Videreuddannelse for pædagoger i kognitiv pædagogik

pcaps.dk

Videreuddannelse for pædagoger i kognitiv pædagogik

Plan for kursusforløb omkring

Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser

(autismespektrum forstyrrelser)

- For fagfolk fra Thisted kommune 2009-2010

PsykologCentret i Viborg udbyder i 2009-10 i samarbejde med Thisted kommune et kursus

for fagfolk, som arbejder med børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser

(autismespektrum forstyrrelser).

En gennemgribende udviklingsforstyrrelse – også kaldet en autismespektrumforstyrrelse - er en tilstand,

som på alle måder griber ind i et barns eller ungt menneskes tilværelse. At have en sådan diagnose

påvirker omgangen med andre mennesker, kommunikation og den mentale repræsentation, og den har

desuden indvirkning på hele familien.

Det er derfor vigtigt, at vi som fagfolk har både viden om og forståelse for disse handicaps og har

brugbare metoder til at tilrettelægge undervisning og socialt samvær for disse børn og unge.

Hensigten med kurset er at give fagfolk viden, forståelse og redskaber, så de kan bibringe børnene og de

unge en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt

og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i kurset er desuden at sætte et positivt og

anerkendende fokus på menneskers ressourcer - og samtidig erkende, at der også kan være tale om

særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår.

Uddannelsen består af 5 kursusdage

Undervisningstiden er generelt kl. 9.00-15.00.

Sted: Kursuslokaler ?

Der serveres kaffe/the og frokost

Deltagerantal: max. 24 deltagere.

6.marts 2009

Undervisningsformer : Oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning, supervision af

egne forløb/ opgaver.

Der uddeles kopier af alt materiale, vi anvender i oplæg m.v.

Undervisere: Psykolog Lene Metner, PsykologCentret i Viborg , evt. oplæg af andre

gæsteoplægsholdere (se evt. Psykologcentrets hjemmesider

www.psykologcentret.dk og www.krap.nu)

Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som gennemfører uddannelsen


Uddannelsens indhold:

1) 16. sep. 2009: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (G.U.F.)

• Præsentation af uddannelsen og deltagere

• Diagnoser – historie og udvikling på området

• Forståelse af mennesker med G.U.F.

Litteratur:

Peeters, Theo: Autisme -fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis,

Videncenter for autisme 1999

Frith, Uta: ”Autisme – en gådes afklaring” s. 13-82.

2) 16 nov. 2009: Særlig fokus på Aspergers syndrom

• Diagnosen Aspergers syndrom, typiske mestringsstrategier

• Samtaler med mennesker med AS

• Case eksempler – også i form af videocases

• Tillægsdiagnoser som OCD, ADHD og depression.

Litteratur:

Haracopos, Jørgensen et al : Aspergers syndrom-fra diagnose til behandling,

Videncenter for autisme 2000

Indledning til diagnostik s.27-34

Introduktion til AS s.35-53

3) 27. jan. 2010: Social udvikling og færdighedstræning ved G.U.F.

• Den sociale udvikling

• Mental repræsentations-evne, mentalisering, ”theory of mind”

• Social færdighedstræning individuelt og i grupper

Litteratur:

Kaaland, Niels: Autisme og aspergers syndrom - Theory of mind kommunikation og

pedagogiske perspektiver, Universitetsforlaget Oslo 1996, side 32-50

4) 29. marts 2010: Metoder og tilgange – TEACCH, KRAP og erkendelse

• TEACCH - hvad er det, og hvordan kan det anvendes i forhold til G.U.F.?

• KRAP - hvad er det, og hvordan kan det anvendes i forhold til G.U.F.?

• At erkende et handicap

• Sociale historier

Litteratur:

Lene Metner og Peter Storgård: KRAP, forlaget Dafolo 2008

Kap 8.: Kognitive metoder

Gray Carol: Social stories and comic strip conversations. New York,Plenum Press.1998

Vermeulen, Peter: Jeg er noget helt særligt: At introducere børn og unge til deres

autismespektrumsforstyrrelse” 2001, Dansk Psykologisk Forlag


5) 3. juni 2010: Familien og fremtiden

• Uddannelsesmuligheder

• Job og jobtræning

• Forældrearbejde - at være forældre til børn og unge med G.U.F.

Litteratur:

Metner Lene : Fra fejlfinding til ressourcespejdning, Autismebladet 2003

Artiklen kan hentes her: www.krap.nu under links

Lene Metner og Peter Storgård: KRAP – Dafolo 2008: Samarbejde med familier og pårørende

For yderligere information eller spørgsmål kontakt:

PsykologCentret,

Gravene 1, 1. sal,

8800 Viborg

Tlf.: 8660 1171/ Lene Metner mobil 2179 5204

Mail: metner@psykologcentret.dk

More magazines by this user
Similar magazines