KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

KATALOG

DEN INTERNATIONALE

KUNSTUDSTILLING

I KØBENHAVN 1897

VED NY CARLSBERG GLYPTOTEK

KØBENHAVN

1. COHENS BOGTRYKKERIER

— Gt'ORli A. BACH —

i897

483.


KATALOG

OVER

DEN INTERNATIONALE

KUNSTUDSTILLING

I KØBENHAVN 1897

VED NY CARLSBERG GLYPTOTEK

KØBENHAVN

I. COHENS BOGTRYKKERIER

— GEORG A. BACH —

.897


Da Arbejdernes Titler ere oversatte efter Angivelser i frem­

mede Sprog, uden at Katalogets Redaktør har kunnet tage selve

Billederne i Øjesyn, har der mulig indsneget sig en eller anden

Misforstaaelse, som vil blive rettet i næste Oplag.

Om Priserne faas Oplysning i Bureauet


AMERIKA

Bisbing, Henry S. — Paris

i Paa Stranden (sur la rive)

2 Paa Engen (dans la prairie)

3 Stormfuld Aften (soir orageux)

Bridgman, Frederic Arthur — Paris

4 Negerfest i Blidah (Algier)

5 Maaneskin (clair de lune) (Algier)

6 Paa Terrasserne

7 A la Kasbah (Algier)

8 Abbeville Gaden (Algier)

9 Vor lille Have (Algier)

Say, Walter — Paris

io Barmhjertighed; den fattige giver til den attige

(charité; le pauvre donne aux pauvres)

ii Pige med Geranier (fille aux geraniums)

Gross, Peter Alfred — Paris

12 Klint ved (falaises å) Andresselles (Pas-de-Calais)

13 Essegney pres Charmes, Vosges

1*


4

Harrison, Alexander — Paris

14 Marine

15 do.

16 Have (jardin)

AMERIKA

Mac Ewen. Walter, Chev.* — Paris

17 Paa Hjemvejen fra Arbejde (au retour du travail)

18 Afrejsen (le depart)

19 Opgørelse (le compte)

Meloners, Sari — Paris

20 Røgeren (le fumeur)

21 Skøjteløberne (les patineurs)

Nourse, Elizabeth — Paris

22 I Volendam Kirken (dans l'église a Volendam,

Hollande)

23 Bondepige fra Bretagne (paysanne de Bretagne)

Pearce, Charles Sprague, Chev.* — Paris

24 Faarehyrdinden (la her gere)

25 Hjærtesorg (peine de cæur)

26 En Sky (nuage)

Scott, Frank Edwin — Paris

27 Boulevard Montparnasse, Paris

Stewart, Julian L. — Paris

2 8 Paa Dækket (sur le ponl)

29 Studie (etude)

Story, Julian — Pari.

3 o Portræt

31 Studie (etude)


AMERIKA S

Theriat, Charles J. — Le Mée (Frankrig)

32 Bab el Meid

33 En Undervisningstime (une le(on)

34 Sti (sentier) i Oasen Biskra

True8de!l, Gaylord S. — Paris

35 Paa Hjemvejen fra Dunerne, Holland (de retour

des dunes)

Vail, Eugéne — Paris

36 Paa Themsen (sur la Tamise)

Weeks. Edwin Lord — Paris

37 Den sidste Rejse, Erindring fra Benares (le dernier

voyage; souvenir de Benares)

38 Gade-Restauration i Lahore

Van der Weyden, Harry — Paris

39 Alfarvej paa (voié publique å) Oceanet

40 Pastorale

41 Paa Broen (sur le pont)


BELGIEN

Abry, Leon — Anvers

42 Belgisk Artillerimanøvre (artillerie beige en manoeuvre)

Agnessens, Edouard f

43 En Pige, der strikker (tricoteuse)

Artan f

44 Oprørt Hav med Fiskerbaade (mer agitée avec

barques de pecheurs)

Baertsoen, Albert — Gent

45 Tidlig Morgen med Sne (matin de neige)

Beernaert, Euphrosine — Bruxelles

46 Landsbygade (chemin de village)

Boulenger, Hippolyte f

47 Foraar. Et Uvejr trækker op (printemps, approche

d'orage)

Carpentier, Evariste -- Muysen sur Dyle

48 Regnvejr (temps de pluie)


BELGIEN 7

Coosemans, Joseph — Bruxelles

49 Lysning i Skoven (clairiere dans la foret)

Courtens, Frantz — Bruxelles

50 Vandhul under Træer (mare sous bois)

De Brankeleer, Henri f

51 Skolen (l'école)

De Keyser, Nicaise f

52 Dante og de unge Piger i Firenze paa Beatrices

Dødsdag (le Dante et les jeunes filles de Florence,

le jour de la mort de Beatrix)

Apartient å Mme. veuve Emilie De Keyser.

De Vriendt, Albrecht — Anvers

(Directeur de l'académie d'Anvers)

53 Paul III foran (devant) Luthers Portræt

De Vriendt, Juliaan — Bruxelles

54 Træt (fatiguée)

Farasyn, Edgar — Anvers

55 Optagning af Fiskegarn ved Lavvande (levée des

filets a marée basse)

Fourmois, Theodore f

56 Vej i Ardennerne (rue des Ardennes)

Frédéric, Leon — Bruxelles

57 Bedstemoderen (la grand'mere)

Gallait, Louis f

58 Kunst og Frihed (art et liberté)

59 Portræt af Kong Leopold I.


8 BELGIEN

GilSOUl, Vidoq — Bruxelles

60 En hollandsk Mølle om Natten (moulin la nuit)

Hennebieq, André, Off.* — Bruxelles

61 Erindring om (souvenir de) Venezia

Joor«, Eugéne — Anvers

62 Frugter (fruits)

Khnopff, Femand — Bruxelles

63 »Memories« — Unge Piger paa Tennispladsen

(jeunes filles jouant au tennis)

Laermans, Eugéne — Bruxelles

64 Vinteren (Vhiver). Allegori

Lamoriniére, Francois. Com.* pp. — Anvers

65 Skoven ved (bois de) Burnham

Leempoels, Jef — Bruxelles

66 En Drømmerske (songeuse)

Leys, Baron Henri f

67 Ved Udgangen fra Kirke (sortie de Féglise —

l'oiseleur)

Luyten, Henry — Anvers

68 Efter Stormen (apres l'o rage)

Marcette, Alexandre — Bruxelles

69 Tiberen (le Tibre)

Mertens, Charies — Anvers

70 Skomageren (le cordonnier)

Meunier, Seorgette — Bruxelles

71 Brudeminder (souvenirs de mariée)


Meyers, Isidore — Bruxelles

72 Regnvejr (temps pluvieux)

M0I8, Robert — Anvers

73 Fra Rouen

OomS, Karel — Anvers

74 Cupido paa Jagt (en chasse)

Richir, Herman — Bruxelles

7 5 Fantasi

BELGIEN 9

Rosier, Jean — Malines

76 Karl I modtager Efterretning om Slaget paa

Marston-Moor 1644 (la nouvelle de la bataille

de Marston-Moor)

Rosseels, Jacques — Termonde

Directeur de l'académie

77 Tusmørke paa Heden (crépuscule en campine)

Sinet, André — Bruxelles

78 Børn og Ammer i Hydepark (enfants et nourrices

a Hydepark)

Smits, Eugéne — Bruxelles

79 Sangundervisning (la lefon de chant)

Tytgat, Louis — Gand

80 Det Indre af Kirken (intérieur de l'église) Petit

Béguinage i Gand

Van Aise, Gustave — Bruxelles

81 Det kongelige Kapel i Granadas Domkirke (chapelle

Royale dans la cathédrale de Grenade)


to BELGIEN

Van Aken, Leo — Anvers

82 Smerte (douleur)

Van der Meulen, Edmond — Bruxelles

83 Jagt paa Raavildt (chasse au chevreuil)

Van der Oudera, Pierre — Anvers

84 Det sidste Besøg hos den domfældte (derniere

visite au condamné)

Van Leemputten, Corneille — Bruxelles

85 Omegnen af (environs de) Desschel

Van Leemputten, Frantz — Anvers

86 Bønder paa et Pilegrimstog (paysans, de retour

d'un pélerinage)

Van Melle, Henri — Gand

87 Enken (la veuve)

Verhaert, Pierre — Anvers

88 Familiens Hoved (le chef de la famille)

Verheyden, Isidore — Bruxelles

89 Valfart i Hedeegnen (pelérinage en Campines)

Verlet, Charles t

90 Kunstkenderne (les amateurs)

Verstraete, Theodore — Anvers

91 Augustmorgen (metinée d'aout)

Verwée, Aifred f

92 Et Forspand (attelage) i Franche Comté

Wytsman, Rodolphe — Bruxelles

93 Landsbygade (chemin de village) i Brabant


ENGLAND

Batten, John D. — London

94 Danaé med Barnet (avec Venfant) Perseus

BayliSS, Wyke, P. R. B. A. — London

95 Lyons Katedral

Bigland, Percy — London

96 Et hollandsk Hjem (interieur hollandais)

Boughton, George H.. R. A. — London

97 Gartnerens Datter (la filte du jardinier)

Brangwyn, Frank — London

98 Fiskerne (les péeheurs)

Brown, A. K., A. R. S. A. - Helensburgh (Skotland)

99a Ensomhed (solitude)

99b Skumring (crépuscule)

100 Skotsk Bæk (ruisseau écossais)

Burne-Jones, Sir Edward — London

101 Sibylla Delphica Fotografi

102 Flamma Vestalis do.


12 ENGLAND

Burne-Jones, Sir Edward — London

103 De gyldne Trapper (les éscaliers d'or) Fotografi

104 Venus Spejl (miroir de Ve-nus) do.

105 Skabelsens Dage (les jours de la Creation) do.

106 Herrens Blomst (la fieur du seigneur) do.

107 Circe do.

108 Pygmalion do.

109 Kærlighed mellem Ruinerne (amour entre

ruines) do.

Cadby, Walter — London

110 Dekorativt Panel (panneau décoratif)

Calderon, Philip K., R. A. — London

111 Elizabeth Woodville, Edward IV.s Enke tager

Afsked med sin yngre Søn, Hertugen af York.

»Da Elizabeth erfarede, at Prinsen af Wales var falden

i sin Onkel, Hertugen af Gloucesters Magt, søgte hun

Tilflugt i Westminster med sin yngste Søn og sine

Døtre. Gloucester sendte imidlertid efter sin Ankomst

til London en Deputation af Lorderne med Ærke­

biskoppen af Canterbury (Thomas Bourchier) som

Ordfører til hende for at bevæge hende til at over­

lade ham Drengen, idet han blandt andet anførte, at

Prinsen burde være tilstede ved Broderens Kroning.

Efter længe at have vægret sig, indvilligede hun til-

sidst og kaldte Drengen til sig i Jerusalem Salen,

hvor hun (ifølge Sir Thomas Moores Beretning) sagde

til ham: »Farvel min egen kære Søn, den Almægtige

være din Beskytter! Lad mig kysse Dig endnu en

Gang, inden vi skilles, for Gud ved, naar jeg atter

kan kysse Dig.««

(Elizabeth Woodville, veuve du roi Edouard IV.

prend congé de son fils, appelé å Londres par

son onde le duc de Gloucester)


Clink, Edith L. London

112 Isabella

ENGLAND 13

Collier, John — London

113 Touchstone og Audrey. (Efter Shakespeare

»As you like afc,

(I Lembkes danske Oversættelse: Prøvesteen

og Agnete)

Crane, Walter, A. R. w. s. — London

114 Sommer (été)

115 Det Indre af (intérieur de) Beauvais Katedral

116 Klokketaarn (clocher), Honfieur

117 Farvesymfoni (symphonie de couleurs)

118 Fort Nationale, St. Malo.

Dawi8, H. W. B. — London

119 Vallée de la Liane, Pas-de-Calais

120 April Eftermiddag (apres-midi)

121 I April

Docharty. Alex. Brownlie — Ruglew (Skotland)

122 Juli

East, Alfred — London

123 En Eng i (prairie a) Midland (England)

Fisher, Mark — Weddington (England)

124 Kvier (génisses)

Fisher, S. Melton — London

125 En Maaneskins Sonate (clair de lune — sonate)

Fowler, Robert — Liverpool

126 Opskræmmet (ejjarouché)


14 ENGLAND

Frew, Alexander — Glasgow

127 Daggry (a faube)

128 Vindstille (calme)

Fulton, David, R. S. W. — Glasgow

129 Efteraar (aulomne), Largo Bugten ved Skotland

130 I Firth of Clyde

Goodall, Fred., R. A. — London

131 Puritaner og Kavaler

132 Faareklipning i Egypten (tonde des moutons en

Égypte)

133 En Faareflok føres med Musik (troupeau conduit

par la musique)

GotCh, Thomas Cooper — Penzance

134 Døden som Brud (la mort fiancée)

Graham, Thtmas — London

135 Middagshvil (repos de midi)

Hacker, Arthur. A. R. A. — London

136 Daphne

Hallé, C. E. — London

137 Aarstidernes Vandring (mzrche des saisons)

138 Portræt af Fru St. Clair-Beddesley

Hamilton, Vereker M. - London

139 Et glippet Haab (entreprise échouée). Fra Krigen

i Spanien 1810 (guerre de TEspagne 1810)

Hartrick, A. Standish — London

(Skotlænder)

140 Lalage

141 Søgende efter Foraar (cherchant le printemps)


ENGLAND '5

Hayes, Edwin, R. H. A., R. J. — London

142 Tidlig Morgen i Nordsøen, Skib signalerer efter

Lods (å l'aube dans la mer du Nord. Vaisseau

signalant le pilote)

Henderson, John — Glasgow

143 Landskab (paysage). Tidlig Sommer (étéprécoce)

144 Blomsterbillede (fieurs)

Herkomer, Hubert, R. A. — Herts (England)

145 Portræt af Frk. Katherine Grant Gravure

146 » » » Amy Sawyer do.

147 Overtrukken Himmel (ciel nuageux) do.

148 Portræt af Onslow Ford., Esq., R. A. do.

149 En døende Monark (monarque mouranf) do.

150 Studie (etude)

151 Studie af en Arabers Hoved (tete d'Arabe) do.

152 Landskab efter en Akvarel af A. Collier do.

153 En Aabning i Skyerne (éclaircie dans les

nuages) do.

154 Den badende (baigneur) do.

155 Brændesamlere (bucherons) do.

156 Solopgang (lever du soleil)

Hunt, Thomas — Glasgow

157 Ingen Handel (pas d'affaires)

Jacomb-Hood, George Percy — London

158 Sommerens Forløb (l'été. qui passe)

King, Edward — Cornwall (England)

159 »At leve i Hjærter, vi forlade, er ikke at dø«

(to live in hearts, we leave behind, is not

to die)


i 6 ENGLAND

Laidlay, William J. — London

160 Gisli den fredløse (le proscrit)

161 Tilnærmelsen (F appro che)

La Thangue, H. H. — Bosham (England)

162 I en Bondehave (dans un jardin rustique)

Lehmann, Rudolph — London

163 Portræt af Sir Spencer Wells, Bart, i sin Embedsdragt

som Præsident for det kongelige

Læge-Kollegium (le president du college Royal

des médécins)

Lindner, Moffat — London

164 Solnedgang i Kanalen (coucher de soleil dans

la manche)

Linton, Sir James D,, P. R. I. — London

165 Celia (Shakespeare »As you like it«)

LoCkhart, William, A. R. S. A. — London

166 Jubilæumsfesten i Westminster Abbedie 1887.

Fotogravure

167 Hendes Kgl. Højhed Prinsessen af Wales (la

princesse de Galles), Skitse til ovennævnte

Billede (esquisse pour le tableau susmentionné)

168 Sir William Corry, Bart.

MaddiSOn, John — Middlesbrough (England)

169 Brun Krukke og Løg (nature morte)

Moore, Henry, R. A., R. w. S. f

170 Baade fra Lowestoft løbe ind i Brisevejr (bateaux

de L. entrant. Bon frais)


ENGLAND '7

Nisbet, Robert Buchan — Dunmore (Skotland)

171 Aftenlandskab (soir)

172 Skotsk Eng (prairie en Écosse)

Parsons. Alfred, A. R. A., R. I. — London

173 En Morgen i Midten af Maj (matin de med)

174 Fæstningsgraven (fosse de forteresse) ved Akashi

i Japan

175 Auratum Lillier, Chuzenji, Japan

Paterson, Janus, A. R. S. A. — Killniss (Skotland)

176 Fortryllet Borg ved Grænsen (manoir enchanté

aux f rontieres)

177 Landskab (paysage)

PeaCOCk, Ralph — London

178 »Mennesket er i Sandhed skabt utaalmodig, og

naar han bevæges af Vrede, er han meget

at beklage (» Vraiment, Fhomme est créé impatient

et dis qu'il est emporté de colere il est

fort a piaindre 1.) Koranen

Poynter, Sir E. J., P. R. A. — London

179 Romersk Kaproning (régates romaines)

Priestman, Arnold — Bradford (England)

180 Aften paa Engene (soir dans les prairies), Yorkshire

Prinsep, Valentine Cameron, R. A. — London

181 Fiskeren og Jin'en (le pécheur et le Jin)

(fra »Tusind og en Nat« — les mille et une

nuits)

Reld, John R. — London

182 Sømandens Bryllup (les noces du marin)

2


18

ENGLAND

Riviere, Breton, R. A. — London

183 Ærgrelse (la contrariété)

ROSS, J. Thorbum — Edinburgh

184 Havets Musik (musique de la mer)

185 En Jordens Datter (une fille de la terre)

186 En Natvægter (un garde de nuit)

Ruith, Horace van — London

187 Piger fra (filles de) Pisa

188 3 kvindelige Hoveder — Tegning med Sølvstift

(Tetes de femme. Dessins au crayon d'argcnt)

Shaw, Byan — London

189 Hvorhen? (vers okr)

Solomon, Solomon J. — London

190 Skaall (a vbtre santé)

Somerscales, Thomas (Hull)

191 »Frivillige til at mande Baaden« (volontaires

au bateau)

Spence, Harry — Glasgow

192 Ventende paa Ladning (en attendant le charge-

ment)

193 Hvor Dee Floden løber (impressions de la ri­

viere de Dee en Écosse)

Swan, J. M.. A. R. A. — London

194 En falden Fyrste [monarche tombée)

Thomson, Leslie - London

195 I Essex

Tuke, H. S. - Hanwell

196 Lemontræ (limonier)


Weguelin, J. R. — London

197 Foraar (printemps)

ENGLAND 19

Wetherbee, George — London

198 Med Amaryllis i Skyggen (avec Amaryllis dans

les ombres)

Whistler, J. MC. Neill — London

199 Portræt af Miss Rosa Corder

Wirgmann, T. lake — London

200 Elsa og de vilde Svaner (cygnes sauvages)

Yeames, William F., R. A. — London

201 Anklagede og Defensor (l'accusée et le défenseur)

202 Portræt af Mrs. Winfield

:'


FRANKRIG

Adan, Louis Emlle — Paris

203 Færgemanden (le passeur)

Aubiet, Aibert — Paris

204 De smaa Matroser (les petits matelots)

Axilette, Alex — Paris

205 Arthemisia

Barau, Emile — Paris

206 November i Omegnen af (environs de) Reims

Barillot, Leon, Chev.* — Paris

207 Toget Nr. 47 (train Nr. 47)

Barrias, Felix Joseph, Chev.* — Paris

208 Esther og Ahasverus

Benjamin-Constant, Jean Jeseph — Paris de l'inst.

209 Jesus i Stormen (pendant la tempéte)

Bergeret, Pierre-Denis — Paris

210 Reine Clauder og Figner


Berton, Armand — Paris

211 »Søvndrukken« (somnolence)

FRANKRIG 2 !

Billotte, René — Paris

212 Maanen staar op over Stenbruddene ved Soisy

(lever de la lune aux carrieres de Soisy)

Binet, Adolphe — Paris

213 Solpletter (taches de soleil)

Binet, Victor — Paris

214 Seinen ved Guillebeuf. Efter Regn (apres la

pluie)

Bompard, Maurice — Paris

215 Antikvitetshandel i Venezia (boutique d'antiquaire

å Venise)

Bonnat, Leon, de lTnst. — Paris

216 Idyl

Bordes, E., Chev.* — Paris

217 Mænaderne

Bouguerreau, William Adolphe — Paris

218 Irene

Bréauté, Albert — Paris

219 Et Sting (le point)

Breton, Jules, de l'lnst. — Paris

220 Juleaften (le dinde de noél)

Busson, Charles, Off.* — Paris

221 Slottet (le chateau) Lavardin ved Montoire, Loir

et Cher


22 FRANKRIG

Callot, Georges — Paris

222 Vellyst (Volupté)

Collin, Refa'él, Chev.* — Paris

223 Opvaagnen (éveil)

Cormon, Fernand — Paris

224 Gardens Grenaderer ved Essling

Cottet, Charles — Paris

225 En Fisker om Natten i Bretagne (pécheur la

nuit, breton)

Courant, Maurice Francois Anguste — Paris

226 Ved Penmarck

Courtois, Gustave — Neuilly

227 Bella Riva

Couturier, Leon

228 Fremad (en avant). Marine-Infanterie ved Bazeilles

1870

Dameron, Emile — Paris

229 Antibes og Alperne ved Nizza

Damoye, Emmenuel, Chev.* — Paris

230 Floden Salbis. Efteraar (la riviere de S. av-

tomne)

Dantan, Edouard — Paris

231 En Afstøbning (moulage)

Dauphin, Eugéne, Chev.* — Paris

232 Quai de Toulon


FRANKRIG *3

Delance, Poul Louis — Paris

233 Foraar, dekorativt Billede (prinlemps, panneau

décoratif)

Demont, Adrien Louis — Paris

Ridder af Æresleg , St. Michelsordenen, Officer af S.

Jago di Compostella og af Nichan Iftikar

234 Legenden

Demont Breton, Mme. Virginie — Paris

Ridder af Æreslegionen, Officer af Nichan Iftikar Ordenen,

Medlem af Akademiet i Antwerpen, Præsident

for Foreningen af kvindelige Malere og Billedhuggere.

235 Misteltenen (le Gut)

Detaille, EdOUard (de l'Inst.) — Paris

236 En Afdeling af Fortroppen (Pointe d'avatitgarde)

Det 9de Husarregiment 1806 — Vandfarve

(détrempe)

Dinet, Alphonse Etienne — Paris

237 Othello og Desdemona

Dubufe, Guillaume, Chev* — Paris

238 Bebudelsen (salutation angetique)

Dupré, Julien — Paris

239 Arbejdet (le labeur)

Eliot, Maurice — Paris

240 Bønderne (les paysans)

Ferrier, Gebriel — Paris

241 Viviane

»Aux détours du chemin tu fetais aitendu.

El la nuit te surprit des roses dans les mains«.'


^4 FRANKRIG

Flameng, Francols, Off.* — Paris

242 »Det er ham!« Fra Krigen 1814 (Cest lul.

campagne de France 1814)

Frappa — Paris

243 En Dame med en Rose (femme a la rose)

Friant, Emile — Paris

244 Første Angreb (premier assaut)

Gagliardini, Gustave — Paris

245 Vindstille i Middelhavet, tidlig Morgen (Calme

du matin, Méditerranée)

Gelhay, Edouard — Paris

246 »Borte« (Recherches)

Gerome, Jean Leon, de l'inst. — Paris

247 Arbejde i Marmor efter Naturen (le travail du

marbre d'apres nature)

6ervex, Henri, Off* — Paris

248 Barnet ved Brystet (Fenfant au sein)

Gilbert, Victor-Gabriel — Paris

249 Husholderske (tnénageré)

Girardot, Louis-Auguste — Paris

250 Ved A'issaouaernes Afrejse (l'attente du depart

des A'issaouas å Tange?')

Glaize, Leon — Paris

251 Et Spejl (un miroir)

Gros, Lucien — Paris

252 Bønder ved et Valfartsted (autour d'unpardon)


FRANKRIG 25

Guignard, Gaston, Chev.* — Paris

253 Faareflok (troupeau de moutons)

Guillemet, J. B. Antoine, Off.* — Paris

354 Kirken (Féglise) i Parnelle (la Manche)

Harpignies, Henri, Off* — Paris

255 Efteraarsaften (soirée d'automne sur) ved Loire

Henner, Jean-Jacques, de l'inst. — Paris

256 Madeleine

Hermann-Léon, Charles — Paris

257 Herren ventes (attendant le maitre)

Humbert, Ferdinand — Paris

258 Barneportrait (portrait d'enfants)

Lagarde, Pierre — Paris

259 Tusmørkets Stemmer (les voix du crépuscule)

La Touche, Gaston — Paris

260 Morgenen, dekorativt Billede (le matin, panneau

décoratif)

Laugée, Georges — Paris

261 En Byge (ondéé)

Laurens, Jean Paul, de l'inst., off.* — Paris

262 Gidslerne (les o tages)

Laurens, P. Albert — Paris

263 En Nymfe, der finder Orfeus' Hovede (nymphe

retrouvant la tete d'Orphée)

Laurent-Desrousseau, Henri — Paris

264 Rødspættefiskeri (peche au carrelet)


2 6 FRANKRIG

Le Blant, Julien, Chev.* — Paris

265 En Landtour (partie champétré)

Lefebvre, Jules, de l'inst., Com.* — Paris

266 En Nymfe paa Jagt (nymphe chasseresse)

Leloir, Maurice — Paris

267 Et Indbrud (invasion) Aqvarel

Lemaire. Mme. Madeleine — Paris

268 Vinteraften (soir d'hiver)

Lerolle, Henri — Paris

269 Interieur

Levy, Henri Leopold — Paris

270 Jesus ledsager de skibbrudne. Efter Balzacs

»Jesus-Christ en Flandre«. (Jesus guidant

les naufrages; Scene lirée de Balzac: »Jesus

Christ en Flandre*.)

Lhermitte, Leon, Off.* — Paris

271 Det gamle Slot (le vieux chateau)

Loir, Luigi

272 Forberedelser til en landlig Fest (les prépa?-atifs

de la fete foraine)

Maignan, Albert — Paris

273 Vilhelm »Erobreren«

»Efter at have plyndret Alt, lode de Liget

ligge nøgent paa Gulvet i Salen, hvor det blev

til den tredie Time«

(Guillaume le Conquérant:

»et ayant tout pille ils laisserent le cadavre

nu sur le pave de la salte. Il resta ainsi jasqu

a la troisieme heuret) Orderie Vital


FRANKRIG 27

Marec, Victor — Paris

274 Kortspillere (joueurs aux castes)

Martin, Henri — Paris

275 Sørgmodighed (tristesse)

Meissonier (Jean-Charles) — Paris

276 Matroser ved Gangspillet (matelots au cabestan)

Ménard, Emile René — Paris

277 Morgendæmring (a Faube)

Mercié, Antonin, de l'inst. — Paris

278 Efter Begravelsen (retour de Fenterrement) —

Bretagne

Merson, LuC-Otivier, de l'inst. — Paris

279 Aabenbarelsen (Fannonciation å la fontaine)

Montenard — Paris

280 Maria Magdalena

Morot, Aimé — Paris

281 Toro colante

Muenier, Jules Alexis, Chev.* — Paris

282 Et Hjørne af Torvet (coin de marché) i Villefranche

(Alpes Maritimes)

Nozal, Alexandre, Chev.* — Paris

383 Solnedgang ved Montreux; vilde Pinselilier

(reflets de couchant, temps des narcisses)

Olive, Jean Baptiste — Paris

284 Havnen (port) ved Marseille

Petitjean, Edmond — Paris

285 Landsby (village) i Lorraine


2.S FRANKRIG

Pille, Charles Henri — Paris

286 Barrikadedagen (la journée des barricades)

Place-Canton, Paul — Paris

287 Den gamle Havn i Marseille (le vieux port de

Marseille)

Puvls de Chavannes — Paris

288 Medlidenhed (la pitié)

289 En Kvinde (femme) ved Toilettet

290

291

QuOSt, Ernest, Chev.* — Paris

292 I April (en avril)

Renard, Emlle, Chev.* — Paris

293 Nadveren hos Benediktinerne (la communion chez

les Bénédictins)

Richemont, Alfred de — Paris

294 Offer (sacrifice)

Rixens, André — Paris

295 Den Blinde (Faveugle)

Robert-Fleury, Tony — Paris

296 Fantasi

Rochegrosse, Georges — Paris

297 En Fange (captive) i Aschour

Roil, Alfred Philippe — Paris

298 Jordarbejdere (ouvriers de la terre)

Romani, Mile. Juana — Paris

299 Alpeblomst (fleur des Alpes)


Rosset-Granger, Edouard — Paris

300 Vraggods (å Fépavé)

Roybet, Ferdinand, Chev.* — Paris

301 Sarabande

Royer, Henri — Paris

302 Bebudelsen (FAnnonciation)

FRANKRIG 2 0

Saint-Germier, Joseph, Chev.* — Paris

303 En lille Kanal (coin de canal) i Venezia

Saintpierre, Gaston-Lasimier, Chev.* - Paris

304 Zephyr kjærtegner (caressé) Flora

Sautai, Paul — Paris

305 I Capucinerklostret (meditation)

Simon, Lucien — Paris

306 Forstillelse (déguisement)

Tanzi, Leon — Paris

307 Kilden (la source)

Tattegrain, Francis — Paris

308 Fiskefangst med Snører (pécheurs relevant leurs

lignes) fra Merian

Thirion, Eugéne-Romain — Paris

309 Baadene komme ikke. Efter en Storm (les barques

ne rentrent pas apres une tempite Souvenir

de Barck)

Thomas, Paul — Paris

310 Interieur

Toudouze, Edouard, Chev.* — Paris

311 Den hellige Families Afrejse (depart de la famille

sainte)FRANKRIG

Vayson, Paul — Paris

312 Faarepige (gardeuse de moutons)

Vibert, Georges-Jehan. Off. * - Faris

313 Den syge Læge (le médecin malåde)

Vollon, Antoine — Paris

304 Videnskaberne (les sciences)

Wallet, Albert — Paris

315 Tusmørke (crépuscule)

Wencker, Joseph — Paris

316 Nymfe paa Jagt (chasseresse)

Yon, Edmond Charles — Paris

317 Efteraar (Fautomne dans le mar ais)

Zuber, Jean Henri — Paris

318 Ved Cap Antibes


ApOl, Louis — S'Gravenhage

319 Vinteren (Fhiver)

HOLLAND

Artz, D. C. A. f

320 Maaltidet (le repas)

ArtzenJUS, Fl. — S'Gravenhage

321 Dolce farniente

Bakhuizen, J. U. de Sande — S'Gravenhage

322 Efter Regnen (apres la pluie)

Bakhuizen, Mme. f

323 Blomster (fleurs)

Bastert, N. — Nieuwersluis

3»4 Skyfuld Himmel (effet de nuages)

Bauer, M. — Bussum

325 Haremsvogteren (le garde du serail)

Bilders van Bosse, Mme. — S'Gravenhage

326 Landskab (paysage) i Geldern


3 2 HOLLAND

BiSSChop, C. — Scheweningen

327 En Solstraale (rayon de soleil)

BiSSChop, R. — Leur

328 Før Gudstjenesten (avant le service)

Bisschop-Robertson, Mme. — Leur

329 En Kærre (la charelie)

Blommers, B. J. — Scheweningen

330 Havets Børn (enfants de la mer)

Bosboom, Jos. t

331 Synagoge

Breitner. G. H. — Amsterdam

332 Et Kanonskud (coup de canon)

333 Nat { nuit )

de Bock, Th. — Renham

334 I Dtinerne (dans les dunes)

du Chattel, Fred. L. — Scheweningen

335 I Skoven ved Haag (au bois de le Hayé)

Eerelman, 0. — S'Gravenhage

336 I mit Atelier (dans mon atelier)

Gabriel, P. J. C. — Scheweningen

337 I en (dans an) Polder

Hamel, W. — S'Gravenhage

338 Den store Hede ved Aften (la grande bruyére

a la fin du jour)

Henkes, G. — Voorburg

339 Krønikeskriveren (le chroniqiteur)


Israels, Isaac — Amsterdam

340 Tjenestepiger (servantes)

Israels, Josef — S'Gravenhage

341 Salomon

342 Harpespilleren (le harpiste)

Jansen, H. W. — Amsterdam

343 Vinter i (hiver a) Amsterdam

Jansen Grothe, Mme. — Amsterdam

344 Nature morte

HOLLAND 33

Karsen, Ed. — Amsterdam

345 Et lille Hus (maisonnette) i Amsterdam

Kever, J. H. S. — Amsterdam

346 Interieur i Laren

Klinkenberg. K. — S'Gravenhage

347 Raadhuset (l'håtel de ville) i Nymwegen

Koldewey, R. M. — Dordrecht

348 Hollandske Fiskere

Le Comte, A. — Delft

349 Tusmørke (crépuscule)

Maris. Jacobus — S'Gravenhage

350 Ved Strandbredden (au bord de la mer)

Maris, Wm. — S'Gravenhage

351 Ved en Flod (riviere)

Martens, Willy — S'Gravenhage

352 Le puit i Geldern


34 HOLLAND

Mauve, A. f

353 Stranden (la plage) ved Scheweningen

354 Landskab (paysage)

Mesdag, H. W. — S'Gravenhage

355 Stranden (la plage) ved Scheweningen

Mesdag, Kz. P. — Scheweningen

356 Aften i Lyngen (soir dans les bruyéres)

Mesdag van Caicar, G. — Scheweningen

357 Evighedsblomster (immortelles)

Mesdag van Houten, S. — S'Gravenhage

358 Nature morte

359 Aftenstemning (effet de soir)

Nakken, W. C. — S'Gravenhage

360 Arbejdsheste (cheveaux de somme)

Neuhuys, A. — Laren

361 I Arnekrogen (coin de I'd ire)

362 En hyggelig Rede (le doux nid)

Oppenvorth, W. — S'Gravenhage

363 Vej ved (chemin å) Hilversum

Rip, W. C. — S'Gravenhage

364 Efteraar (temps d'autotune)

RoelOfS, W. — S'Gravenhage

365 Køer ved en Flod (vaches au bord dune rivieré)

Roermuster, G. J. — S'Gravenhage

366 Vintermorgen (matin d'hiver)

Sadée, Ph. — S'Gravenhage

367 I Fare (en danger)


Stortenbeker, P. — S'Gravenhage

368 Eftermiddag (apres midi)

ter Meulen, P. — S'Gravenhage

369 En Faaresti (bergerie)

HOLLAND 35

Tholen, W. B. — S'Gravenhage

370 Billardspilleren (joueur de billard)

van Looy, Jacobus — Soest

371 August (aout)

van Soest, L. W. — S'Gravenhage

372 Landskab (paysage) ved Soeren

Van de Weele, H. J. — S'Gravenhage

373 Brændevogn (voiture de bitches)

v. der Waag, N. — Amsterdam

374 Kunstkenderne (les amateurs)

Verveer, E. — S'Gravenhage

375 Der ventes paa Hjemkomsten (attendant le retour)

Witsen, W. — Ede

376 Det Indre af en Skov (intérieur de bois)

Wysmuller, I. H. — Amsterdam

377 Vinterdag (jour d'hiver) ved Amsterdam

3*


ITALIEN

Battaglia, Alessandro — Roma

378 Erminia, Akvarel

379 Efter Hosten (apres la moisson)

Bazzani, Luigi - Koma

380 Atrium i Pompeji. Akvarel

381 Gravgaden (rue des tombeaux) i Pompeji do.

382 Teater i Pompeji do.

383 Springvand (fontaine) i Viterbo do.

384 Et Hus (maison) i Pompeji

Bazzaro. Leonardo - Milano

385 Karthausermunk

386 I Bjergene (dans les montagnes)

Bellandi, Ernesto — Firenze

387 Den lykkelige Alder (Våge de bonheur)

388 do. do.

(Dele af en Loftsdekoration ; se Fotografiudstillingen

— par tie d'un plaf ond décoré\ voyez

Vexposition des photographies)


Bianchi, Mose — Milano

389 I Pompeji

390 Studio

Bignami, Vespasiono — Milano

Prof, ved Kunstakademiet

IfALIEN 3 7

391 Kristi Moder (la mere du Christ)

Bompiani. Augusto — Koma

392 Hyrdens Enke (la veuve du berger)

393 Bjærgene (les monts) ved Subiaco

394 En Munk, der maler (le moine peintré)

Bompiani, Roberto — Roma

Præsident for Academia di S. Lucca, Medlem af det

franske Akademi

395 I det gamle Pozzuoli (ville antique)

396 Livet i Pompeji (vie å Pompée)

397 Børn (enfants) i Pompeji. Akvarel

Bouvier. Pietro — Milano

398 Undervisning i Kogekunst (lefon de cuisine)

Calderini, Marc — Moncalieri ved Turin

399 Efteraar i Den kgl. Have i Turin (Automne,

souvenir du jardin Royal a Turin)

400 Solskinsdag (journée de soleil) paa Lago maggiore

Caprile, Prof. Vincenzo — Napoli

401 Porticus i Venezia

Carozzi, Giuseppe — Turin

Doctor, Æresmedlem af Academiet

402 I Bjærgene (dans les montagnes). Engadin

403 Ved Chioggia


3-S ITALIEN

Cavalleri, Vittorio Gerbido — Torino

404 Morgendæmring {alba innocente)

Cei, Cav Cipriano — Firenze

405 Olivenblomst (fieur d'olivier)

Chierici, Gaetano — Reggio

406 Mellem dobbelt Ild (entre deux feux)

Ciardi, Prof. Guglielmo — Venezia

407 Venezia

468 Canale della Gindecca

Cipriani, Nazzereno — Roma

409 Forventning (attentc) i Venezia

410 Nonner (religieuses)

411 Kvinde ved en Brønd (femme au puits)

Corelli, Augusto — Roma

412 Skovpige (habitante des forets). Akvarel

413 Pasteller

Delleani, Cav. Lorenze — Torino

414 Tusmørkets Sang (chant du crépuscule — poéme

de Victor Hugo)

Eroli, Erulo — Roma

415 Pilatus Hustru, Matth. 27, 19 (femme de Pilate,

reve de la croix)

Faldi, Cav. Prof Arturo — Firenze

416 Offer (offrande)

417 Dagens Ende (fin de la journée)

Feragutti, Adolfo Visconte — Milano

418 Maternita


Formis, Cav. Achille — Milano

419 Havn (marina)

420 Ved Chioggia

Fragiacomo, Pietro — Venezia

ITALIEN 39

421 De sidste Solstraaler (derniers rayons de soleil)

GignOUS, Cav. EugeniO — Stresa, Lago Maggiore

422 Hvile (repos)

423 Anzascadalen (val d'Anzasca)

Gioli, Luigi — Firenze

424 Heste (chevaux) i Maremmerne

425 Vandingsted (abreuvoir)

Giorni, Carlo — Roma

426 Nemisøen Akvarel

427 Egnen ved (environs de) Terracina do.

428 Olietræer (oliviers) do.

429 Campagna di Roma do.

Gola, Conte Emilio — Milano

430 Omegnen af (environs de) Milano

431 Vadskepiger (blanchisseuses)

Grassis, Giuseppe — Torino

432 Foraar (printemps) Miniatur

433 Under Piletræer (sous les saules) do.

434 Nymphe do.

435—440 Fantasier . do.

441—443 Portræter do.


4° ITALIEN

GroSSO, Prof. Giacomo — Torino

444 Kvinden (la femme)

445 Portræt

446 do.

447 do. (Pastel)

448 do. do.

Innocenti, Camillo — Roma

449 I Kirken (dans Féglise) Campagne di Roma

Joris, Cav. Pio — Roma

450 Vadskekone (blanchisseuse)

451 Kvartetten (le quatuor)

452 Elsker han mig (m'aime-t-il)

Laurenti, Cesare — Venezia

453 Metamorphose, efter Whistlers hvide Dame (dame

blanche) Pastel

454 Via Aspra Kalkfarve (détrempc)

455 Lilium Candidum Pastel

456 Parabola Pastel og Kalkfarve

Longoni, Emilio - Milano

457 En lille Slider [petite assidue)

Lusini, Prof. Eurico — Firenze

458 Toskansk Bondepige (paysanne)

Masini, Carlo R. — Firenze

459 Gammel Mand (vieillard)

Milesi, Alessandro — Venezia

Medlem af Akademiet

460 Gondolierens Efterladte (orphelins)


ITALIEN

Miserocchi, Domenico — Ravenna

461 Italiensk Bonde (paysan) Pastel

462 Italiensk Bondekone (paysanne) do.

Nardi, Eurico — Roma

463 Fuldmaane (pleine lune) i Campagna di Roma

464 Via Appia — Akvarel

465 Circes 0 (ile) — Studie i Akvarel

Nono, Luigi — Venezia

466 Søndag Morgen (dimanche matin)

467 Høne med Kyllinger (penile avec poulets)

Oca Bianca, Angelo dall' — Verona

468 »En avant les Dames«

469 Modsætninger (contrastes)

Origs, Clemente — Firenze

470 Stafeten (le messager)

471 Ensomhed (solitude)

Pagliano, Eieuterio — Milano

472 Drømmeri (reverie)

Pasini, Alberto — Milano

Off. af Æresleg., Cav. af Corona d'ltalia

473 En Moskee — Interieur

474 Udenfor (aux environs de) Moskeen

Pennachini, Domenico — Roma

475 Et Valfartsted (le pardon)

Petiti, Filiberto, Professore — Roma

476 Efteraarsmorgen (matin iFautomne)

41


42

ITALIEN

Pollonera, Carlo — Torino

477 Sommeraften i Rapallobugten (soir d'été dans

le golfe de Rapallo)

478 Møllebroen (le pont du moulin)

Pugliese-Levi, Clemente — Torino

479 Torv (marché) i Torino

Quadrone, Gian-Battista — Torino

480 Opbrud til Jagt (partant pour la chasse)

481 Hjemkomst fra Jagten (retour de la chasse)

482 I Mangel af Vildt (en défaut de Gibier)

RiCCi, GiU8eppe — Torino

483 Herodias

Rossi, Luigi (Cons. Acad.) — Milano

484 Høet (le foin)

Sala, Paola — Milano

485 London — Akvarel

486 Venezia do.

487 Venezia do.

De Sanctis, Giuseppe — Napoli

488 De gamle (vieux) Procuratier i Venezia

Sassi, Prof. Pietro — Rom

489 Den romerske Slette (plaine de Rome)

490 Nemisøen (lac de Nemi)

Segantini, Giovanni — Milano

491 De to Mødre (les deux nieres)

492 I Gaarden (dans la cour)

493 Alperne i Maj (les alpes en mai)


Segantini, Giovanni — Milano

ITALIEN

494 Idilio, ved Brønden (å la fontaine) Tegning

495 Moder og Barn (mire et enfant) do.

496 Heste ved Brønden (cheveaux a lafontai?ie) do.

497 Brun Ko (vache brune) do.

498 Graa Ko ved Brønden (vache grise å la

fontaine) ^Q

499 S. Sebastian Dagen (jour de S. S.) do.

500 Vinteren (l'hiver) i Engadin do.

501 Pifferajo

502 Tilbagekomst til Stalden (retour a Fétable) do.

503 Moderen (la mire)

504 Maj do_

505 Den tomme Vugge (la creche vide) do.

506 Pittura sacra

Signorini, Giuseppe — Paris

507 Negerinde — Akvarel

508 Et Martyrium. En indiansk Straf, idet Fangen

forhindres i at sove (Indiens, empéchant un

prisonnier a dormir)

509 Doge

5 1 o Tørst i Ørkenen (soif dans le désert)

Simoni, Gustavo — Roma

511 Kuglespillere (joiieurs de balles) — Akvarel

512 Moskeen Sidi-Bonmédin i Tlemcen, Algier

Steffani, Cav. Luigi — Milano

513 Havet stiger (marée montante)

Tarenghi, Enrico — Roma

514 Titusbuen (arc de Tite) i Rom

43


44

ITALIEN

Tiratelli, Prof., Cav. Amelio — Roma

515 En Faareflok (troupeau de moutons) i Campagna

di Roma

516 Faareflokken drives hjem om Middagen (retøur

des moutons a midi)

517 Den gode Husholderske (la bonne mcnagere)

Sorrento

Tomba, Casimiro — Roma

518 Frokosten (le déjeuner)

519 Et Skakparti (joueurs d'échecs)

520 Hjemkomst fra Marken (retour des champs)

Tommasi, Publio de — Roma

521 »Der var engang« (il y avait uiic fois)

Turletti, Celestino — Torino

522 Vin paa Dugen (Vin sur la nappe)

523 Innocents X — Radering

Vitalini, Prof. Francesco — Roma

524 Sommer i Bjærgene (automne dans les montagnes)

525 Paa Aventinerbjærget (a VAvcntin)

ZezzOS, Alescandro — Venezia

526 Markuspladsen (place de S. Marc) i Venezia


KROATIEN

Auer, Robert — Agram

527 Hyldest (hommage)

BukOVaC, Vlaho — Zagrab, Kroatien

528 Kongen leve (vive le roi)

529 En Athenienserindes Toilet

530 Uskyldighed (innocence)

531 Et lykkeligt Øjeblik. Kunstnerens Hustru og

Barn (le moment de bonheur. Ma femme et

mon enfant)

532 Bønder (paysans) i Ragusa, Dalmatien

533 Lysstudie (etude de lumiire)

534 Studie (etude)

Csikos, Prof. Belå v. — Agram

535 Vagt ved den Døde (garde aupres du mort)

536 Penelope

JvekoviC, Otou — Agram

537 Guslar, Fortælling af Heltedigte (récit depoemes

héroiques)

538 Afsked mellem Zriny og Frangespan. Af den

ungarsk-kroatiske Historie (adieu de Z. a F.

Episode de l'histoire hongrois-croate)


4"

KROATIEN

JvekOViC, OtOU — Agram

539 Landskab (paysage)

540 do. do.

541 Foraarsmorgen (matin de printemps)

542 I fuld Spurt

543 Dameportrait

Ma8iC, Nikola — Agram

543a Slavonisk Gaasepige (oisonniere)

543b Idyl

543c Bonde (paysan) fra Lika i Kroatien

543d Have (gardin) paa Sicilien

MedOVIC, M. C — Agram

544 Bakkusoffer fra Kristenforfølgelsens Tid (sacrifice

bachique pendant les persecutions des Chre­

tiens)

545 Conciliet i Spalato Aar 900

Tisow, Ivan — Agram

546 Indtoget i (Fentrée de J. Ch. a) Jerusalem

Vaidec, Rudolf — Agram

547 Kjærlighed, Dødens Søster (Famour, sæur de la

mort)


RUSLAND

Aiwosowsky

548 Solnedgang ved Neapel (coacher du soleil pres

de Naples)

549 Maaneklar Nat ved Amalfi (effet de lune å

Amalfi)

Benois, Albert

55°

551

Cholodowsky

552 Stærk Regn (pluie battante)

Costandi

553 Dæmring (å Faube, crépuscule)

Endoguroff, Y.

554 Bjærgsø (lac dans les montagnes

555 Gaasepige (oisonniiré)

Frentz

556 Efter Jagten (apres la chasse)

557 Jagtglæde (joie de chasse)

Kryshytzski. Const.

558 Før Høhøsten (avant la fenaison

559 Moden (mur)


4 8

RUSLAND

Lebedjeff, K.

560 I Skolen (å Fécolé)

Makowsky, Wlad.

561 Portner (portier)

562 Røgerne (les fumeurs)

563 Soldater

564 Bruden (la fiancée)

Mjasojedoff

565 Forelæsning (la lecture)

Pasternack

566 Til Slægtningene (aux parents)

Repin

567 Havfrue (fée de mer)

568 Sorg (douleur)

Sergejeff, N.

569 Finsk Symfonie (de la Finlande)

570 Stormfuld Dag (orage)

Ssawitzky

571 Almisse. — En sibirisk Skik, at man stillet-

Brød og Mælk i Vinduerne til Flygtninge.

(aumdnes, — coutumc de la Sibérie, de mettrr

da pain et du lait dans les fenetres four les

fugitifs)

Wassnetzoff

572 Favrida

Wolkoff, C.

573 Efteraar (automne)


SCHWEITZ

Bachmann, Prof. Hans — Dusseldorf

574 Anskuelsesundervisning (exercice d'intuition)

Balmer, Wilhelm — Basel

575 Min Hustru (Madame B.)

576 Børnebillede (enfants)

577 10 Uger gammel (a dix semaines)

Beaumont. Augusts de — Geneve

578 Solopgang i Bagnesdalen (lever de soleil, vallée

de Bagnes)

579 Tidligt Foraar (premier printemps)

580 Tidlig Morgen paa Rheden ved Genf (matin de

février, rade de Geneve)

Beurmann, Emil — Basel

581 Røde Nelliker ((Billets rouges)

Burnand, Eugéne — Brésonnaz

582 Berneralperne (les alpes Bernoises)

Bocklin, Arnold — Firenze

583 Bakkanal

584

585

4SCHWEITZ

Calame, Arthur (f. 1843) — Genf

586 Søjlerne (les colonnes) paa Markuspladsen i Ve­

nezia

587 Færge (Iraghetto) i Venezia

588 Gondolstation i Venezia

Castres, Edouard — Genf

589 Napoleon 1, der passerer S. Bernhard

DelachaUX — Paris

590 Besøg hos Bruden (visile å la fiancée)

591 Tre smaa Piger (trois petites filles)

Dufaux, Frédéric — Genf

592 En Tjenestepige (servante)

593 Badende Kvinder (baigneuses)

Grob, Konrad — Miinchen

594 Valmuer (pavots)

595 Orangesælgerske (marchande d'oranges)

H'oflinger, Albert — Basel

* 596 Mandolinspiller (sonneuse de mandoline)

597 Wyl

Jequier, Jules — Généve

598 Landskaber og Marinebilleder — Raderinger

(paysages et marines — eaux-fortes)

Lendorff, Hans — Basel

599 La Violetta

Menta, Edouard — Nizza

600 Strygepige (repasseuse)


Meyer-Basel, Carl Th. — Munchen

601 Om Aftenen (le soir)

602 Efteraar (automné) •— Pastel

603 Landskab (paysage) do.

604 Raderinger

605 do.

Monteverde, Luigi — Lugano

SCHWEITZ 51

606 Min Brøde (ma faute)

607 Min største Brøde (ma plus grande faute)

608 Vand og Ild (eau et feu)

609 Druer (raisins)

610 Druer til Tørring (raisins a sécher)

van Muyden, Ewert — Geneve

611 Raderinger (eaux-fortes)

612 Lithografier

Odier, Jacques Louis — Vevey

613 S. Maurice ved Loire

de Pury, Edmond — Venezia

614 Søvnen (le sommeil)

615 En Badende (baigneur)

von Rappard, Clara — Interlaken

616 Min Moder (ma mere)

Ravel, Edm. — Geneve

617 Val d'Anniviers

618 Hyrdernes Tilbedelse (Fadoration des bergers)

4*


S-a

SCHWEITZ

Renevier, Julien — Lausanne

619 Ved Nervi Akvarel

620 Ved Sierre (Wallis) do.

621 Bernerinde (Bernoise) do.

622 Lac d'Orte do.

Robinet, Paul — Undervelier, Canton Bern

623 Vinteraften (soir d'hiver) ved Morschach, Canton

Schwyz

614 Solopgang (soleil kvant) ved Brunnen

625 Vejen ved (chemin de) Gersau

626 Slottet (chateau de) Chillon

Riidisiihli, Jac. Lorentz — Basel

627 Fred (paix)

Sandreuter, Hans — Basel

628 Baad mellem Siv (bateau a j ones)

629 Badeplads (endroit pour se baigner)

630 Solnedgang ved Rhinen (couchant du soleil au

Rhin)

Vuillermet, Charles — Lausanne

631 Genfersøen set fra (lac Léman vu du) Mont de

Chardonne

Voellmy, Fritz — Basel

632 Ved Diinerne (aux dunes)

633 Ved Locarno

Wagner, Jacob — Basel

634 Efteraar (autotune)

635 Vinter (hiver)

636 Ved Genfersøen (au lac Léman)

637 Kastanieskov (foret de chåtaignes)

638 Landskaber (iaysages) i Akvarel


SPANIEN OG PORTUGAL

Alpériz, Nicolas — Sevilla

639 En god Spøg (une bonne farce)

640 Dolce farniente

Andreu y Sentamans, Teodoro — Madrid

641 Efter Frokosten (aprés le déjeuner)

642 Frugthøst (récolte de fruits)

Arpa y Perea, José — Sevilla

643 Gamle Historier (vieux récits)

644 Tolv Prospekter fra Andalusien

Arredondo y Calmache, Ricardo — Toledo

645 Landsted (maison de campagné) ved Toledo

646 Hus i (maison de) Monarriz

647 Gade i (rue de) Menores

Barbasån, Mariano Lagueruela — Roma

648 Tidsfordriv (passetemps)

649 Køkken i Assisi (cuisine a A.)

650 Olietræer ved (oliviers å) Anticoli


54

SPANIEN OG PORTUGAL

Benliure, Mariano — Madrid

651 Fortrolighed (confidence)

Benliure y Gil, José — Roma

652 Sabbat

653 Corpus Donimi Procession i S. Francesco i

Assisi

Bilbao, Gonzalo — Sevilla

654 Hvilens Nydelse (délices du repos)

655 Aftenen (le soir)

656 Marine

657 Spadseretur (promenade)

Brito, Prof. José de — Porto

658 Fablen og Sandheden (la fable et la vérité)

659 Dianas første Triumf (premiers triomphes)

660 Portræt af Grev Caparica

661 Kvinde med Katte (femme aux chats)

Checa, Ulpiano — Paris

662 Tullia, der kører hen over sin Faders Lig (faisant

passer son char sur le corps de son pére)

663 Heste ved Vandingsstedet (chevaux a Fabreuvoir)

Clemente y Perez, Salvador — Sevilla

664 Frugthave (jardin de fruits) i Sevilla

665 En Krog (coin) i Friana

Cutanda y Zoraya, Vincente — Madrid

666 Ude af Spillet, Episode af Arbejderlivet (hors

de combat, episode de la vie oavriere)


SPANIEN OG PORTUGAL 5 5

Diaz y Carrefio, Prof. Franco — Madrid

667 Foraaret (le printemps) i Sevilla

668 Pige fra Madrid, der vender hjem fra Torvet

(servante de Madrid, retournant du marcM)

Espina y Capo, Juan — Madrid

669 Landskabsstudie (etude de pay sage)

670 do. do.

671 do. do.

672 do. do.

673 do. do.

Garcia y Rodriquez, Manuel — Sevilla

674 Efteraarsaften (soir d'automne)

675 Have (jardin) ved Sevilla

Gimenez Martin, Juan — Madrid

676 Kirkeporten (la porte de téglisé)

677 Nadvergæster (cotnmuniantes) i Avila

678 En smuk Sang (chanson jolie)

679 Philosophen

Jimenes Prieto, Manuel — Sevilla

680 Gartneren (le jardinier)

Lafita y Blanco, José — Sevilla

681 En Drift Kvæg (troupeau retournant)

682 En Mølle (moulin)

683 Marine

Lopez Cabrera, Ricardo — Sevilla

684 Hvorfor græder Du (pourquoi pleures-tu?)

685 I Familiens Skød (en famille)


56 SPANIEN OG PORTUGAL

Madrazo y Garrete, Ricardo de — Madrid

686 Consuelo, Blomsterpige (marchande de fieurs) i

Madrid

687 Frugtsælger (marchande de fruits) i Venezia

March, Cav. Vicente — Roma

688 De tre Aldere (les trens åges)

Meifren Roig. Eliseo — Barcelona

689 Ild om Bord (feu å bord)

690 Regatta i Barcelona

691 Vindstille (caltuc)

692 Strandbred (plage)

Pando, José de — Madrid

693 Proppeskærere (bouchonnicres)

Parada y Santin, José — Madrid

694 Pige fra (fille de) Valencia

695 Offentlig Bøn (priér publipue) i Salamanca

696 Carlist

Parlade y Heredia, A. — Sevilla

697 Studie (etude)

698 do. do.

Peria Muaoz, Maximinio — Madrid

699 En ligegyldig Moder (la mire negligente)

700 Hvile i (repos dans) Atelieret

Poveda, Vicente — Roma

701 Fortrolighed (confidences)

Ribeiro, Texeira Pinto — Porto

702 Andagt (devotion)


SPANIEN OG PORTUGAL 57

Roig-Soler, Juan — Barcelona

703 Stranden ved (filage de) Cadaqués

704 Gade i (rue de) Cadaqués

Rosa Sampedro, Manuel de la — Sevilla

705 Goddag (bonjour)

Serra, Prof. Cav. Eurique — Roma

706 De pontinske Sumpe (marais)

707 Fortrolighed (confidences)

Sorella Bastida, Joaquin — Madrid

708 Sovende i Baaden (dormant dans la barque)

Tusquet8, Ramon — Barcelona

709 Kvinde fra Algier (Algérienne)

VillegaS, Commandatore pp. José — Roma

710 Procession i Orvieto

711 Familiebad (bain de famille) i Venezia

712 H. Em. Cardinal-Secretairen og Jesuiternes General

Viniegra y Lasso, Salvadore — Roma

713 Hønsekræmmer i Marocco (marchand de volatile

a Maroc)


TYDSKLAND

Achenbach, Prof. Andreas — Dusseldorf

714 »The yellow house« ved Ostende

Agthe, Curt — Berlin

715 Villa Paradiso paa Anacapri

716 Terrasse paa Anacapri

Bergmann, Julius — Dusseldorf

717 Aften (soir)

Braoht, Prof. Eugen — Berlin

718 Hannibals Grav (tombeau d Annibal)

Briitt, Prof. Ferdinand — Dutseldorf

719 Ved Banegaarden (au chemin de fer)

Biirgel, Hugo — Manchen

720 Stormfuld Maaneskinsnat (orage, clair de lune)

Defregger, Prof. Franz v. — Munchen

721 Andreas Hofers Portræt

722 Tyroler-Værtshusholderske, malet 1880 (cabaretiere

a Tyrol)


TYDSKLAND 59

Dettmann, Prof. Ludvig — Charlottenburg

723 Arbejdet (le travail) Triptych

724 Svin i Skoven (cochons dans la foret)

725 Fiskerkirkegaard ved Østersøen (cimetiere de

pecheurs å la mer Baltique)

726 Akvarel

727 do.

Dill, Prof. Ludvig — Munchen

728 Valmuemark efter et Uvejr (pavots apres Forage)

Douzette, Louis — Barth an der Ostsee

729 Maaneskin (clair de lune) ved Kronborg

730 Skov (forit) ved Prerow

731 En tabt Skilling (le sou perdu)

Diicker, Prof. Eugéne — Dtisseldorf

732 Marinebillede ved Sylt

Eckenbrecher, Themistokles v. — Berlin

733 Sommerdag (jour d'été) ved Lofoten

734 Norsk Vandfald (cascade en Non


6 O TYDSKLAND

Eschke, Prof. Herman — Berlin

741 Svensk Kyst ved Kattegat (au bord de la Suide)

742 Flod i (fileuve aux) Riesengebirge

Euler, Eduard — Karlsruhe

743 Aftenstemning (soir)

744 Blomster (fleurs å) ved Heidensee

Exter, Julius — Miinchen

745 I Skovens Skygge (å Fombrage de la foret)

Faber du Faur, Otto v. — Munchen

746 Marokkanske Ryttere (Maroccains a chéval)

Feldmann, Wilhelm — Berlin

747 Aftenskyer (nuages de soir)

Fleischer, Fritz — Weimar

748 Andagt (devotions)

Frenzel, Oskar — Berlin

749 Ved Bækken (au ruisseau)

Freudemann, Victor — Berlin

750 En Aa (ruisseau) ved Berchtesgaden

Georgi, Walther — Munchen

751 Tre Søstre (trois sæurs)

Grethe, Prof. Carlos - Karlsruhe

752 Sømandshistorier (contes de ttiarins)

753 Indsejling (entrée au port)

754 Finale

Gude, Prof. Hans — Berlin

755 Tidlig Morgen, Land i Sigte (atterrage a Faubé)

756 Nu gaar Solen ned (coacher du soleil)


TYDSKLAND r.i

GUSSOW, Prof. Carl — Munchen

757 Bonde fra (paysan de) Schwartzwald

Harder, Heinrich — Schoneberg-Berlin

758 Sommerdag (jour d'été) Luneburger Hede

759 Svensk Strand (aux bords de la Såede) Kattegat

Hartmann, Carl — Munchen

760 I Høsten (époque de la récolté)

Hausmann, Ernst — Berlin

761 Hjemløs (sans asile)

Heine, Thomas Theodor — Munchen

762 En Execution

Hermann, Hans — Berlin

763 Markischer See

764 Gadescene i (rue de) Amsterdam

Herzog, Lewis E. — MUnchen og Philadelphia

765 Tidlig Morgen i Lagunerne (de grand matin aux

lagunes)

Hoecker, Prof. Paul — Munchen

766 I Skomagerværkstedet (dans Fatelier de cordonnerie)

Hummel, Theodor — Munchen

767 Stilleliv (nature morte)

768 En Pige i en Dør (filte dans une porte)

769 Landskab (paysage) Pastel

lank, Angelo — Munchen

770 Længsel (regret)

r


Gi TYDSKLAND

Kalckreuth, Prof. Leopold, Greve af — Karlsruhe

771 Kvinder, der samle Ax (Glaneuses)

Kallmorgen, Prof. Friederich, Groetzingen ved Karlsruhe

772 Stille Vand (eaux tranquilles)

773 Vor Landsby (notre village)

774 Sommer-Eftermiddag (apris midi en été)

Kameke, Prof. Otto von — Berlin

775 Corner Wisp i Nicolaidalen (vallée de St. Nicolas)

ved Zermatt

Kaulbach, Prof. Hermann — Munchen

776 Mellem Himlen og Jorden (entre le ciel et la

terre)

Kiessling, Prof. Paul — Dresden

777 Portræt af Wilhelm Claudius

Koerner, Prof. Ernst — Berlin

778 Barut ved Nilen (au NU)

779 Frederiksborg Slot (chateau de Frederiksborg pris

de Copenhague)

Koner, Prof. Max — Berlin

780 Kejser Wilhelm II

781 do. Tegning (dessin)

782 Professor Brausewetter

Lang, Albert — Frankfurt a/M.

783 Drankeren (le biberon)

784 Landskab (paysage)


TYDSKLAND 63

Leistikow, Walter — Berlin

785 Med Vind og Strøm mod fremmed Strand,

dekorativt Billede (porte par les vents et les

eaux vers les rivages étrangers — panneau

décoratif)

Lenbach, Prof., Dr. Frantz v. — Munchen

786 Portræt

787 do.

788 do. Bjørnstjerne Bjørnson

789 do. Kunstneren selv med sin Datter (Fartiste

el sa filte)

790 do. Fru Langen født Bjørnson

Lessing, Konrad Ludvig — Berlin

7 91 Slottet (chateau) Schadeck und Runkel ved Lahnfioden

(å la riviire de Lahn)

792 Brandsted (lieu dun incendie)

Liebermann, Max — Berlin

793 Tømrerværksted (atelier de charpentier)

794 Torv (marché) i Haarlem

795 Allee i Solskin (clair de soleil)

796 Tegninger og Raderinger

Looschen, Hans — Berlin

797 Den hellige Elisabeths Hvile i Skoven (Si. Elise

reposant dans la foret)

LOSSOW, Heinrich — Munchen

798 Hyrdepige (bergire)

Lutteroth, Prof. Ascen — Hamburg

799 Foraar ved en Flodbred (printemps å la riviire)

800 Teglværk (tuilerie)


64 TYDSKLAND

Mareks, Alexander — Munchen

801 Den beskjærmende Aand (efter et tydsk Sagn)

' (Iesprit protectrice — Legende allemandé)

Max, Prof. Gabriel — Munchen

802 Visioner

803 Foraarets Eventyr (rive de printemps)

Meyer, Claus — Dusseldorf

803a Lystige Musikanter

Meyerheim, Paul — Berlin «

804 Løver (lions)

805 Malkepige (trayeuse)

Miiller-Schoenefeld, Wilhelm — Berlin

806 Tungsindige Melodier (melodies sombres)

807 Afsked fra Lidelsernes Land (les adieux au pays

des souffrances)

808 Eventyret (le conte bleu)

Nauer, Paul — Munchen

809 Portræt

Niemeyer, Adelbert — Munchen

810 Dyner (dunes)

Normann, A. — Berlin

811 Sommernat (tiuit d'été)

812 Norsk Kystparti (cdtes de la Norvige)

813 Motiv fra Norge (de la Norvige)

Oehme, Prof. Ernst Erwin — Dresden

814 Pintsemorgen {matin de Pentecoté)

Oehmichen, Hugo — Dusseldorf

815 Husandagt (devotions domestiques)


TYDSKLAND (>s

Petersen-Angeln, Heinrich — Dusseldorf

816 Maanens Opgang over de hollandske Diiner

(leve de la lune sur les dunes hollandaises)

817 Morgenstemning (heure du matin) i Flensborgs

Havn (port)

Pietschmann, Max — Dresden-Blasewitz

818 Adam og Eva

POSSart, Felix — Berlin

819 Hosianna

820 Nadveren (la communion)

Råbes, Max — Berlin

821 Aftenro (la brune) i Palæstina

822 Ved det døde Hav (å la mer morte)

823 Gade (rue å) i Boulac ved Cairo

824 Torv i Edfu

Rauber, Wilhelm — Munchen

825 Morgen ved Kurbrønden i Kissingen [matin å la

fontaine de Kissingen)

826 Bedstemoderen (la grand mere)

Riemerschmied, Richard — Munchen

827 Borg og Kirke (chateau et églisé)

Roeber, Prof. Ernst — Dusseldorff

828 Før Kampen (avani le combat) Gouache

829 Brænding; Kamp mellem Faun og

Neptun (brisant; combat entre les

dieux de la mer et ceux de la terre) do.

830 Numa og Egeria do.

5


66

TYDSKLAND

Roederstein, Ottilie W. — Frankfurt a/M.

831 Portræt af min Fader (de mon pire)

832 » af Baron B. — Tempera

833 Bernadette do.

Rustige, Prof. Heinrich von — Stuttgart

834 Bryllup ved Rhinen (noces au Rhin)

Ruths, Valentin — Berlin

Medlem af Kunstakademiet

835 I Bøhmerwald

836 Foraar i Skoven (printemps dans la foret)

Samberger, Leo — Munchen

837 Portræt

Schencker, Jacques — Dresden

838 Efteraarsaften (soir dautomne) i Spreewald

839 Foraarsdag (jour de printemps) ved Kanalen

Schmidt, Friedrich Albert — Weimar

840 Efteraar (aulomne)

841 Ved Dammen (å l'étang)

842 Aften (soir)

Schmutzler, Leopold — Munchen

843 Italienske Skuespillere i det 18de Aarhundrede

(actears Italiens du i8 me siede)

Schultze-Naumburg, Mme. Ernestine — Munchen

844 Stilleliv (nature morte)

845 Studiehovede (etude)

Schultze-Naumburg, Paul — Munchen

846 Landskab (paysagc) i Thyringen

847 Dalen (le vallon)

848 Skizze (esquisse)


Seeger, Hermann — Berlin

TYDSKLAND »7

849 Tante fortæller Eventyr (la raconteuse de contes

bleus)

Sichel, Nathaniel — Berlin

850 Kalifens Datter (filte du Kalif)

851 Judith

852 Pige fra (fille de) Samoa

Simmler, Wilhelm — Berlin

853 Naboen (le voisin)

Slevogt, Max — Mtinchen

854 Danae

Sonderland, Fritz — Dusseldorf

855 Ved Klaveret (au piano)

Steffan, Joh. Gottfried — Munchen

856 Bjærgbæk i Schweiz (ruisseau de moniagne dans

la Suisse)

Steinhausen, Wilhelm — Frankfurt a/M.

857 Kunstnerens og hans Hustrus Portræt (portrait

de F artiste et de M me - S.)

Stuck, Prof. Franz — Munchen

858 Portræt — Pastel

Thedy, Prof. Max — Weimar

859 I Solskin (clair de soleil)

Thoma, Hans — Frankfurt a/M.

860 Foraarsdands (printenips)

861 Dobbeltportræt

862 Udsigt fra mit Vindue (vue de ma fenctrc)

863 Landsbyspillemand (violiniste villageois)

5*


68

TYDSKLANI)

Trubner, Wilhelm — Frankfurt a/M.

864 Gigantkamp (combat de géants)

Tiibbecke, Poul Wilhelm — Weimar

865 Vinteraften (soir dhiver) i Thitringen

Ubbelohde, Otto — Munchen

866 Forladt Stenbrud (carriére abbandonnée)

Uhde, Prof. Fritz v. - Munchen

867 Flugten fra (la fuite de) Bethlehem

Volkmann, Han8 V. — Karlsruhe

868 Skov i Høst (autotune dans la foret)

869 Riviera

870 Ved Bækken (aux bords du ruisseau)

Werner, Anton VOn, Professor, Directeur for Kunstakademiet i

Berlin

871 Den festlige Aabning af den tydske Rigsdag i

Berlin den 2 5de Juni 1888. Skizze (Fouverture

solennelle du parlament allemand a Berlin le 2j

juin 1888) — ésquisse)

Wiinnenberg, Prof. Carl — Cassel

872 Aftenstemning (efif et du soleil couchaul)


ØSTERRIG-UNGARN

Ajdukiewicz, Szigen — Wien

873 De første Flygtninge (Jes premiers fugitifs)

Charlemont, Hugo — Wien

874 Stilleliv. Den Lærdes Bord (nature morte, la

table du savant)

875 Gammel italiensk Have (jardin Italien antique)

876 Fra Locarno ved Abbazia

Cs6k. Stefan — Munchen

877 Altergang (communion)

Darnaut, Hugo — Wien

878 Bondehave i Nedre-Østerrig (jardin de paysan,

bas autriche)

879 Fra Wienerwald

880 1 Gartnerhuset (dans la maison du jardinier)

Eisenhut, Franz — Munchen

881 Blomsterrus (enivrement de fieurs)

Goltz, Alexander D. — Wien

882 Efteraarsroser (roses dautotune)ØSTERRIG-UNGARN

Goltz, Alexander D. — Wien

883 Æbleblomster (fieurs de pommes)

884 Paa Broen (au pont)

885 Pythia

Hynais, Prof. Adalbert — Prag

886 Paris' Dom (jugement de Paris)

Karvaly, Maurice — Budapest

887 Køkkenets Don Juan (de la cuisine)

888 En lille Uenighed (une querellé)

Knopp, Imre — Budapest

889 Paa Trappen til et Militærfængsel (sur Fcscalier

dune prison militaire)

890 Den Forladte (Fabandonnée)

891 I Atelieret

Kriesch, Aladår — Budapest

892 Rigsdagen i Keresztesmezo ved Torda 1542,

hvor Siebenbiirgens Uafhængighed blev fastslaaet

(la die te de K, ou Findcpendance de la

Transsylvanie fut declaréé)

Låszlé, FUlop — Budapest

893 Fyrstinde Luise af Bulgarien

894 Ex-Ministar Alexander v. Wekerle

895 Portræt

Mannheimer, Gustav — Budapest

896 Ungarsk Landskab (pay sage hong ro is)

897 I Skoven (dans la foret)

898 Gadedrenge (gamins)

899 Legende Børn (enfants jouants)


Mielich, Alphonse L. — Wien

900 Gade i [rue de) Kairo

901 Pyramide ved Gizeh

ØSTERRIG-UNGARN 71

Murland, Marie — Schafsburg (Transylvanien)

Rumænerinde

902 Torvet (le marché) i Schafsburg

903 Ovids 0 (File d'Ovidé) ved det Sorte Hav

904 Paa Grænsen (sur le seuil)

905 I Kustendjes Gader (dans les rues)

906 Zigøjner-Smedie (forgeron)

907 Gammel Bonde (vieux paysan)

908 Kirken (Féglise) Serindar i Bukarest

Muller, Anton — Wien

909 Ved Kaffen (au café)

Pållik, Béla — Budapest

910 Hvilende Faar (agneaux en repos)

Pap, Henri de — Budapest

911 Af en navnløs Helts Liv (de la vie dun heros

sans nom)

912 Hos vor Oldemoder (chez notre bisaieulé)

Probst, Carl — Wien

913 Matinée musicale

Q14 Bueskytte (arbalétrier)

Rex, Oscar — Wien

915 Det er til Dig (c" est pour toi)

916 Jeg vil (ie le veux)

917 Hertuginden af Baden (la duchesse de Bade)


7 2 ØSTERRIG-UNGARN

Rex, Oscar — Wien

918 I Tanker (Meditations)

Efter Bérangers Digt:

»On parlera de sa gloire

Sous le chaume bien longtemps«

Schaeffer, Regierungsrath August — Wien

919 Tidlig Sne ved Salzburg [neige précoce)

Spanyi, Béla de — Budapest

920 Efteraar (automné)

921 Sommermorgen (inatin d'été)

922 Den sidste Stork (la derniere cigogne)

Tdlgyassy, Arthur de — Budapest

923 Ensomhed (solitude)

Wertheimer, Gustav — Paris

924 Dronningens Hyldest (Tribut de la reiné)

Wissinger-Florian, Mile Olga — Wien

925 November

926 October

927 Smedie (atelier de forgeron)

928 Ved Étrétat

929 Aften (soir)

Zemplényi, Theodor — Budapest

930 Hvile (repos)

931 Christusstudie

932 Slovakisk Bonde (paysan)

933 Tusindkunstneren (le sorcier)

Zetsche, Edouard — Wien

934 Fra Forschtenberg i Wiirtemberg

935 Hammerværk (martinet). Østerrig


SKULPTUR

Antokolsky — S. Petersborg

936 Peter den Store (Pierre le Grand), Statue i Gibs

(plåtre)

Aubé, Jean Paul, Chev.* — Paris

937 Dante — Statue

Barrias, Ernest, de l'inst. — Paris

938 Gravmonument (tombeau) for en Arkitekt

Originalmodel

939 Elektriciteten, Gruppe do.

940 Flora optegner de store Botanikeres

Navne (inscrit les noms des grand

botanistes) do.

941 Ung Pige (jeunefilte) fra Bou-Saada do.

942 Monument for Emile Augier

(esquisse) do.

Bartholomé, Albert — Paris

943 En lille Fontaine

BeklemiSCheff — S. Petersborg

944 Den hellige (la sainte) Barbara

Statue i Gibs (plåtre)


74

SKULPTUR

Benliure, Mariano — Madrid

945 Græsk Amphora — Bronze

Briitt, Prof. Adolf, født i Husum — Berlin

946 Sværddandserinde (danseuse aux glatves)

Dalou, Jules, Off.* — Paris

947 Studie af en Bonde (etude de paysan). Buste

Dampt, Jean — Paris

948 Høstpige (vendangeuse) — Statuette i Marmor

Des EnfantS, Albert — Bruxelles

949 Kvindelig Faun (faunesse)

Dettmann, Prof. Ludvig — Berlin

950 Den forlorne Søns Hjemkomst (retour de lenfant

prodigué) Relief en couleurs

Devigne, Paul — Bruxelles

951 Domenica — Bronze-Statuette

Dillens, Juliaan — Bruxelles

952 S. Sebastian — Bronze

Dubois, Paul — Bruxelles

953 Dekorativ Buste — Bronze

Ford, E. Onslow R. A. — London

954 »Dansende« — Statue, nat. St.

Franges, Robert — Agram

955 S. Domenicus — Buste i Gibs (plåtre)

956 Sølvhammer (martean d argetit)

957 Portrætrelief


SKULPTUR 75

Franchi, Cav. Giulio — Firenze

958 Ved Aftensang (aux vipres) Statuette i Terrakotta

Frémiet, Emanuel, de l'inst. — Paris

959 S. Cecilie, forsølvet Statuette (statuette argentée)

960 Stamfaderen, forgyldt Rytterstatue (Statuette

equestre dorée)

Guilleaume, Eugéne, de l'inst. — Paris

961 Buste af Kardinal Darboy

injalbert, Jean-Antonin — Paris

962 Eva — Bronze

963 Martyr — Bronze

John, William Goscombe — London

964 En Pige, der binder sit Haar

Kruse-Lietzenburg, Max — Berlin

965 Sejrsbuddet fra Marathon (le messager de Marathon)

— Bronzestatue

966 Portrætbuste, Marmor

Lagae, Ed. Jules — Bruxelles

967 En drukken Silen (ivre), Bronze

968 Moder og Barn, Gibs (staff)

St. Marceaux, René de — Paris

969 Brødebetynget (la faute, figure couchée en plåtre)

Marqueste, Laurent, de l'inst. — Paris

970 Moderlighed (maternité)

Marzili, Cav. Emilio — Venezia

971 Første Forsøg (premier essay), Buste i Bronze

972 Smil (sourire) do.


7


SKULPTUR 77

Rousseau, Victor — Bruxelles

989 Kvinden paa tredive Aar (la femme de tratte

ans) — Buste, Gibs (plåtre)

Vanderstappen, Charles — Bruxelles

990 Sphinx — Buste i Bronze

991 Vadskepiger (lessiveuses) — Hautrelief i Bronze

Vernhes, Henri — Paris

992 I Armorika — Buste

993 Tusmørket, Model i Vox (en are)

Zocchi, Prof. Canm. Cesare — Firenze

994 Dante, Buste af Bronze (lo son sordello delta

tua terra) Purgatorio Canto VI.


ARKITEKTUR

Ballu, Albert — Paris

994—95 Kirke (église) i Joug le Moutier. S. & O.

Bernier, Louis — Paris

996 Malerbolig (Hotel dun pcintre)

997 Details af Opera Comique

998 Monument i École des beaux-arts

999 Loft (plafond) i Ara coeli, Rom

Boussard, Jean Marie — Paris

1000 Telefonselskabets Bygning (Hotel du telephone)

i Paris

1001 Posthuset (Hotel des postes) i Bordeaux

1002 Gravsteder (sepultures) i Bordeaux

Boutron, Felix & Schoeikopf, Xavier — Paris

1003 Udkast til Udstillingen 1900 (projet d'exposition)

1004 Konkursarbejde for et Rekonstruktionsarbejde

1005 To Raadhuse (deux hotels de ville)

1006 Gravmonumenter (chapelles funeraires)

1007 Skole og Raadhus (école et palais de justice)

1008 Skole og Festsal (école et salte des fites)

1009 Studie i Louis XIV. Stil


ARKITEKTUR 70

Boutron, Felix & Schoelkopf, Xavier — Paris

IOIO Kathedral

i o 11 Fra Limoges Kathedral

1012 Kirke (église) i Gisors

1013 Chateau de Montal — Restauration

1014 Handelsskole (école de commerce)

1015 To Glasmalerier (deux verrieres)

1016 Hængebroer, Gittere etc. (fonts suspendus,

grilles etc.)

1 o 17 Intérieurs

1018 Hus i Venezia (maison a Venise)

Bouwens van der Boyen, Richard — Paris

1 o 19 Gravmonument (sepulture) i Franconville. S. & O.

Bouwens van der Boyen, William, Chev.* — Paris

1020 Gravmonumenter (sepultures) i Paris

Chancel, Adrien — Paris

1021 Hotel de Ville i Jory sur Seine

Chipiez, Charles — Paris

1022 Et græsk Slot fra Homers Tid (palais grec de

F åge Hotnerique)

Daumet, Pierre Gerome Honoré, de l'inst. — Paris

1023—26 Slottet (chateau) Chantilly; opført 1876—81

Dubos, Adrien-Paul — Angers

1027 Monument for Jeanne d'Arc

Girault, Charles — Paris

1028 Pasteurs Grav (tombeau)


So ARKITEKTUR

Guifard, Dominique Henri — Paris

1029 Sal i Slottet (chateau) Chantilly

1030 Kapellet. Slottet Chantilly

1031 Sal i Slottet Chantilly

1032 Capellet S. Saturnin i Fontainebleau

1033 Sal i Hotel de Ville i Paris

Héneux, Paul — Paris

1034—35 Mairie i Commune des Lilas

Lambert, Marcel — Paris

1036 Restauration af Bassin de Neptune i Versailles

1037 do. Bassin »le Buffet de Mansard« do.

1038 do. Temple de l'amour i Trianon

1039 do. Palais de Versailles

1040 do. Trianon sous bois

1041 do. af Buffet de Mansard i Trianon

1042 do. af Kathedralen i Tours

1043 Monument i Amboise

1044 Restauration af Akropolis i Athen

1045 Chapelle des Minimes i Tours

Lameire, Charles Joseph — Paris

1046—47 Dekoration af et græsk Kapel i Paris

Narjoux, Andre — Paris

1048 Villa i Suresnes

Pascal, J. L. — Paris

1049 Lægeskolen (Fa culté de mede cine) i Bordeaux

1050 Monument for Carnot i Bordeaux (figures par

M. Barnas)


ARKITEKTUR 8 I

Raulin, Gustave — Paris

1051 Bygning for Næringsmidler paa Udstillingen

1889 (Palais des produits alimentaires, Exposition

1889)

Ulimann, Emile — Paris

1052 Væggedekoration i Pompeji

1053 do.

Vaudremer, E., de l'inst. — Paris

1054—55 Græsk Kirke (église gric) i Paris

1056 Gravmonument (tombeau) Cimitiére Montparnasse

Wable, Charles

1057 Arabiske Butiker — Akvarel


1.

2.

3.

4.

5.

8.

7.

8.

S.

Vestibule

Amerika

Belgien

England

Frankrig

Schweit2

Rusland

Kroatien

Restaurationshava

10. Akvareller

11. Italien

12. Tyskland

b

13. Holland

14. Spanien og Portugal

15. Østrig-Ungarn

16. Bureau

17. Glyptoteket

18. Foyer


^ KJØBENHAVN -v

HOTEL D'ANGLETERRE

c

SS

O QJ *W ro

C

*•*

« 5 £

i**

3 °

I *

KONGENS NYTORV"

t

• -S

c

o

OD

-o

p Ji

O o;

U

S .

K, o c


MA Terns.

BREDGADE 37

lste glasses /Zestaurant

JIdtel Fran fais

samt

Stooli ^aiaieexvs TUstautaul

anbefales

Carl Neiiendam


VESTRE BOULEVARD

FøHSTe Kasses HoTek &

Hotel de premier rang. 60 salons et

chambres å coucher montés au plus

elegant. Tontes les chambres donnant sur

le boulevard, cuisine francaise, Dejeuner,

Diner, Souper. Service a ia carte.

Tmites les langues parlées.

*

FASHION Aj3b6

Elektrisk Belysning.

KeSTAURANT

First class hotel

with 60 elegants

sleeping rooms and s aloons, all the rooms

with front to the 3ouleward. French

kitchen, lunch, dine r, souper and service

å la carte. Several languages spoken.

Hotel ersten Ranges

60 prachtvoll ausgestattede

Salonen u Schlafzimmer. Alle

dimmer wenden n. 1. Boulevard hinaus.

Franz. Kliche. Dine r, Dejeuner, Souper.

Servirunga la carte. Internat. Kellner.

6196GANT (AFé

*


* '

o

f& NAT/o^

I KJØBENHAVN 4

lste Klasses Hotel

vis å vis Banegaarden og Tivoli =—

—= samt i Nærheden af Ny Carlsberg Glyptothek

Hyggelige og comfortable Gjæsteværelser

med elektrisk Lys i alle Værelser.

Værelser fra 2 Kr. pr. Dag. # Service og Lys beregnes ikke.

lste Kasses Café Se Restauration.

Table d'hote EL 2. — Diners k prix fixes fra Kr. 1,50 til 3,00.

Varme Frokostretter fra 50 Øre.

Fransk Kjøkken. For lagrede Vine garanteres.

C. W. Lorenzen.


HOTEL

KONGEN AF DANMARK

Første Klasses Hotel med ioo Værelser og Saloner,

meget komfortabelt indrettede. Overalt elektrisk Lys.

Luftige Værelser fra Kr. 2.50 pr. Dag. Smukkeste

og bekvemmeste Beliggenhed i Byens Centrum ved

Kongens Nytorv med alle Sporvejslinierne.

Særlig anbefales Hotellets

Wiener-Café og udsøgte Restaurant.

Stor hyggelig Veranda og mange Siddepladser i det

Frie. Ny Carlsbergs fortrinlige Ølsorter serveres.


MEYERS HOTEL

3 Yestervoldgade

Beliggende nær Banen

^»fip-

Moderate Priser

lste Klasses Køkk en


SKODSBORG

BÅDEHOTEL

*

Smukkeste Beliggenhed ved Kysten

*

^Komfortable Kottager^-

*

lste Xlasses Xjofctø,

Koncertsal

^ Forbindelse med alle Tog

og Dampskibe -^


JJdtel Øresund

Æmm

SKODSBORG ___—.

Grundlagt 1886

Saison 1. /Vlaj-1. Octbr.

Indrettet efter alle Nutidens

Fordringer

Umiddelbart ved Indgangen til Dyre

haven

Henrivende Udsigt over Sundet

- lste Klasses Køkken ——..

Moderate Priser

Bekvem Adgang til Søbade


anbefaler sig til det ærede

Publikum med sit

bekendte Frokostbord og Diners.

Yndet Udflugtsted.

Godt Køkken. — Billige Priser.

Ærbødigst

ft fttøsta,

tidl. Køkkenchef i Ind- og Udland.


HOTEL

FREDERIKSVÆRK

1ste Klasses Hotel.

Hurtig Rejse fra Kjøbenhavn via

Frederikssund med Issefjords Dampskibet.

Egnen bekendt for sin Skønhed.

Bestillinger til større og mindre Selskaber modtages.

1ma Køkken. 1ma Vine.

Ærbødigst

Cad latstu


eliggende ved Slottet af

samme Navn,

bekjendt for sin smukke Park

anbefales.

Smuk Kjøretur fra Frederikssund gjennem Skov

ved Issefjorden.

God Betjening og billige Priser.

Ærbødigst

S. HARDER.


jfttel Leidersdopff.

(-J . JL Frederikslnn^

HoTeb

[6ID6RSD0RFF

HlfcbeRØD

1ste Klasses Hotel.

50 Skridt fra Banegaarden.

Diner a la Carte hele Dagen.

More magazines by this user
Similar magazines