og, hvor der var tydelige

konservative fingeraftryk. Vi var ca. et

par og tyve til mødet, og der er plads til

mange flere næste gang.

den 24. oktober drog vi en flok på 16 til

København. aktivitetsudvalget havde

sat Bendt Bendtsen stævne på

Christiansborg kl. 11.00. Vi startede fra

middelfart Banegård kl. lidt over 08.00

med en hyggelig togtur, hvor der blev

budt på morgenkaffe og rundstykker. På

vejen henover sjælland begyndte rygtet

at gå om, at statsministeren ville udskrive

valg kl. 13.00. Vi ankom til

Hovedbanegården og fortsatte derfra til

fods til Christiansborg. da vi kom op i

forrummet til det mødeværelse, hvor vi

jo skulle mødes med Bendt Bendtsen,

kom Bendts sekretær og fortalte os, at

Bendt desværre blev forhindret på grund

af folketingsvalg. i stedet fik vi en speciel

rundvisning af en meget underholdende

folketingsbetjent. Vi fik virkelig en

historisk oplevelse: at være på

Christiansborg, når der udskrives valg!

Bare at se al den virak og de mange

journalister. Vi blev enige om, at de san-

4 C-nyt · middelfart · marts 2008


delig gør noget ud af det, når middelfart

Konservative Vælgerforening kommer til

byen. efter en god frokost i snapstinget

gik turen først til tøjhusmuseet. derfra

gik vi hen for at se den sorte diamant

(det Kongelige Bibliotek), for så at tage

en havnerundfart. Vi steg af ved det nye

skuespilhus lige ved indsejlingen til

nyhavn. Her fandt vi et hyggeligt sted

og fik lidt forfriskninger. så var det tid til

lidt på egen hånd. Og vi fik besked på at

møde op på restaurant Bali kl. 18.00,

og så var der ellers serveret alt godt fra

det østerlandske køkken. en tur med

metroen og et skifte til dsB og hjemad

det gik. tak til aktivitetsudvalget for en

fantastisk dag, vi ser allerede frem til

den næste tur…

den 22. november afholdt vi vores årlige

julemøde i samlingssalen på Vestre

skole. der blev disket op med en dejlig

julefrokost og aftenens taler var tidl.

byrådsmedlem erling Justesen. erling

holdt et spændende foredrag om H.C.

andersen. Vores folketingskandidat

Hanne askou var til stede og fortalte lidt

fra valgkampen. de to ”Byrødder” fortalte

kort om, hvad de arbejder med i

øjeblikket. Ca. 30 havde fundet vej til en

god aften i vælgerforeningen.

den 29. – 30. september var der

landsrådsmøde i Herning. de to delegerede

valgt på sidste års generalforsamling

lis & Johannes Gregersen samt jeg

selv deltog. det er nok ikke et landsråd

der vil gå over i historien. der var stor ros

til folketingsgruppen og Bendt Bendtsen

for skattelettelserne, og ellers var det

den sædvanlige flok folketingskandida-

C-nyt · middelfart · marts 2008

ter, der stod på talerstolen og talte om

alt muligt mellem himmel og jord.

en smuk juni morgen – faktisk den 19.

stod vi en hel flok venner, naboer og

familie udenfor bestyrelsesmedlem og

sølvbrud annemarie og hendes mand

Oles sovekammervindue og sang morgensang.

Jørgen Knudsen og jeg deltog

på vegne af vælgerforeningen.

den 15. december var det så vores bestyrelsesmedlem

annemarie Kortbæksandals

tur til at runde ”det skarpe hjørne”

50 år. Vi var fra bestyrelsen mødt

talstærkt op i svendborg på restaurant

”Havhesten”.

Jeg vil også takke morten Weiss-

Pedersen og Johannes Gregersen for

deres store arbejde i Byrådet.

i gør virkelig en forskel og jeg ved, at i

virkelig kæmper for vor sag. i har bestyrelsens

fulde opbakning, så fortsæt

endelig det gode arbejde.

slutteligt vil jeg også gerne benytte

lejligheden til at byde de mange nye

medlemmer velkommen i middelfart

Konservative Vælgerforening. Jeg glæder

mig til at se jer til vores møder.

Hermed overgiver jeg min formandsberetning

til kommentarer.

5


er det troværdigt,

søvndal?

Af Jan Køpke Christensen. Konservativ

folketingskandidat. Løjt Storegade 19,

Aabenraa.

det er da yderst tilfredsstillende når Villy

søvndal nu vil bekæmpe ekstremisme

og islamisme. men man forstår udmær-

ket, når der er borgere som mener, at

sf-formandens hamskifte virker både

lidt søgt og lidt utroværdigt. Hvem er det

i grunden Villy søvndal opfordrer til at

”gå ad helvede til”? med stor sandsynlighed

de selv samme, som Villy søvndal i

sin tid

var med til at lukke ind i landet, mens

han holdt nyrups regering ved magten –

den regering, der i sin tid åbnede grænserne

og tillod uhæmmet indvandring. i

dag kender vi konsekvenserne, som vi

blandt andet kan takke søvndal og hans

parti for.

det Konservative folkeparti har i adskillige

år haft den opfattelse, at Hizb-ut-

tahrir skal hen, hvor peberet gror. Og

viser det sig, at rigsadvokaten mener, at

der er tilstrækkeligt grundlag til at opløse

dem ved dom, fordi de virker ved vold - ja

så må det omgående vedtages ved lov.

Kan vi ikke det, så vil vi konservative

fortsætte kampen mod Hizb-ut-tahrir

med ord. Og så må vi jo håbe, at Villy

søvndal ikke endnu engang skifter hest.

ellers velkommen i selskabet, søvndal!

6 C-nyt · middelfart · marts 2008


fra kød til køer

Af Carina Christensen,

transportminister.

indrømmet: Jeg var temmelig overra-

sket, da jeg blev ringet op af Bendt

Bendtsen og spurgt, om jeg ville være

transportminister. men der var ikke

meget at betænke sig på. Jobbet som

transportminister er jo fantastisk spændende

især i denne tid, hvor vi skal til at

lægge sporene til de næste mange års

investeringer i infrastrukturen.

så jeg var ikke længe om at sige ja tak

til posten, da spørgsmålet var faldet.

dermed skiftede jeg ikke blot kød ud

med køer, men fik også et indblik i forskellen

på et ungt og et gammelt ministerium.

familie- og forbrugerministeriet

var et meget ungt og nyt ministerium,

hvor der ikke var meget der hed ”plejer”.

for næsten alt var nyt.

Mere end 100 års erfaring

sådan er det ikke i transportministeriet.

Her har man mere end 100 års erfaring

i at fungere som ministerium, og det kan

mærkes. transportministeriets embedsfolk

har taget utrolig godt imod mig, og

man mærker i det daglige den årelange

erfaring spille ind. det kommer jeg til at

få glæde af i den spændende tid, vi går

i møde.

for jeg er blevet transportminister på et

afgørende tidspunkt. Halvanden måned

efter jeg havde sat mig i stolen, kom

infrastrukturkommission med sin rapport

om fremtidens infrastruktur. Kom-

C-nyt · middelfart · marts 2008

missionen har haft til opgave at kigge i

krystalkuglen og fortælle os, hvordan

trafikken kommer til at se ud i 2030, så

vi politikere har et godt og gedigent

grundlag at foretage investeringer på.

Langsigtede planer

der er selvfølgelig lang tid til 2030, men

investeringer i infrastruktur tager tid og

skal efter min mening ske med et langsigtet

mål for øje. i alt for lang tid har

trafikinvesteringer været overladt til

større eller mindre tilfældigheder i forbindelse

med de årlige finanslovsforhandlinger,

men siden vi konservative

kom i regering i 2001, har vi kæmpet

for, at man lavede langsigtede investeringsplaner,

som rakte ud over de enkelte

finanslovsaftaler. det lykkedes første

gang i 2003, og nu står vi så for at

skulle lave en ny investeringsplan, som

skal tage højde for de mange trafikale

7


udfordringer, vi står over for frem mod

2030.

det er et ikke blot et spændende stykke

arbejde, men også et meget vigtigt

arbejde. det er nu, vi skal slå stregerne

på det danmarkskort, der de næste

årtier skal sørge for, at både mennesker

og varer kan bevæge sig så gnidningsfrit

som muligt.

Trafikken sander til

Kommissionen er temmelig klar i sin

rapport. Hvis vi ikke gør noget, så sander

trafikken til – især i trekantsområdet og

Hovedstaden. så vil endnu flere mennesker

sidde endnu længere tid i kø,

mens endnu flere varer bliver forsinket.

det er ikke blot godt gammeldags træls,

det er også dyrt for samfundet på denne

måde at få folk og firmaer til at spilde

tiden på at holde i kø.

derfor skal vi handle. Og jeg kan allerede

nu sige, at vi kan ikke ”nøjes” med at

bygge nye og større veje. for på sigt kan

man ikke bygge sig ud af trængselsproblemer.

man kan afhjælpe den værste

trængsel en overgang, men hvis man for

alvor vil rykke noget, skal der andet og

mere end asfalt til.

samtidig udgør den stigende trafik også

et miljøproblem. Udledningen af CO2

stiger for hver ekstra benzin eller dieseldrevet

bil, der kommer på gaden. derfor

er det vigtigt for mig, at vi får prioriteret

den kollektive trafik i årene, der kommer.

Vi konservative er i gang med et langt,

sejt træk på det område. for især skinnenettet

har lidt under årtiers manglende

lyst til investeringer. det fik vi alle sam-

men klart demonstreret, da togene med

dags varsel kun kunne køre med 80

km/t i landstrafikken.

To fluer med et smæk

flemming Hansen fik som min forgænger

afsat over 4 mia. kr. til en historisk

genopretning af skinnenettet, og nu er

tiden efter min mening kommet til at gå

videre. Vi skal gøre både bus- og især

togtrafikken endnu mere attraktiv. for

hvis vi kan få bilister til at lade bilen stå

og tage toget i stedet for, opnår vi to

store fordele på en gang. for det første

mindsker vi trængslen på vejene, og for

det andet mindsker det miljøbelastningen.

et andet område, som jeg vil prioritere i

den kommende tid, er, hvordan vi får

udnyttet det eksisterende vejnet bedre.

Og her kan informationsteknologien

hjælpe. intelligente transport systemer

(its) er et begreb, der dækker over, at

man bruger informationsteknologi til

aktivt at forbedre fremkommeligheden.

dermed kan man sikre en bedre udnyttelse

af det eksisterende vejnet.

med its kan man registrere den aktuelle

trafiksituation. denne information kan

formidles videre via tavler på vejen, trafikradio

og internettet, så trafikanterne

kan optimere rejseplaner og rutevalg.

Mange muligheder

trafikinformation behøver ikke være

begrænset til allerede observeret trafik,

men kan også være om forventede

kødannelser og andre hændelse, der

påvirker trafikken. tavlerne kan benyttes

8 C-nyt · middelfart · marts 2008


til at justere hastighedsgrænser, begræn-

se mængden af trafik fra tilkørselsram-

per og inddragelse nødspor. styring af

lyssignaler, der skaber ”grønne bølger”,

er også baseret på its og i udlandet

benyttes its nogle steder til at lave

såkaldte ”vendbare vognbaner”, hvor

kørselsretningen i nogle baner skifter

afhængig af behovet.

its tilbyder med andre ord et væld af

muligheder, der alle kan være med til at

sikre en mere sikker og smidig trafikafvikling.

infrastrukturkommissionen er da

også meget klar i sine anbefalinger om

øget anvendelse its. det er en anbefaling,

jeg støtter blandt andet på baggrund

af de gode erfaringer med its, vi

i øjeblikket ser på motorring 3, der går

rundt om København.

ITS på Vestfyn

fyn vil også om kort tid komme til at

nyde glæde af its. til april får bilisterne

information om hændelser på strækningen

ved hjælp af de informationstavler,

Vejdirektoratet har sat op. dermed kan

man hurtigt og effektivt blive advaret,

hvis der er kø, sket en ulykke eller hvis

man anbefaler bilisterne at tage en

anden rute. På den måde kan its være

med til dels at forbedre trafiksikkerheden

dels at sikre fremkommeligheden

for flere.

its er ganske vist ikke gratis. systemet

på motorring 3 har for eksempel kostet

op imod små 200 millioner kroner. men

gevinsterne, ved at indføre et system der

sikrer, at vi benytter de allerede eksisterende

veje bedre, er store, og samtidig

C-nyt · middelfart · marts 2008

skal udgifterne til its holdes op imod

udgifterne til kapacitetsforøgende udvidelser

af veje. ifølge beregninger kan

its øge kapaciteten på vejnettet med

mellem 5 og 10 procent samtidig med,

at antallet af uheld kan forventes reduceret

med op til 30 procent.

Der skal satses på ITS

its er et område, der skal styrkes.

derfor har regeringen lagt op til, at its

skal udgøre en central del af den investeringsplan

for infrastruktur, som skal

være færdig i år. dermed sikrer vi, at its

bliver tænkt sammen med de nye

anlægsprojekter og andre initiativer,

regeringen vil foreslå gennemført for at

komme trængslen til livs. med andre ord

sikrer vi, at også midlerne til its anvendes

bedst muligt. for satsningen på its

skal ikke blot være massiv – den skal

også være intelligent.

Sammentænke løsninger

men for mig drejer en god infrastruktur

sig i høj grad også om, at vi sammentænker

løsninger. det skal ikke være et

spørgsmål om enten det ene eller det

andet transportmiddel. det skal være et

spørgsmål om både-og.

derfor er jeg også meget optaget af, at

vi får gjort det mere attraktivt fx at tage

bilen hen til stationen og derfra toget ind

til arbejde. dermed ikke sagt, at det er

den rigtige løsning for alle, men toget

skal være et attraktivt alternativ for

dem, der har muligheden for tilrettelægge

deres pendling på denne måde.

det samme gælder for godstrafikken. Jo

9


mere smidigt vi kan få varer og tjeneste-

ydelser frem, des lavere er omkostnin-

gerne, hvilket igen burde føre til lavere

priser for forbrugerne. derfor har regeringen

stor fokus på, hvordan også gods

kommer frem uden at spilde timer i kø

rundt om på veje og baner og vil i år

fremlægge en samlet godsstrategi.

Mere end trafik

men transportministeriet er meget mere

end trafik. det er også postlovgivning,

kystsikring, havne og den almindelige

sagsbehandling der sikrer, at danmark

også i fremtiden er blandt verdens bedste

og rigeste lande. Visse ting ændrer

sig nemlig ikke, uanset hvilket ministerium

man sidder i. stakken af sager, der

skal læses, diskuteres og underskrives

vil altid være en fast del af ministergerningen.

nogle sager er spændende og vil

- Tid til forkælelese

ændre den måde, vores samfund er indrettet

på, andre er knap så ophidsende,

men alligevel med til at sikre, at vi har så

godt et land, som vi har.

Og det er jo målet: at vi afleverer landet

i en bedre stand, end vi modtog det. til

gavn for os selv og ikke mindst de generationer,

der kommer efter os. Jeg er

stolt over, at jeg som minister er med til

at løfte denne opgave – uanset om det

er som transportminister, folketingsmedlem

eller gennem almindeligt politisk

arbejde for vores parti.

ALGADE 73 · MIDDELFART · TLF. 64 41 01 36

10 C-nyt · middelfart · marts 2008


ansvarlig

finanslov med

klare velfærdsforbedringer

Af Bendt Bendtsen, formand

Det konservative Folkeparti

regeringen har indgået en rigtig god

aftale om finansloven for 2008 med ny

alliance og dansk folkeparti. det er en

finanslov, der holder sig inden for de

fastlagte økonomiske rammer, som skaffer

flere hænder og hoveder til et presset

arbejdsmarked, som gennemfører kvalitetsreformen

og giver især børnefamilier,

ældre og syge helt konkrete forbedringer

af velfærden i hverdagen.

det er også en noget forsinket finanslov.

som bekendt blev forhandlingerne

afbrudt i oktober, da statsministeren

udskrev folketingsvalget, og sammenlignet

med regeringens udspil fra efteråret

har det været nødvendigt at tage lidt af

dampen af dansk økonomi for at sikre, at

vi fortsat kan holde os på sporet.

for det Konservative folkeparti har det

været afgørende, at finansloven kom til

at indeholde velfærdsforbedringer til

børnefamilierne, bedre sundhedstilbud

samt giver danskerne større tryghed i

form af bedre redskaber til politiet.

allerede under valgkampen spillede vi ud

med en tryghedspakke, og sammen med

dansk folkeparti har vi nu flertal for at

give politiet en række nye og bedre

muligheder for at sikre borgerne mod

C-nyt · middelfart · marts 2008

bl.a. bølleoptøjer. finansloven har også

denne gang et særligt fokus på børneområdet.

Vi ved, at lukkedage i daginstitutionerne

kan være til stor gene for

mange familier. Vi sikrer nu, at der ikke

må holdes lukket på tilfældige hverdage,

men kun i forbindelse med ferier og helligdage,

hvor mange familier også selv

holder fri.

mange partier har i de seneste år gjort

gratis mad til i daginstitutionerne og skoler

til en politisk kampplads. det

Konservative folkeparti har været enige i

behovet for madordninger til de helt

små, men vi har imidlertid stået fast på,

at ordningen skal være forældrebetalt.

det bliver nu resultatet af den nye

finanslov – dog undtaget de svageste

familier med fripladser. Her vil madordningen

af sociale hensyn være billigere.

finansloven indeholder også klare forbedringer

for vores ældre og syge.

11


sundhedsområdet er hjerteblod for

Konservative. Vi har netop fået sund-

hedsministerposten, og den nye minister

har allerede sat mange gode skibe i søen

og flere følger efter. det gælder ikke

mindst på kræftområdet og i relation til

forebyggelsesindsatsen.

På finansloven sikrer vi nu også bedre

forhold for hjertepatienterne og de kronisk

syge med langt hurtigere og bedre

behandlingsforløb, så der ikke spildes

livsvigtig tid mellem forskellige afdelinger

og læger Også de ældre bliver tilgodeset

med færre og mere fast hjemmehjælpere.

det skaber mere tryghed i

dagligdagen. Også behovet for øget økonomisk

tryghed for pensionister uden

penge på kistebunden bliver tilgodeset.

den såkaldte ældrecheck bliver næste år

hævet til 10.000 kr. om året.

Vækst og velfærd hænger sammen. Jeg

er derfor også meget glad for, at vi i forbindelse

med finanslov har indgået et

forlig om flere job. mange steder i

erhvervslivet er der alvorlige tegn på flaskehalse

og mangel på kvalificeret

arbejdskraft. det presser lønningerne og

inflationen opad.

med finansloven øger vi nu arbejdsudbuddet

med 7.000 personer – og det er

vel at mærke kun effekten på den indenlandske

front. for oveni kommer, at det

også bliver lettere at skaffe kvalificeret

arbejdskraft i udlandet.

dermed har vi imødekommet et af

erhvervslivets største krav.

for erhvervslivet sikrer vi også mere ensartet

beskatning af generationsskifte, så

reglerne bliver mere ens – uanset om

skiftet sker i levende live eller ved død.

regeringen fremlagde før valget sit

udkast til en Kvalitetsreform, der først og

fremmest har til formål at sikre bedre

forhold for de ansatte i den offentlige

sektor samt mere borgernær service og

omsorg. Vi har brugt seks milliarder til

trepartsaftalen, der efteruddanner velfærdssamfundets

kernetropper og ledere.

nu bruger vi to milliarder til helt konkrete

forbedringer af velfærden – for eksempel

færre lukkedage og mad i daginstitutionerne.

dertil kommer, at vi nu afsætter 3 mia.

kr. til investeringer i ny teknologi og til

udviklingen af nye arbejdsformer, der

kan aflaste de offentlige ansatte.

Jeg har gode forventninger til denne

pulje, og vil gerne fremhæve et par

eksempler: Håndholdte computere inden

for hjemmeplejen vil således frigive ressourcer

til omsorg og give større arbejdsglæde.

Computerne – de såkaldte ”caremobils”

sikrer, at oplysningerne om de

plejekrævende ældre er tilgængelige og

at der er sammenhæng i servicen fra dag

til dag.

i Odense - en god konservative kommune

– skal to plejecentre og deres omgivelser

nu f.eks. omdannes til eksperimentarier,

hvor kommunens medarbejdere

og eksperter skal teste den seneste

velfærdsteknologi. det gælder f.eks. en

robotdragt, der skal kunne hjælpe sosuassistenterne

med at løfte de ældre ud

af sengene.

andre eksempler på ny velfærdsteknologi

er f.eks. plastre til sår, der selv for-

12 C-nyt · middelfart · marts 2008


tæller, hvornår de skal skiftes samt

køleskabe, der giver besked, når de skal

fyldes op. med den nye teknologi vil vi

slå to fluer med et smæk. Borgerne får

bedre service og de ansatte større

formanden har

ordet

Af Flemming Hansen

Kommunalvalg 2009

så er jagten gået ind på kandidater til

det kommende kommunalvalg.

Undertegnede og vores 2 byrådsmedlemmer

samt 2 bestyrelsesmedlemmer

er gået i gang med at forberede valgkampen.

det er vigtigt, at vi finder kandidater

fra hele kommunen, så landdistrikterne

også har mulighed for at

stemme på en lokal konservativ. Har du

lyst – eller kender til en, der kunne være

et emne til vores liste, så hører vi meget

gerne fra dig.

C-nyt · middelfart · marts 2008

arbejdsglæde, som igen vil medvirke til

at reducere sygefraværet.

det er med andre ord en ren win-win

situation for samfundet og for borgerne.

der bliver en del arbejde, der skal gøres

inden valgkampen, og det er vigtigt, at

forarbejdet gøres grundigt. Vi vil i kampagneudvalget

finde de temaer, som

skal være gennemgående i hele valgkampen.

som de fleste jo ved, så vindes et valg

mellem valgene. Og det betyder, at det

er vigtigt, at alle muligheder udnyttes til

at fremme konservative tanker. det kan

blandt andet gøres gennem læserbreve i

de lokale aviser.

det er jagten på det 3. mandat, vi er ude

efter. derfor vil jeg opfordre alle medlemmer

til, at når vi holder

arrangementer så tag en god ven med.

Og når i er ude i foreningslivet, så se om

i kan spotte en, der kan være med til at

gøre en forskel ved næste valg.

13


Middelfart Konservative Vælgerforenings Bestyrelse 2008

formand

flemming Hansen

Vestergade 10 a, strib

5500 middelfart

6440 1757

fha@koekkenforum.dk

Kasserer

lis Gregersen

tangmosen 2, strib

5500 middelfart

6440 2122

gregersen@strib.dk

Jørgen r. Knudsen

nørregade 69

5592 ejby

6446 1581

jrosenlundk@privat.dk

Jørgen Hansen

limosegyden 3

5580 nr. Åby

6442 1784

limosegaard@ofirm.dk

næstfmd. og sekretær

annemarie Kortbæksandal

nøkkerosen 20

5592 ejby

6446 1963

ejaks@post10.tele.dk

inge Jørgensen

Gl. strandvej 109

5500 middelfart

6441 9040

inge-j@mail.dk

anne Henriksen,

sixtusvænget 11 a

5500 middelfart

6594 1831 /

2165 2631

anne@henriksen.as

14 C-nyt · middelfart · marts 2008


lidt om

vedtægter

Af folketingskandidat i

Middelfartkredsen Hanne Askou.

ifølge partiets nye vedtægter, som vi nu

efter godt et år er ved at være mere eller

mindre dus med, skal der senest et halvt

år efter et folketingsvalg ved et opstillingsmøde

vælges eller genvælges en

folketingskandidat for kredsen.

middelfartkredsen består jo nu af to

vælgerforeninger, nemlig middelfart og

nordfyns konservative vælgerforeninger,

og i lighed med sidste år, da jeg blev

valgt som den nye kreds’ første folketingskandidat,

skal de to foreninger have

arrangeret et fælles opstillingsmøde.

dette møde har endnu ikke fundet sted,

og vi har da endnu også et par måneder

at løbe på. Jeg stiller mit kandidatur til

rådighed og håber da også meget, at

kredsens medlemmer vil genvælge mig

som kandidat. Ved efterårets valg opnåede

vi i alt 682 stemmer, hvilket denne

gang desværre ikke rakte til en plads på

tinge, men vi har i bestyrelserne og kampagneudvalg

været enige om, at det var

et særdeles godt udgangspunkt - og at

der er noget at bygge videre på, så vi kan

opnå et endnu bedre resultat næste

gang.

de nye vedtægter betød også, at de

gamle kredsbestyrelser er en saga blot

og nu er erstattet af et mere løst kampagneudvalg,

hvor en mindre styregruppe

ledet af en kampagneleder skal styre

slagets gang. det var et af de praktiske

C-nyt · middelfart · marts 2008

led, som vi ved novembervalget aldrig

rigtig nåede at få mobiliseret, hvilket

også afspejledes i valgresultatet. så

snart valget af kredsen kandidat er på

plads, er det imidlertid meget vigtigt at

vi får dette samarbejde til at køre på

skinner. i kampagneudvalget skal naturligvis

findes repræsentanter fra begge

vælgerforeningers områder – men det

skal ikke nødvendigvis bestå af bestyrelsesformænd,

bestyrelsesmedlemmer

eller andre tillidsfolk, tværtimod.

Kampagneudvalget er åbent for alle der

har lyst og tid og evner til at engagere sig

– i mere eller mindre grad. det er vigtigt

for mig at understrege, at man som

medlem af kampagneudvalget ikke lover

at rive 3 uger ud af kalenderen når der

pludselig bliver valg – kan man det, er

det selvfølgelig fantastisk, men det er

langt mere værd, hvis flere vil engagere

sig i det omfang, man har mulighed for,

- som for eksempel at hjælpe med pla-

15


kater, læserbreve, planlægge kampagne,

gå på gaden, idéer til virksomhedsbesøg,

events, happenings – mulighederne er

uendelige! men fortæl om dine ideer og

hjælp med at søsætte dem – så får vi et

superstærkt kampagneteam op og stå.

at være kampagneleder kræver et overblik,

en god portion kampgejst og et par

blækspruttearme og gerne lidt erfaring

med valgkampagner eller marketing. er

der nogen, der har mod på det, eller vil

foreslå emner så kontakt formanden

eller kandidaten.

Grundlovsmøde 2008

aktivitetsudvalget i middelfart konserva-

tive Vælgerforening vil arrangere en fæl-

les tur til svanninge Bakker, hvor der

plejer at være et meget smukt

Grundlovsmøde.

Partiledelsen har netop taget initiativ til

et nyt netværk for young Conservatives,

som jeg er inviteret med i og forventer

mig meget af på sigt. fra hovedkontoret

i nyhavn og partitoppen bliver der således

også gjort meget for at opmuntre og

hjælpe nye og unge kandidater. det er et

særdeles spændende arbejde, som jeg

glæder mig meget til.

Jeg er fuld af optimisme og kampgejst for

den indeværende valgperiode og håber

på et fortsat godt samarbejde med

begge vælgerforeninger i kredsen.

Sæt kryds i kalenderen.

16 C-nyt · middelfart · marts 2008


C-nyt · middelfart · marts 2008

T R Å D E N E S A M L E S I

TREKANTOMRÅDET

FORMIDLING OG GENERATIONSSKIFTER AF ALLE FORMER FOR

VIRKSOMHEDER

Vurderinger ved køb, salg og glidende generationsskifte af virksomheder.

Beskikkelse som fagkyndig vurderings- og tillidsmand af Domstolsstyrelsen.

Åbningstider:

Mandag - fredag 9.30 - 17.00

Desuden efter aftale

Ønsker du et sundere liv?

Besøg Livsstilscenteret i Østergade 34

Vi tilbyder bla.

Rygestop med Ondamed

Stressbehandling

Smertebehandling

Rådgiverne med den praktiske baggrund

Strandvejen 248 - Strib, 5500 Middelfart - Tlf. 6340 4000 - pa@el-consult.dk

www.el-consult.dk

Behandling af gigtprobelmer

Sundheds og life coaching

Skønhedsbehandling (samt

medicinsk hudpleje)

Ring i dag på 64410108

Livsstilscenteret

Ved Eva Adler Juul

Østergade 34 · 5500 Middelfart · Tlf. 64410108

www.livsstilscenteret.com

ondamed

www.ondamed.com

17


v/ Gitte Ulriksen Damborg

Midtpunktet - 7000 Fredericia - Tlf. 75 92 69 00

Østergade 36 - 5500 Middelfart - Tlf. 64 41 27 00

Jytte Buhl

Mode til tidens kvinde

Østergade 28 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 17 16

18 C-nyt · middelfart · marts 2008


Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 15 62 · Fax 64 41 17 29

info@mvtryk.dk

C-nyt · middelfart · marts 2008

Frisør

Helge Hansen

Vestergade 26, Strib

5500 Middelfart

19


Haderslevvej 17

DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 7552 0552

Fax: +45 7553 0331

20 C-nyt · middelfart · marts 2008


Alt i belysning

- indendørs

- udendørs

Stort udvalg

Odensevej 7

5500 Middelfart

e-mail: jesper@bennike-el.dk

www.bennike-el.dk

C-nyt · middelfart · marts 2008

Hårde

hvidevarer

- salg

- reparation

Tlf. 64 41 10 66

Fax 64 41 50 66

Mobil 28 11 72 66

Østergade 1 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 97 97

www.toejeksperten.dk

21


Café Nørballe

- Stribs eneste café og spisested

Galleri

Nørballe

Vestergade 19, Strib

5500 Middelfart

Tlf. 6440 6585

22 C-nyt · middelfart · marts 2008


C-nyt · middelfart · marts 2008

23


Smedefirmaet med de

professionelle løsninger

Fynsvej 23 · 5500 Middelfart

Tel. 64 41 03 68 · Fax 64 41 33 68

npj@npj.dk · www.npj.dk

24 C-nyt · middelfart · marts 2008


Grundlagt 1916 Vi bygger på generationers erfaring

Grundlagt 1916

murermestre Storebæltsvænget 48 . 5500 Middelfart . Tlf. 64 41 20 24 . Fax 64 41 79 15


Middelfart

Nr. Aaby

Ejby

C Nyt

Kåsvænget 11, Strib · 5500 Middelfart

Telefon 64 40 68 02

Middelfart Konservative Vælgerforening

Middelfart Konservative Vælgerforening

More magazines by this user
Similar magazines