Lokalcenter Skåde - 8270 - Skåde - Holme

8270.holme.net.dk

Lokalcenter Skåde - 8270 - Skåde - Holme

Et lokalt samarbejde

i Højbjerg mellem:

Lokalcenter Skåde

Lokalcenter Holme

• Frederikskirken

Holme Kirke

• Fællesrådet

• Besøgs- og Hjælpetjenesten

i Holme

2008

Juni • Juli • August


Side 2

Fællesrådet

Aktiviteter

Det boligsociale arbejde i Rundhøj

Rammen om det boligsociale arbejde

er en lejlighed på 100 kvadratmeter

beliggende på Rundhøj Allé.

Den blev en realitet for 4 år siden, da de

3 boligforeninger indgik et formaliseret

samarbejde med Rundhøjskolen, Socialcenter,

Ungdomsskole, Holme Vestergård

og ”Byggeren”.

Forud lå mange års, solidt tværfagligt

samarbejde rækkende ind i Holme

skoledistrikt. De lokale aktører i Rundhøj

havde længe ønsket en fælles base for

det tværfaglige samarbejde målrettet

børn og unge i skolealderen. Og ikke

mindst det boligsociale havde drømt

om nogle rammer, hvor det ville være

muligt at skabe aktiviteter, da vi er et

boligområde uden et beboerhus.

Partnerskabet mellem det offentlige og

boligforeningerne har betydet - og

tydeligt vist, at det sociale arbejde ikke

klares af kun den ene part - Vi når

længst ved at indgå i et fællesskab

med fokus på en helhedsorienteret

indsats.

Og hvad sker der så i ”Nr.17”.

•Her koordineres den målrettede fælles

indsats for udsatte børn og unge.

•Her tilbydes Åben anonym Rådgivning

hver tirsdag fra kl.14-16.

•Her er danskundervisning to gange

om ugen for udenlandske kvinder.

•I et samarbejde med Idræts Daghøjskolen

tilbydes der daghøjskolekursus

målrettet kvinder uden tilknytning til

arbejdsmarkedet.

•Morgenmadsordning for skolebørn –

foregår på Byggeren.

•Tirsdagskaffe for beboerne.

•Onsdag er der kreativ formiddag

•Mandags pigeklub for udvalgte

teenagepiger.

•Tirsdags Tøseklub for 8-11 årige.

•Onsdags Drenge/Pigeklub for 12-14

årige.

•Torsdag drengeklub for 8-11 årige.

•Onsdag er der lektiehjælp fra 5.- 10.

klasse fra kl.14-16.

•Torsdag er der lektiehjælp fra 1.-4.

klasse fra kl.13-15.

•Her kommer beboere for at snakke –

for at få hjælp, for selv at hjælpe

andre, som frivillige i aktiviteter.

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.aakb.dk/8270hhs

Og så er der vores traditionelle beboeraktiviteter

henover året. Vi vægter

udflugter højt, da mange ikke har

mulighed for selv at komme afsted. Der

er årets pensionistjulefrokost, der er kvindefesten.

Årets store aktivitetsdag og

udflugterne for børnene i klubberne og

lektiehjælpen. Foredrag og fællespisning,

hvis der er frivillige, der har overskud

til at stå for det.

Øverst på vores ønskeliste står et Fælleshus

til gavn for hele lokalområdet.

Med de 100 kvadratmeter har vi opnået

meget og udviklet et flot, målrettet

tværfagligt samarbejde med målbare

positive resultater. Det har gavnet det

boligsociale arbejde rigtigt meget at få

et sted at mødes - en synlig base.

Så hvad vil der ske, når vi engang får et

rigtigt stort hus – så vil mangfoldigheden

blomstre endnu mere til gavn for alles trivsel.

Med venlig hilsen

Ulla Lerche

Boligsocial medarbejder

Forårsløg

Atter i år udlodder Natur og Miljø forårsløg

til Fællesrådsområder. Skulle nogle

blandt Fællesrådets medlemskreds

ønske at få tildelt forårsløg til udlægning

på velegnede centrale arealer, hvor

løgene kan komme mange til glæde,

så send en kort ansøgning til e-mail

adressen: olejean@kabelmail.dk eller

skriv til Ole Jean Nielsen, Emiliehøj 10,

8270 Højbjerg. Ansøgningsfristen er 1.

juni 2008.

Betingelserne for tildeling af løgene er,

at man selv foretager udlægning på

de i ansøgningen nævnte

arealer. Natur og Miljø har

løgene klar til uddeling

sidst i september

måned. Såfremt Natur

og Miljø modtager

ansøgning om

flere løg end der

er til rådighed,

tildeles løgene

efter lodtrækning

Fællesrådene

imellem.


Fællesrådet

Nyt fra Diakonhøjskolen

Velkommen til kirkeligt grundlovsmøde

på Diakonhøjskolen i Århus

Torsdag d. 5. juni kl. 15.00

Programdirektør i Danmarks Radio,

Mette Bock, er dagens grundlovstaler -

Filosoffen, der blev journalist.

Mette Bock er magister

i filosofi og kandidat i

statskundskab, tidligere

prodekan på Aarhus

Universitet, virksomhedsrådgiver,

tidligere direktør

i Muskelsvindfonden, valgt som årets

kvindelige erhvervsleder i 2006 m.m.

Alle er velkomne, og der vil være masser

af fællessang. Kaffe & kage kan købes.

ÅRSKURSUS - DIAKON

Faglig opkvalificering,personlig udvikling

Har du brug for forandring?

Årskurset på Diakonhøjskolen er

uddannelsen for dig, der ønsker diakonal

faglig opkvalificering i dit arbejde.

Du har måske en sundhedsfaglig eller

pædagogisk uddannelse.

Årskurset kan blive din mulighed for et

karriereskifte. Årskurset er et uddannelsesforløb

målrettet mod en tjeneste

som diakon og arbejdet med socialt

udsatte. Undervisning i bl.a. diakoni,

sjælesorg, etik, billedkunst, religionspædagogik,

bibelkundskab, refleksion

og psykiatri.

Kursusstart august 2008.

"Skatteøen"

- totalteater for fuld udblæsning

Af: Anita W. Petersen

Pladsen var trang i skolens foyer og vandregang,

da folk i alle aldre mandag den 3.

marts kl. 19.00 strømmede til 3. semesters

opsætning af Skatteøen.

Skolen var blevet invaderet af pirater.

Kaptajn Long John Silver, skibsdrengen

Jim Hawkins og resten af besætningen

havde hejst sørøverflaget i skolens flagstang.

Her skulle en spændende og

nervepirrende skattejagt til at tage sin

begyndelse.

Diakonhøjskolens 3. semester på den

pædagogiske diakonuddannelse præsenterede

Skatteøens sørøverunivers med

alt, hvad der dertil hører. Kanonrøg,

krostemning i kroen "Admiral Benbow",

hvor der bl.a. blev serveret romtody, stegt

flæsk, godt hjemmebagt brød og æbler.

En 8 meter lang skonnert, som de studerende

selv havde bygget, blev søsat på

skolens sø. Der var sværdkamp, skeletter,

et stort sørøverkort, lyd- og lyseffekter, og

en flot udsmykket skattegrotte, hvor sølvog

guldmønter, perler og ædelstene funklede

om kap med de mange nysgerriges

øjne.

3. semester havde i faget kulturdidaktik

kun haft to uger til arbejdet med lys, lydkulisser,

kostumer og meget andet, og det

mundede mandag aften ud i et kæmpe

totalteater med over 250 besøgende,

især mange børn fra området.

Scenen var sat til en fantastisk stemningsfuld

og smuk aften, hvor hele Diakonhøjskolen,

ude som inde, funklede i de

mange faklers skær, og de studerende og

de mange gæster fik sig en god oplevelse,

som de sent vil glemme.

Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15 · 8270 Højbjerg

Tlf. 86 27 41 22

e-mail: ap@diakonhojskolen.dk

www.diakonhojskolen.dk

Side 3


Side 4

Lokalcenter Skåde

Det sker

Juni

Mandag d. 2. juni kl. 13.30

Fernisering af ny kunstudstilling. Labijed

Moritana udstiller akrylbilleder.

Tirsdag d. 10. juni kl. 13.30

”Fra Tasjkent til Samarkand” - et foredrag

ved Ellen Goting, tidligere lærer i

vores område.

Tirsdag d. 3. juni kl. 10.00

10 års Jubilæumsskovtur

Skåde Skovtur holder 10 års jubilæum.

Lokalcenter Skåde afholder i samarbejde

med Århus 1900 Skåde Skovtur

i skoven ved Hestehavehusene på

Hestehavevej. Det er 10. år vi afholder

skovturen, som er en motionstur

for pensionister.

Der er 2 forskellige ruter, den korte tur

er velegnet for de, som har en stok

eller rollator med. Kørestolsbrugere er

også velkomne!

Efter gåturen i skønne omgivelser

serveres der frokost og kaffe, hvortil

der vil være både musikalsk underholdning

samt et lille foredrag om

Forstbotanisk Have og parkerne ved

tidl. skovfoged Svend Warming.

Kom forbi lokalcentret, hvor du kan

få programmet og tilmeld dig denne

hyggelige skovtur!

Torsdag d. 12. juni kl. 14.00

Gudstjeneste med kirkekaffe bagefter.

Tirsdag d. 24. juni kl. 13.30

Gerhardt Christensen og Arne Bruno

sørger for den musikalske underholdning

denne eftermiddag.

Juli

Kunst i juli måned Labijed Moritana

udstiller akrylbilleder.

August

Tirsdag d. 5. august kl. 13.30

Fernisering af ny kunstudstilling. Grethe

Strandgaard udstiller ikoner og patchwork.

Tirsdag d. 12. august kl. 13.30

Informationsmøde, hvor efterårets

arrangementer og husets andre tilbud

præsenteres.

Torsdag d. 21. august kl. 14.00

Gudstjeneste med kirkekaffe bagefter.

Tirsdag d. 26. august kl. 13.30

Færøerne – vejrgudernes tumleplads

ved John og Britta Malm.

Netcafe

Er du interesseret i EDB og Internettet, så

kan du benytte dig af vores udstyr. Der er

altid et medlem af brugerrådet tilstede

under devisen: ældre hjælper ældre.

Tirsdage kl. 10-12 i brugerrådslokalet.

Torsdage kl. 10-13 i brugerrådslokalet.

Netcafeen holder ferielukket fra 16/6 til

11/8.

Kom forbi og hent et program for centerets

arrangementer.

Hyggeklubben

Vi mødes den 3. tirsdag i mdr. kl. 17.30-

21.30 til socialt samvær og en ”svingom”.

Smørrebrød tager man selv med.

Kontingent 50 kr. Pris pr. gang: 30 kr. inkl.

øl og kaffe.

Kontaktperson: Lis Thomsen, tlf. 8627 8912

Alle bydes velkomne!

Bridgeklubben 8270 Lokalcenter Skåde

spiller turneringsbridge hver onsdag kl.

13.15-17.00. Efterårssæsonen starter

igen den 10. september. Nye medlemmer

er meget velkomne. Henvendelse/tilmelding

til Ingrid Hansen, tlf.

86273146/30273146

“Blæksprutterne”

Hjælpetjenesten tilbyder besøg, højtlæsning,

hjælp til brevskrivning og

meget mere. Har du brug for hjælp,

eller vil du gerne hjælpe - kontakt da

“Blæksprutterne”: hver mandag ml.

kl. 11 og 12 på tlf. 8736 1766.


Lokalcenter Holme

Det sker i juni, juli og august

Centertorsdage

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14 - 16.45.

Alle førtidspensionister og borgere over

60 år kan deltage, uanset bopæl.

Tilmelding er ikke nødvendig. Kaffe

med brød kan købes for 20 kr.

Arrangør: Brugerrådet.

Torsdag d. 7. august kl. 14.00

Danske slotte og herregårde ved bibliotekar

Lars Otto Kristensen.

Torsdag d. 21. august kl. 14.00

Den skæve humor hos Benny Andersen

ved Poul Christian Overgård.

Sang og musik

Arrangementerne er gratis. Der kan

købes kaffe med brød. For førtidspensionister

og borgere over 60 år, uanset

bopæl.

Mandag d. 9. juni kl. 14.00

Ved præst, guitarist og sanger Jørgen

Gleerup - ”Da jeg var lille, og landbruget

var stort, og min bedstemors fætter

var statsminister i Danmark...”

Der er ved redaktionens slutning ikke

fastlagt et program for efteråret.

Værkstedet

Vores træ- og metalværksted holder

åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-

12. I åbningstiden er der frivillige tilstede.

Find dine materialer og kom forbi! Værkstedet

holder ferielukket fra 16/6 indtil d.

8/8 - begge dage inklusive.

Kunstforeningen

Kom og se de skiftende udstillinger, eller

kom og bliv medlem!

I juni måned udstiller Susan Hornemann

oliemalerier og Else Knudsen udstiller

glas.

I juli og august udstiller Bente Kaae og

Nancy Jensen billeder.

I montrerne udstiller husets brugere

deres værker.

Café

På de to lokalcentre er der en café,

som holder åbent alle hverdage kl.

9.30-13.00. Der er weekend lukket.

HOLME-spillemændene genopstår

Der øves hver mandag kl. 19.00 ved

professionel kyndig ledelse af Poul Bech

Kristensen.

Efter sommerferien starter vi d. 8.

september, så har du lyst til at spille

med, kontakt os da på tlf.: 2860 6209.

Stavgang

Har du lyst til at prøve kræfter med stavgang?

Denne motionsform giver dig

mange fordele: forbedret balance,

øget muskelstyrke, en ekstra forbrænding

og dermed en bedre kondition.

Vi mødes i Lokalcenter Holmes hall torsdage

kl. 10.00 og går ture herfra året

rundt. Det er rart at gå sammen med

andre, og der er gode muligheder for

at variere ruterne.

Frivillige instruktører: Ulla Møller Jensen,

Herdis Dahl og Kirsten Hansen

www.aarhuskommune.dk/portal/lokalcenter/holme

Nygårdsvej 34

8270 Højbjerg

Tlf. 87 36 90 00

Side 5


Side 6

Frederikskirken

Menighedsrådsvalg

Til efteråret er der menighedsrådsvalg,

og vi skal i Skåde Sogn vælge 13

medlemmer for perioden 1.december

2008 - 30.november 2012. Det vil sige, at

vi til efteråret skal bruge nye, friske kræfter,

som har lyst til at indgå i et dynamisk

samarbejde i og omkring kirken!

Hvad laver man så i et menighedsråd?

Hvilke beslutninger får man indflydelse

på? Og hvor meget arbejde skal man

lægge i rådsarbejdet? Det er sikkert blot

få af de spørgsmål, man sidder med,

hvis man overvejer at gå ind i menighedsarbejdet.

Menighedsrådsarbejdet er meget

bredt, og består af arbejde med diverse

aktiviteter i kirke og sognegård, men

også af gøremål af mere administrativ

karakter: således økonomi, bygningsvedligeholdelse

og arbejdsgiverfunktion

for de ansatte ved kirken. Hvilke

sider af arbejdet, man særligt vælger at

gå ind i, er op til den enkelte!

Menighedsrådet hos os består som

nævnt af 13 valgte medlemmer, samt

de 3 præster, som er fødte medlemmer,

dvs. 16 medlemmer i alt. Derudover

deltager også en medarbejderepræsentant.

Rådsmøderne af holdes ca. 10

gange årligt, og er offentlige, dvs. alle

medarbejdere såvel som menigheden

har adgang. Dog kan der være enkelte

sager, der skal behandles fortroligt, dvs.

for lukkede døre og med deltagelse af

rådets 16 medlemmer.

Rådet konstituerer sig med formand og

næstformand, som har ansvaret for, at

de retningslinjer og love, der udstikkes af

Kirkeministeriet, stiftet og provstiet, efterleves.

Derudover vælger rådet sekretær,

kirkeværge og kontaktperson.

Sekretæren er referent ved møderne,

og bistår formanden og forretningsudvalget

i det daglige arbejde. Kassereren

har ansvar for at kirkens regnskab føres i

overensstemmelse med gældende

praksis. (Selve bogføringen varetages af

kordegnen).

Kirkeværgen har ansvar for vedligeholdelse

af bygninger og maskiner, dvs.

kirke, sognegård og præsteboliger

samt materiel på kirkegården.

Kontaktpersonen er personaleansvarlig

for de ansatte ved kirken, dog ikke for

præsterne, som er ansat under Kirkeministeriet.

Udover denne konstituering fordeler

rådets medlemmer sig i en række

udvalg, som varetager det daglige

arbejde på en række områder. der er i

øjeblikket følgende udvalg:

Forretningsudvalget, som består af

formand, næstformand, præst, sekretær,

kasserer, kirkeværge, kontaktperson og et

valgt medlem fra rådet. Udvalget kan

sammenlignes med en direktion. Her træffes

der tværfaglige afgørelser, økonomien

overvåges og rådsmøderne planlægges.

Forretningsudvalget mødes ca. 10 gange

årligt.

Kirkegårdsudvalget, hvor der træffes

beslutninger om vedtægterne for samt

driften af kirkegården.

Kunstudvalget arrangerer skiftende

udstillinger i sognegården.

Gudstjenesteudvalget arbejder sammen

med præsterne om diverse angående

gudstjenesten, f.eks. ordlyden i indgangsog

udgangsbønnen, regler om fotografering,

særlige gudstjenester mm.

Aktivitetsudvalget planlægger sognets

aktiviteter, såsom foredrag, højskoledag,

fællesspisning, fastelavns- og juletræsfest,

udflugter – og hvad man ellers

måtte have lyst til! Det er kun fantasien,

der sætter grænser!

Byggeudvalget har ansvar for renovering

af kirke og sognegård, og er i øjeblikket i

gang med en tilbygning til kirken.

Kapeludvalget står sammen med

Holme Sogns Menighedsråd for renoveringen

af Østre Kapel.

Bladudvalget er sammen med en af

præsterne og sognemedhjælperen,

som er redaktør og webmaster, ansvarlig

for 8270 Bladet og hjemmesiden.

Udover disse poster og udvalg, er der

også mulighed for at involvere sig i

andre ting. F.eks. i sognets børne- og

ældrearbejde, hvor frivillige altid er

velkomne! Det kunne være i forbindelse

med arbejdet med de mange og søde

minikonfirmander, vi har fra Skåde Skole

og Kragelundskolen - eller i forbindelse

med onsdagsklubben, som er en


Frederikskirken

månedlig foredrags- og hyggeklub, som

fortrinsvis henvender sig til pensionister.

For begge tiltag gælder, at sognemedhjælperen

er primusmotor, men dog med

stor deltagelse fra frivillige.

Jeg håber ikke, jeg har fået skræmt

nogen væk. Jeg håber snarere, at jeg

har skærpet appetitten i sognet for at

deltage i og arbejde for, at vi får en

endnu bedre kirke i Skåde! Det er i hvert

fald mit eget mål med arbejdet og grunden

til, at jeg sidder i menighedsrådet.

Jeg håber, andre har lyst til arbejdet, og

her griber chancen for at være med til at

præge kirkens liv og vækst!

Skulle man have lyst til at orientere sig

nærmere om– og meget gerne involvere

sig i menighedsrådsarbejdet ved Frederikskirken,

kan jeg kun anbefale, at man

deltager i nogle af de rådsmøder, vi har

henover sommeren (se mødetidspunkter

på www.frederikskirken.dk).

Man er også velkommen til at kontakte

mig og få en uformel snak om, hvordan

det er at sidde i menighedsråd og eventuelt

få flere detaljer om selve arbejdet i

rådet.

Viggo K. Dahm

formand for menighedsrådet

vkd@dahmconsult.dk

tlf. 3094 8886

Menighedsrådets møder

er offentlige, starter kl. 19.00, og

foregår i Frederiksgården. Næste

møde: Torsdag d. 21. august.

Det sker

Konfirmandindskrivning

Årets konfirmationsforberedelse begynder

i uge 24 med aftengudstjenester i

Frederikskirken for kommende konfirmander

og deres forældre:

Tirsdag d. 10. juni kl.19 i kirken

7. a, b og c, Skåde Skole + Dalgården

Onsdag den 11. juni kl.19 i kirken

7. a, b og c, Kragelundskolen

Efter gudstjenesten er der et kort møde i

sognegården. Her vil præster og sognemedhjælper

orientere om undervisningsforløbet,

der vil blive lejlighed til at stille

spørgsmål, og endelig vil selve indskrivningen

finde sted – husk at medbringe

udfyldt indskrivnings-blanket. Er man født

i Danmark (døbt eller ej) er attest ikke

nødvendig. Dåbs– eller navneattest fra

udlandet bedes vedlagt i kopi.

Datoer for konfirmationer i 2009:

Lørdag d. 2. maj kl. 9.30 & 11.00:

Kragelundskolen 7. b & 7. c

Søndag d. 3. maj kl. 10.00:

Kragelundskolen 7. a

Fredag d. 8. maj kl. 9.30 & 11.00:

Skåde Skole 7. a & 7. c

Lørdag d. 9. maj kl. 10.00:

Skåde Skole 7. b

Datoer for konfirmationer i 2010:

Lægges på kirkens hjemmeside d. 1.

september.

Minikonfirmander

Frederikskirken tilbyder dåbsoplæring –

populært kaldet Minikonfirmand – for

sognets børn i 3. klasse. Børnene hentes

på skolen med bus umiddelbart efter

skoletid og køres tilbage efter to timers

undervisning.

Forløbet strækker sig over ca. 8 gange

og tilbydes Skåde Skoles elever i løbet af

efteråret, Kragelundskolens elever i

løbet af det følgende forår. Indbydelser

gives gennem skolerne; elever fra

privatskoler bedes tilmelde sig direkte til

sognemedhjælperen, se ”Her finder

du”, side 12.

Læs gerne mere på Frederikskirkens

hjemmeside: www.frederikskirken.dk -

under ”børn&unge”.

Juniorklubben

mødes igen efter sommerferien, onsdag

d. 3. sept. kl. 18.30 i Frederiksgården.

Læs mere om klubben på kirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Onsdagsklubben

tager på udflugt onsdag d. 6. juni (se

omtalen). Mødes igen efter sommerferien

onsdag d. 5. september.

Danmission

Danmissionskredsen mødes igen efter

sommerferien, mandag d. 15. september.

Side 7


Side 8

Frederikskirken

Det sker

Nyt ”kendt” ansigt

ved Frederikskirken

Skåde Sogn er stort

og det giver travlhed

i Frederikskirken.

Menighedsrådet har

derfor besluttet at

ansætte endnu en

kirketjener. Den 1. maj

begyndte Anna-Sofie Landert i en halvtidsstilling

som kirketjener ved kirken. Vi

har bedt Anna-Sofie præsentere sig selv:

”Jeg er 32 og har to piger sammen med

Jens. Vi bor på Rosenvangs Alle i

Højbjerg. Jeg er uddannet musiker fra

Det Jyske Musikkonservatorium med en

debut-koncert i 2006, og jeg spiller løbende

koncerter og assisterer i områdets

forskellige orkestre og ensembler. Efter

min diplom-eksamen læste jeg teologi et

år på Århus Universitet.

Gennem hele min uddannelse har jeg

sunget i Frederikskirkens kor, jeg kender

både de ansatte og lokaliteterne særdeles

godt, og derfor var det oplagt for mig

at søge stillingen som kirketjener i Frederikskirken.

Jeg har været vant til kirkegang

fra jeg var helt lille, og jeg føler mig derfor

meget tryg i gudstjenesten og glæder

mig til at udfylde en anden rolle, end den

jeg har haft i mine næsten 10 år som

kirkesanger.”

Beplantning på kirkegården

I foråret har vi haft en del råvildt på kirkegården,

som har brugt træer og buske til

at rense deres gevir på. Det har ødelagt

en del beplantning og vore gartnere

arbejder på at udbedre skaderne.

Af og til sker det, at der i kirkegårdens

parkafdelinger plantes blomster i græsset

foran gravstenen. Kirkegårdens persona-

le henstiller derfor venligst til, at man hjælper

med at reglerne for parken bliver

fulgt: Man må kun plante blomster eller

anbringe blomsterbægre indenfor græskanten

og ved siden af gravstenen, så

græsplænen kan slås, uden at blomster

og bægre står i vejen for plæneklipperen

- til skade for begge dele.

Den stiplede linie viser plæneklippers bane fra

markerings-sten i hjørnet og langs gravsten.

Glemte sager

Mange mennesker færdes ud og ind af

Frederikskirken og sognegården og det

kan ikke undgås, at der af og til glemmes

noget.

Glemte sager vil, hen over sommeren,

kunne hentes i kirkekontorets åbningstid.

Sidst i august vil ikke afhentede effekter

blive afleveret til en genbrugsbutik.

Kirketjeneren

Udflugt med Onsdagsklubben

onsdag d. 4. juni

Vi mødes på parkeringspladsen

ved Frederikskirken kl. 11.30.

Busturen går til rastepladsen ved

Kalø slotsruin, hvor vi spiser vores

medbragte mad. Derefter besøger

vi den nyrestaurerede Bregnet

Kirke ved Rønde, hvor vi ser Arne

Haugen Sørensens udsmykning. Vi

slutter med kaffebord i sognemedhjælperens

sommerhus på

Helgenæs inden turen går tilbage

til Frederikskirken. Forventet hjemkomst

ca. kl. 18.00. Turen tager

hensyn til gangbesværede.

Turen koster 60,- kr. Medbring

madpakke og evt. drikkevarer. I

bussen udskænkes gratis kaffe og

te – øl og vand kan købes.

Tilmelding senest d. 2. juni til

sognemedhjælper Anne Kathrine

Vestergaard, tlf. 3022 3230 eller til

kirkekontoret, tlf. 8627 1773.


Frivillig medarbejder i Frederikskirken?

Vi bruger frivillige hjælpere til mange

forskellige opgaver bl.a.:

Særlige arrangementer - som fx.

kirkens sommerfest, høstgilde, højskoledag

og andre lejligheder, hvor vi hjælper

hinanden med at bage kager eller

laver lette retter til en buffét (- vi hjælper

også hinanden med at vaske op!)

Minikonfirmander - her deltager rigtig

mange herlige børn, så der er altid brug

for en ekstra voksen, som vil hjælpe til.

Juniorklubben - mangler en ”kassemester”

med forstand på økonomi og

derudover kan klubben altid bruge

ekstra ledere.

Onsdagsklubben - mødes den første

onsdag i måneden. Her forsøges

opbygget et lille ”program-team”, som

sammen kan tager ansvar for klubbens

liv og vækst.

Sogneindsamlingen - hvert år i begyndelsen

af marts. Her er der brug for hjælp

med optælling og let servering for de

mange indsamlere.

Har du lyst til at give en hånd med og

blive en del af kirkens ”arbejdsfællesskab”?

Så er du velkommen til at kontakte

en af kirkens præster eller sognemedhjælper

Anne Kathrine Vestergaard.

Genbrugslys

Danmissionskredsen, som mødes i

Frederikskirken, sælger flotte

genbrugslys til fordel for Danmissions

arbejde rundt om i verden – læs evt.

mere på www.danmission.dk

Henvendelse til Ruth Kock eller

sognemedhjælperen – se ”Her

finder du” på side 12.

Sankt Hans

Hvem var Sankt Hans?

Den 24 juni er Johannes Døberens

helgendag. På dansk er hans navn

blevet til Hans - og dagen før hans

helgendag er derfor Sankt Hans’ aften.

Denne aften, d. 23. juni, markeres også

årets længste dag. Men ligesom andre,

gamle hedenske traditioner så fik årets

længste dag i kristen tid en bibelsk

begrundelse. Årets længste dag blev til

Johannes Døberens fødselsdag og blev

ud fra Biblen fastlagt til seks måneder før

Kristi fødsel. Derfor fejres Sankt Hans

dagen ikke den 21. juni på årets længste

dag, men den 24. juni, seks måneder før

juleaften. Således er vores Sankt Hanstradition

blevet til ved en sammenblanding

af kristendom og folketradition.

Johannes Døberens historie er nært

forbundet med Jesus´. På mange tidlige

fremstillinger ser man, hvordan Jesus og

Johannes hilser på hinanden som fostre,

fra deres mødres maver. Senere døbte

Johannes Jesus, og fik et trist endeligt;

Herodes Antipas´steddatter Salome

forlangte hans hoved på et fad - og fik det.

I Johannes-evangeliet sammenligner

Johannes Døberen sig med Jesus og

siger ”Han (Jesus) skal blive større, jeg skal

blive mindre.” Dette svarer fint til årets

gang, hvor dagene jo bliver kortere efter

Sankt Hans og længere efter jul. (se evt.

bibelen, Joh 3, 22-30)

Traditionen med Sankt Hans-bålet, eller

”Midsommerilden”, har en lidt anden

historie end det henrettelsesbål, der blev

anvendt, når dømte troldfolk skulle af

med livet. Sankt Hans bålet et blot en af

flere blus-traditioner i det gamle bondesamfund.

Bålet eller ilden blev opfattet

som ”ondtafværgende”. I folketraditionen

er der en generel opfattelse af, at

hekse er særligt aktive på helligaftener, fx

ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter,

eller ved at rejse til heksemøder,

enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg

i Harzen. Ilden skal skræmme dem,

og forhindre dem i at holde rast. Desuden

var der jo også tale om en social skik, hvor

man kunne mødes og feste.

Læs evt mere på: www.folkekirken.dk

og www.historie-online.dk

Side 9


Side 10

Frederikskirken

Byggeri ved Frederikskirken

Ny tilbygning

Som tidligere nævnt har arbejdstilsynet

påbudt ændringer i forbindelse med

adgangen til orgelpulpitur og korværelse.

Menighedsrådet kan nu præsentere

det endelige projekt for en tilbygning

til Frederikskirken. Tilbygningen er

tegnet af arkitekt Claus Jensen, og der

er indgået entrepriseaftale med murermester

David Harritz om udførelse af

byggeriet.

Som det ses, falder bygningen fint ind i

kirkens arkitektur, hvilket har været

meget afgørende i forbindelse med

godkendelsen. Samtidig opfyldes kravet

fra arbejdstilsynet og desuden – og ikke

mindst – opfyldes et stort ønske fra

kirkens præster og personale om mere

plads til kirkekorets korprøver, undervis-

ning af de mange konfirmandhold, minikonfirmandaktiviteter

og skolebesøg.

Byggeriet forventes påbegyndt omkring 1.

august, og med en estimeret byggeperiode

på 5 mdr. vil ibrugtagning kunne ske 1.

januar 2009.

De kirkelige aktiviteter vil ikke blive berørt i

byggeperioden. Der vil dog blive visse

gener, idet den nordlige fløj med dåbsværelse,

toilet og korværelse ikke vil kunne

benyttes. Der skal derfor findes alternative

muligheder for bl.a. dåbsgæster.

De nye lokaliteter skal møbleres og vi siger

stort tak til Ferdinand Sallings Fond for

bidrag hertil. Skulle andre i menigheden

ønske at betænke projektet, vil et hvert

bidrag blive modtaget med glæde.


Gudstjenester

Juni

Søndag den 1. (2.s.e.trin)

Kl.10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 8. (3.s.e.trin)

Kl.10.00: Lisbeth Lindegaard

Tirsdag den 10.

Kl. 19.00: Gudstjeneste og

efterfølgende konfirmandindskrivning

i sognegården – Skåde Skole.

Onsdag den 11.

Kl. 19.00: Gudstjeneste og

efterfølgende konfirmandindskrivning

i sognegården – Kragelundskolen.

Lørdag den 14.

Kl.10.00: Lisbeth Lindegaard

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 15. (4.s.e.trin.)

Kl.10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 22. (5.s.e.trin.)

Kl.10.00: Morten Aagaard

Søndag den 29. (6.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lene Juhl Kofod

Juli

Søndag den 6. (7.s.e.trin.)

Kl.10.00: Jens Maibom Pedersen

Søndag den 13. (8.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 20. (9.s.e. trin.)

Kl.10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 27. (10.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lisbeth Lindegaard

August

Søndag den 3. (11.s.e.trin.)

Kl.10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 10. (12.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 17. (13.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 24. (14.s.e.trin)

Kl.10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 31. (15.s.e.trin.)

KL.10.00: Knud-Erik Jensen

September

Søndag den 7. (16.s.e.trin.)

Kl.10.00: Lene Juhl Kofod

Lørdag den 13.

Kl.10.00: Knud-Erik Jensen

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 14. (17.s.e.trin)

Kl.10.00: Jens Maibom Pedersen

Kirkebil for gangbesværede

– bestiller man selv direkte ved TAXA på

tlf. 8948 4848. Taxabon T/R udleveres i

kirkedøren af kirketjener/kordegn.

Ved bestilling skal det oplyses, om

bilen skal gøre flere stop på vejen til

og fra Frederikskirken.

Gudstjenester på Hestehavehusene

og Lokalcenter Skåde:

Hestehavehusene:

Onsdag den 11. juni

kl.14.30: Lisbeth Lindegaard

Onsdag den 20.august

Kl.14.30: Lisbeth Lindegaard

Lokalcenter Skåde:

Torsdag den 12.juni

Kl.14.00: Lene Juhl Kofod

Torsdag den 21.august

Kl.14.00: Lisbeth Lindegaard

Side 11


Frederikskirken

Her finder du

Kirkekontoret

Kordegn Mette Holmelund

Frederiksgården, Højmarkvej 47,

tlf. 8627 1773, fax 8627 6380.

e-mail: kordegn@frederikskirken.dk

Mandag-fredag kl. 9-13.

Torsdag også kl. 15-17.

Her anmeldes fødsel, dåb, vielse

og begravelse. Attester udskrives.

Kirkegårdskontoret

tlf. 8627 7868, fax. 8672 5878,

Tirsdag-torsdag kl. 11-13,

fredag kl. 11-12,

samt på kirkegården efter aftale.

e-mail: kirkegaard@frederikskirken.dk

Provst, Sognepræst

Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23,

tlf. 8627 0325, fax. 8627 8325,

e-mail: keb@km.dk

Træffes ikke fredag.

Sognepræst

Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14,

tlf. 8627 0678, fax. 8627 0689,

e-mail: lene@jbkofod.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5,

tlf. 8627 8200, fax. 8627 9280,

e-mail: lmli@km.dk

Træffes ikke mandag.

Tilknyttet Frederikskirken

Fondsadm., pastor Morten Aagaard.

Forstander, pastor Jens Maibom Pedersen.

Henvendelse gennem kirkekontoret.

Side 12

Sognemedhjælper

Anne Kathrine Houe Vestergaard

tlf.: 8672 5344 / 3022 3230.

e-mail: sognemedhj@frederikskirken.dk

Organist

Gunver Rosenkrantz Riber,

tlf.: 8617 6841.

Kirketjener

Poul Porup, tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Kirketjener

Anna-Sofie Landert, tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand

Viggo K. Dahm, tlf.: 8627 2486.

Kirkeværge

Peter Juhl Hansen, tlf.: 8627 0940.

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Børnekor - i Frederiksgården:

Hver fredag kl. 14.30-16.00.

(Børn fra 3.-6. klasse)

Korleder: Bjørg Lindvang, tlf. 7453 6383,

e-mail: blindvang@yahoo.dk

Organist: Gunver Rosenkrantz Riber, tlf.

8617 6841 / 4112 5568.

Juniorklubben - i Frederiksgården:

Hver onsdag kl. 18.30-20.

Kontaktperson: Sognemedhjælperen.

Onsdagsklub - i Frederiksgården:

Første onsdag i måneden kl. 14-16.

Kontaktperson: Sognemedhjælperen.

Bibelkreds - i Frederiksgården:

Hveranden tirsdag kl. 17.00-18.00.

Henvendelse kan ske til:

Johannes Buchhave, tlf. 8627 3449.

Bibliodramagruppen - i Frederiksgården:

Kontaktperson:

Henning Sørensen,

tlf. 86275855 / helis@webspeed.dk

Danmissionskreds - i Frederiksgården:

Tredje mandag i måneden kl. 14.30.

Kontaktperson:

Ruth Kock, tlf. 8627 4592.

Besøgstjenesten

Kontaktperson:

sognepræst Lene Juhl Kofod.

Sorggrupper

Folkekirkesamvirket i Århus, tlf. 2481 5817.

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00.

Alle aldersgrupper mødes i ”Huset”,

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Deadline

Skåde Sogns sider redigeres af sognemedhj.

Anne Kathrine Vestergaard

som også modtager stof til næste blad

OBS! Senest fredag d. 20. juni 2008.

Vi forbeholder os ret til at redigere i

stof, som tilsendes uopfordret.


Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

af Birgit Barfod

PÅ TVÆRS

Samarbejde på tværs af besøgstjenester

giver succes!

”Det er vigtigt at samarbejde” siger

Jørgen E. Christensen igen og igen, når

han taler om arbejde i besøgstjenester. I

flere år var han koordinator for disse i

Århus. Af erfaring ved han, hvor vigtigt

det er at gå fra at konkurrere indbyrdes til

at samarbejde.

Brugerrådsformand Jørgen Christensen

”Man udnytter bedst hinandens ekspertiser

ved at være konstruktiv. Desuden kan

det jo være, at de andre har brug for de

ekstra frivillige, som lige nu står på vores

venteliste. Og det er jo vigtigt! Ellers

”smutter” de bare et andet sted hen, hvis

man ikke kan få dem sat i gang straks”,

uddyber Jørgen forklarende. ”Demenspolitiken

har altid været min kæphest”,

fortsætter han, som også i sin tid som

formand for ”Ældresagen” fik sat et solidt

fingeraftryk på udformningen af den officielle

demenspolitik i Århus. ”I den forbindelse

er det vigtigt, at besøgsvennen,

aflasteren, er klædt godt på til sin opgave.

Så kan den raske pårørende trygt og

med god samvittighed få et pusterum en

eftermiddag om ugen.”

Jørgen mener til slut, at Besøgstjenesten i

Holme vil have en god fremtid foran sig,

hvis et dynamisk samarbejde med specialtjenester

kommer i gang. Ja, også et

samarbejde med besøgstjenester, der

måtte være ved de nærliggende lokalcentre.

En af de specialtjenester, der er i Århus, er

”Motionsvennerne”. På trods af en god

opstart med kommunal støtte, har de

haft svært ved i

begyndelsen at få

det nødvendige

samarbejde med…

JA, netop! Kommunens

mange lokalcentre!”Motionsvennerne”

tilbyder en

ældre medborger en

gåtur o.l.. Et godt

tilbud for at holde sig i

gang.

I Holme er samarbejdet

dog lykkedes fra

starten. Det skyldes

kun den personlige

kontakt med en ildsjæl. Ca. 5 ældre v.

Lokalcenter Holme har en gåtur-ven.”Vi

kunne let bruge mange flere fra

”Motionsvenner”. Det er et godt supplement

til vores besøgstjeneste”, udtaler

forhenværende projektleder Bente

Møller.

”Besøgs- og hjælpetjenesten i Holme”:

Mandag og onsdag kl. 10-12

Tlf. nr. : 86 27 86 34

Søndag d. 8. juni

Sommerudflugt til ”Kattegatcentret”

Mandag d. 25. august

Bestyrelsesmøde.

Henny med sin motionsven

Side 13


Side 14

Holme Kirke

Det sker

Pensionistudflugt

Tirsdag d. 12. august kl. 9.00

Menighedsrådet ved Holme Kirke

arrangerer bustur til Viborg Domkirke,

som er berømt for de mange smukke

kalkmalerier samt det gyldne alter.

Vi får en guidet rundvisning.

Derefter kører vi til den historiske Rindsholm

kro, hvor vi får serveret en dejlig veltillavet

to-retters menu. Efter middagen strækker

vi ben i kroens 2 ha. store park.

Vi kører tilbage til Viborg, hvor vi aflægger

besøg i Bibelhaven, hvor der er

mange fremmedartede krydderurter.

I Domkirkens lille café nyder vi en kop

kaffe eller the m. kage.

Pris 195,- for middagsmad på Rindsholm

kro samt eftermiddagskaffe. Prisen er

eksklusiv drikkevarer på kroen.

Hjemkomst kl. 18.00.

Tilmelding og betaling for udflugten

senest d. 4. august i Sognegården.

Foredrag i Sognegården

Onsdag den 10. september kl. 19.00

- kommer sognepræst og tidl. bispekandidat

Henrik Wigh-Poulsen og holder

foredrag om Aktuelle strømninger i

dansk kirkeliv.

Dansk kirkeliv synes for en overfladisk

betragtning at

ligne sig selv. Men

det rumler lige

under overfladen.

Der er opbrud i

luften og årsagerne

er mange.

Vi er blevet mere

religiøse, de gamle

kirkelige retninger taber terræn, og så

bevæger folket i kirken sig ad mange

forskellige veje.

I foredraget vil Henrik Wigh-Poulsen se

nærmere på, hvad det egentlig er, der

sker, af hvad beskaffenhed udfordringerne

er, og hvordan vi i kirke og menighed

bedst møder dem.

SANKT HANS FEST

I år fejrer vi Sct. Hans fest ved Sognegården

mandag den 23. juni. Det er

lykkedes os at få fat i tusindkunstneren

og akrobat- og gummimanden ABDUL

HANTOUT som vil underholde børn og

voksne fra kl. 19.00.

Aftenen byder i øvrigt på musik, gøgl,

fællessang, snobrødsbagning og traditionen

tro heksebål og båltale v/

sognepræst ved Holme

Kirke Peter Sporleder ca.

kl. 21.00.

Hvis det mod forventning

skulle regne

sct.hans-aften vil

vi trække indendørs

i sognegården.Arrangementet

laves i samarbejde

med Holme-Højbjerg-

Tranbjerg Pensionistforening.

Menighedsrådsmøder

Datoerne for resten af denne valgperiodes

menighedsrådsmøder er som

følgende:

Tirsdag d. 19. august

Onsdag d. 24. september

Mandag d. 20. oktober

Torsdag d. 18. november

Møderne er offentlige og afholdes i

Sognegården, Hjulbjergvej 175 og

begynder kl. 19.


Holme Kirke

Det sker

Konfirmandindskrivning

Efter sommerferien indskriver vi de

konfirmander, som skal konfirmeres i

2009:

Den 21. aug. 2008

er der indskrivning for:

Holme Skole 7. B og Rundhøjskolen 7. B

v/sognepræst Peter Sporleder

Den 20. aug. 2008

er der indskrivning for:

Holme Skole 7. C

v/sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Den 25. aug. 2008

er der indskrivning for:

Holme Skole 7. A og Rundhøjskolen 7. A

v/ sognepræst Kirsten Hald

Indskrivningerne finder sted

7. klasserne får inden sommerferien via

skolen seddel med nærmere oplysninger

om indskrivningerne

Konfirmandundervisningen

Vi begynder i uge 35 2008:

Holme Skole, tirsdage 8.30-10.40 (første

gang 26/8).

Rundhøj Skole, torsdage: 8.00-10.15

(første gang 28/8).

Allerede nu bedes I afsætte weekenden

19.-21. sept. 2008 til konfirmandweekendtur.

Konfirmationer 2009

Søndag den 19. april 2009

konfirmeres elever fra Rundhøj Skole:

7. A kl. 9.00: Kirsten Hald

7. B kl. 11.00: Peter Sporleder

Lørdag den 25. april 2009

konfirmeres elever fra Holme Skole:

7. C kl. 11.00: Thomas Fischer-Larsen

Søndag den 26. april 2009

konfirmeres elever fra Holme Skole

7. B kl. 9.00: Peter Sporleder

7. A kl. 11.00: Kirsten Hald

Torsdagsklub

Den nye sæson for Torsdagsklubben

begynder torsdag d. 28. august kl.

14.00, hvor Konsulent, cand. Jur.

Mogens Skjøth kommer og holder foredrag

om ”Etik og politik”.

Mogens Skjøth siger som oplæg til foredraget:

”Hvorfor pludselig al den snak

om etik og moral? Vi snyder i skat,

bedrager toldvæsenet, lader os bestikke

og betaler hinanden.

Det politiske liv afslører skandaler, og vi

kan gang på gang gribe politikerne i at

lyve, fortie sandheden og løbe fra deres

løfter. Måske skyldes det, at ordet moral

ikke længere giver nogen mening”.

Efter foredraget og kaffen vil Kirsten

Berg, Lisbeth Frandsen og Pia Labohn

igen underholde med musik, som de

fleste kan lide og synge med på bl.a.

Kai Normann Andersen-sange.

Musikken suppleres med beretninger

om komponisternes spændende virke.

Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 11. november afholdes der

valg til det menighedsråd, som skal

virke i de næste 4 år. Som optakt til

valget afholder menighedsrådet et

orienteringsmøde i Holme sognegård i

september måned (dato og tid vil blive

meddelt i næste nummer af bladet).

På mødet vil der blive redegjort for

menighedsrådets arbejde i den forløbne

periode og for kommende opgaver.

Desuden vil reglerne for opstilling blive

gennemgået. Såfremt det ønskes kan

der også i forbindelse med mødet

opstilles lister til valget.

Side 15


Holme Kirke

Side 16

Hospice Søholm, af Kirsten Hald

Ved Brabrand sø i forbindelse med

Lokalcenter Søholm ligger Hospice

Søholm smukt omgivet af skov og med

et fantastisk fugleliv. Her er fred og ro

med smukke grønne omgivelser. Den

daglige leder er Anne Marie Mathiesen.

Den 1. april 1999 åbnede Hospice

Søholm som Danmarks første amtskommunale

hospice. Hospice Søholm skal

ses som et led i den samlede plan for

styrkelsen af den palliative indsats i

Århus, som en arbejdsgruppe nedsat af

Århus kommune og Århus Amt udarbejdede

i december 1997.

Hospice Søholm råder i dag over 11

pladser. Århus kommune og Region

Midtjylland finansierer i fællesskab

udgifterne til driften af Hospice Søholm.

Hver af de 11 boliger er på ca. 18 m2.

Alle boliger er indrettet med en lille stue,

gang, eget badeværelse og med

udgang til egen terrasse.

Herudover er der fælles køkken/alrum,

dagligstuer og et baderum med spa.

Opholdet er gratis for beboerne.

For at komme på hospice skal man

være uhelbredeligt syg. Det vil sige at

helbredende og livsforlængende

behandling er afsluttet, så pleje og

behandling fremover vil være af

lindrende karakter. Efter en tid på hospice

vil mulighederne for hjemmeophold

blive vurderet. Nogle vil måske kunne

være hjemme i en kortere eller længere

periode.

Borgere, som er bosiddende i Århus

kommune og Region Midtjylland har

mulighed for at søge ophold på Hospice

Søholm. Det skal være den syge selv,

der ønsker opholdet, og muligheden for

opholdet sker gennemen henvisning fra

en læge samt en visitation.


Holme Kirke

Hospice Søholm

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt

syge og døende mennesker tilbydes

lindrende behandling, pleje og omsorg

med det mål at give den syge og

dennes pårørende mest mulig livskvalitet

i den sidste levetid.

I London grundlagde, sygeplejerske,

socialrådgiver og senere læge Dame

Cecily Saunders i 1967 Sct. Christopher`s

Hospice. Og hun blev internationalt

anerkendt for sit store pionérarbejde

med at udbrede og udvikle hospicefilosofien

og den lindrende indsats.

Hospicetanken/filosofien kan beskrives

såldedes: ”Uhelbredeligt syge og døende

skal have den bedst mulige livskvalitet

i den tilbageværende levetid og en

værdig livsafslutning.

Plejen skal være helhedspræget og

omfatte de samlede fysiske, psykologis-

ke, sociale og åndelige behov. Hensigten

er hverken at afkorte eller forlænge

liv, men at hjælpe patienten og dennes

pårørende til at leve så aktivt som

muligt med visheden om at døden er

nært forestående. Omsorgen omfatter

patienten og dennes pårørende og

senere efterladte”.

På Hospice Søholm varetages den

tværfaglige indsats af veluddannede

og erfarne sygeplejesker, læger, fysioterapeut,

psykolog og præst. Palliation

– den aktive helhedsomsorg/pleje i den

del af et sygdomsforløb, hvor de helbredende

behandlingstilbud er opbrugte

er jo grundtanken i hospicefilosofien.

Omsorgen for den uhelbredeligt syges

pårørende betyder også, at man tager

kontakt til dem efter dødsfaldet.

Til Hospice Søholm er også knyttet et

korps af frivillige, som tager sig af prak-

tiske gøremål og yder støtte til beboerne

og de pårørende. De frivillige kan

også i nogle tilfælde støtte og aflaste

familier, der passer en uhelbredeligt syg

derhjemme.

Er man interesseret i at vide noget om

Hospice Søholm anbefales det at klikke

ind på hjemmesiden:

www.hospice-soeholm.dk

Fotos: Hospice Søholms hjemmeside

Side 17


Holme Kirke

Her finder du:

Sognepræst Kirsten Hald

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Præsteboligen,

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 2134, træffes bedst

hverdage kl. 10.00-11.00 undtagen fredag.

E-mail: KIHA@KM.DK

Sognepræst Peter N. Sporleder

Selmersvej 7, 8260 Viby

Træffes bedst hverdage 10-11, undtagen mandag.

Tlf 2921 2183.

E-mail: sporleder@mail.dk

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind, tlf. 8627 0634.

Træffes bedst hverdage kl. 11.00-12.00 undtagen mandag.

Kontor: Hjulbjergvej 175.

E-mail: thomasf-l@holme-sogn.dk

Kordegn Inger Bjørn

Kirkekontoret, Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175,

8270 Højbjerg.

Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00-13.00,

tirsdag tillige 16.00-18.00, tlf. 8627 1993.

E-mail: inbj@km.dk

Organist Janni Beltoft

Træffes på tlf. 8627 3710.

Kirkegårdsleder Peter Nørager

Træffes på tlf. 8627 6260.

Menighedsrådsformand Henning Tagesen

Kvædevej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 0348.

Side 18

1. Kirketjener Sonja Jørgensen tlf 6162 1408

2. kirketjener: Randi G. Kjærgaard tlf 61621409

FDF, Stengården

Da afdelingen i Holme (Stengården) er lukket henviser vi til

Skåde-afdelingen af FDF, Århus 9. kreds.

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00. Alle aldersgrupper

mødes i "Huset", Elverdalsvej 91. Telefon 86 27 32 83.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt i Lokalcenter Holme’s Hall,

Nygårdsvej 34 eller på tlf. 8627 8634. man. og ons. kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Fødsler anmeldes til kirkekontoret. Medbring venligst dåbsog

vielsesattest samt personnummerbevis. Anmeldelsen

skal ske senest 14 hverdage efter at fødslen har fundet sted

- og i det sogn, hvor moderen har bopæl. Om dåb, vielse

og andre kirkelige handlinger skal man også henvende sig

til kirkekontoret, Hjulbjergvej 175, Tlf. 8627 1993.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere aftale med kirkens

præster om de kirkelige handlinger.

Internettet

www.holme-sogn.dk

Deadline

Stof til næste kirkeblad afleveres senest d. 23. juli 2008


Holme Kirke

Gudstjenester

Juni

Søndag d. 1. juni kl. 10.00

2. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 8. juni kl. 10.00

3. s. e. trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 15. juni kl. 10.00

4. s. e. trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 22. juni kl. 10.00

5. s. e. trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 29. juni kl. 10.00

6. s. e. trinitatis

Kirsten Hald

Juli

Søndag d. 6. juli kl. 10.00

7. s. e. trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 13. juli kl. 10.00

8. s. e. trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 20. juli kl. 10.00

9. s. e. trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 27. juli kl. 10.00

10. s. e. trinitatis

Peter Sporleder

August

Søndag d. 3. august kl. 10.00

11. s. e. trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 10. august kl. 10.00

12. s. e. trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 17. august kl. 10.00

13. s. e. trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 24. august kl. 10.00

14. s. e. trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 31. august kl. 10.00

15. s. e. trinitatis

Kirsten Hald

September

Søndag d. 7. sept. kl. 10.00

16. s. e. trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Plejehjem

Egely:

Tirsdag 3. juni kl. 14.30

Kirsten Hald

Tirsdag d. 5. august kl. 14.30

Peter Sporleder

Sct. Olaf:

Tirsdag d. 10. juni kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 19. august kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Madsbjerg

Tirsdag d. 24. juni kl. 14.15

Peter Sporleder

Tirsdag d. 26. august kl. 14.15

Kirsten Hald

Side 19


Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Artikel om det boligsociale arbejde i

Rundhøj.

Læs side 2

Ansv. redaktør: Kirsten Iversen

Lokalcenter Skåde

Vi afholder jubilæumsskovtur d. 3. juni

og der er informationsmøde om efterårets

aktiviteter d. 12. august.

Læs side 4

Ansv. redaktør: Anette Gammelgaard

Lokalcenter Holme

Skal du prøve noget nyt? Vi kan foreslå

stavgang, værkstedsarbejde eller

Holme-spillemændene.

Læs side 5

Ansv. redaktør: Anette Gammelgaard

Frederikskirken

Datoer for konfirmandindskrivning.

Læs side 7

Ansv. redaktør: Anne Kathrine Vestergaard

Holme Kirke

Artikel om Hospice Søholm og

hospice-tanken ved Kirsten Hald

Læs side 16-17

Ansv. redaktør: Thomas Fischer-Larsen

Modtager du ikke “8270”- bladet skal reklamation ske til:

Lyseng Volley, tlf. 6086 6200

Layout og produktion: 8610 1810

Gamle lokalhistoriske billeder vil pryde bladets

forsider i 2008. Besøg gerne Højbjerg-Holme

Lokalhistorisk Arkiv, Oddervej 80 (overfor biblioteket),

for mere historie. Se også hjemmesiden:

http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/hojbjerg/

Holme Brugsforening

I 1891 bliver skomagerens hus, Kalkærvej 4 i

Holme, hjemsted for ”Forbrugsforeningen”.

Skomageren modtog som løn 6 1/2% af det

samlede salg + 10 kr. årligt til brændsel og

nødvendigt butiksinventar for afgivelse af

lokale til udsalget. Huset eksisterer endnu!

”Brugsen” flytter ca. 30 år senere til Holme

Byvej 19 og kan her fejre 50 års jubilæum i

1938. Samme år tager ”Holme Brugsforening”

den nye forretning på Holme Byvej i brug.

I dag huser bygningen en genbrugsforretning.

På forsidebilledet ses skomageren Kristian

Pedersen og hans familie udenfor huset på

Kalkærvej 4.

More magazines by this user
Similar magazines