Agerposten 18_april 2012_orginal_til tryk - Charlottekvarteret

charlottekvarteret.dk

Agerposten 18_april 2012_orginal_til tryk - Charlottekvarteret

DECEMBER 2012

AGERPOSTEN 09

Side 4

Kulturmødearrangement

Aktivitetshuset forvandlet til

Italien for en aften

Side 6

Unges stemmer bliver

hørt

Læs om 5’erns unge-demokrati


Agerposten

Charlottekvarteret - mennesker i fokus

Helhedsplanen har mulighed for at tilbyde noget til

alle – men kun fordi – og kun når, den bliver skabt

af dem, der bor her.

Med den boligsociale helhedsplan skal

Charlottekvarteret blive et kvarter, som endnu

flere beboere er glade for at bo i. Et kvarter hvor

beboerne indgår i fællesskaber på tværs af boligafdelingerne,

kulturer og generationer. Et kvarter

hvor mangfoldighed er en ressource m.m.

I den forgangne uge, har projektmedarbejderne

været rundt i kvarteret for at ”tage temperaturen”

på, om man føler sig tryg i Charlottekvarteret.

Vi er blevet mødt med åbne arme. Med forslag

til, hvad man ønsker for kvarteret og gode historier

om dette og hint. Vi bringer det samlede

resultat i Agerposten i det nye år, sammen med

Den rummelige vogn

På trods af, at der ikke

er så meget fysisk plads

i den lille cirkusvogn, er

der stor rummelighed i

medarbejdernes hjerte.

Det vil jeg som beboer

i Charlottekvarteret skrive

en lille sød notits om.

For at starte med begyndelsen,

så havde

jeg som frivillig oprettet

undervisning i tekstbehandling

og navigation på

internettet, men måtte af

flere tungtvejende grunde

nedlægge dette. Anders

og Martin tilbød, at hvis

de kunne hjælpe mig en

anden gang, måtte jeg

endelig komme og snakke

med dem.

2

AGERPOSTEN

Grundet min kroniske sygdom,

skulle jeg i arbejdsafklaring

igen.

Så smuttede jeg da

lige forbi Cirkusvognen

og fik en god snak med

Anders og Martin. Min

sagsbehandler godkendte

planen. Og nu er jeg så

landet her på en arbejdsplads,

der trods manglende

fysisk plads, har en

stor rummelighed.

En arbejdsplads der

hele tiden er i rivende fart,

en arbejdsplads, hvor der

er plads til at komme med

input til allerede eksisterende

projekter og til at

komme med ideer til nye

tiltag. En arbejdsplads,

der fra dag ét, jo vel

vidste, at jeg var ny, men

samtidig kastede mig ud i

mine arbejdsopgaver.

borgerjournalist, Liselotte Rydlunds Medieplatformsanalyse,

og andre relevante artikler, skrevet

af jer beboere og samarbejdsparter.

Følg med i hvad der rør sig i kvarteret via projektsekretariatets

hjemmeside www.charlottekvarteret.dk,

hvor man bl.a. kan downloade

informationsfolderen om den ny helhedplan.

Eller hold dig opdateret på www.facebook.com/

Charlottekvarteret.

Kontakt Charlotte, hvis du ønsker at bidrage

med tekst eller billeder til næste udgave af Agerposten

senest fredag d. 14. februar juni 2012 kl 12.00

til

charlottedbc@gmail.com

Fotograf, forsidebillede: Charlotte Brøndum,

Lene Frederiksen, Stig Smirnov,

Tekst: Charlotte Brøndum

De mennesker, der er i denne vogn er

nogle af de bedste kolleger jeg til dato

har haft og jeg lærer nyt hver dag. Arbejdet

pirrer min nysgerrighed og sætter

mange tanker i gang om, hvilke aspekter,

der skal være med i mit fremtidige

arbejde, men også hvilke, jeg godt kan

undvære.

Helt konkret vil de ord, der beskriver

denne arbejdsplads og medarbejdere

være: stor rummelighed, hjertet på rette

sted, initiativrig, fuld fart, spændende og

alsidige arbejdsopgaver.

Jeg takker af hele mit hjerte disse mennesker

for at have sagt ja til at tage mig

ind i denne arbejdsafklaring.

Jo hovedet er godt brugt og man er

træt når man kommer hjem, men det er

velvidende, at når man kommer dagen

efter, er dagen ny, og der sker bestemt

ikke de samme to dage efter hinanden.

Og keder man sig her er det i hvert fald

selvforskyldt.

TEKST: Cassandra Hansen

Foto: Charlotte Brøndum, Lene Frederiksen, Liselotte Rydlund, Stig Smirnov / Tekst: Charlotte Brøndum, Cassandra

Hansen, Axel Hartmann, Isa K2, Jonaed, Mie K2, Muchaid, Natasja, Birgitta R. Nielsen, Liselotte Rydlund, Sarah / Layout:

Charlotte Brøndum / Trykkeri: rosendahls-shultz grafiske a/s


Spændende fotokursus

i efterårsferien

af borgerjournalist Liselotte Rydlund

Mandag og tirsdag i

efterårsferien kunne

en lille gruppe unge

og voksne fra Høje-

Taastrup Kommune lære

om foto og billedbe-

handling. Det var Områ-

desekretariatet der stod

bag kurset, som er et i

rækken af borgerjourna-

listkurser.

Klokken er 10.00 mandag

formiddag, da jeg

træder ind i Tåstrupgårds

beboerhus. Duften af

frisklavet kaffe møder min

næse. Vi skal i dag skal

høre fotografen Anders

Rohweder fortælle om

kunsten, at tage gode billeder.

Aldersspredningen

er stor, knap 50 år. Fra 14

årige piger til voksne over

60. Kan kurset mon fange

alles opmærksomhed?

Det gode billede

«Hvad er et godt billede?»

spørger Anders, der har

taget omkring 30 000 billeder

i sit liv. Kursisterne

tænker og svarer blandt

andet, at det er et billede

der fortæller noget. Vi

ser nogle af hans billeder

projekteret op på tavlen

og lærer, at det er vigtigt

at gå tæt på sit motiv. Vi

lærer også om «det gyldne

snit ». Det er det sted i

billeder, som øjet først

søger hen imod, og hvor

man derfor kan placere

noget væsentligt. Det er

spændende og jeg er dybt

koncentreret, mens en fnisen

imidlertid trænger sig

ind i min bevidsthed. Der

bliver tysset på de unge

piger, der er mere optaget

af deres mobiltelefoner

end undervisningen, - det

er jo også efterårsferie.

Reportage på Høje-Taastrup

station

Efter mange brugbare

råd til fotograferingen,

tager vi hul på anden del

af dagen. Vi skal til Høje-

Taastrup station for at

tage billeder til en fotoreportage.

Opgaven er

at indfange stemningen:

mennesker der venter,

mennesker der skynder

sig, tog, kaffeduft i kiosken

og meget mere. På

stationen tager vi rigeligt

med billeder af det vi ser,

for at kunne udvælge de

bedste. Jeg, der bruger

stationen jævnligt, synes

det er spændende at være

der i en helt anden anledning.

Hvordan ser der

egentlig ud her?

Botox på skærmen

Andendagen er i billedbehandlingens

tegn. Vi

mødes i Selsmoseskolens

computerlokale hvor Anders

introducerer os til Picmonkey,

som er et gratis

billesbehandlingsprogram

på internettet. Progrmmet

kan det meste... man kan

behandle sit portræt med

botox, eller man kan forvandle

sig til halloweenmonster...

alt er muligt - på skærmen. Stor underholdning

for både unge og voksne.

Men vores hovedopgave er selvfølgelig

billederne fra Høje-Taastrup Station.

Vi laver hver vores collage af 3-5 billeder,

alt efter hvad vi synes repræsenterer

stationen bedst. Det er spændende at se

sit arbejde, efter det er printet på fotopapir,

og det er interessant at se de andres.

Collagerne er lige så forskellige som

deltagerne.

Evaluering af kurset

De to kursusdage var meget forskellige.

Gruppen af unge var især optaget af

billedbehandlings-programet, men det var

noget rigtigt øv, da printeren drillede, før

alles billeder var på papir.

Alligevel viser evalueringen, at tilfredsheden

er stor. Alle har fået nye redskaber.

Jeg selv har fået genopfrisket fotokunstens

basisregler. Især kunne jeg lide den

konstrutive kritik og kommentarer af mine

billeder, fra Anders og de dygtige assistenter

på kurset.

Vi håber på et opfølgede kursus, så vi kan

lære endnu mere.

AGERPOSTEN 3


I rækken af kulturmøder i Charlottekvarteret,

blev dørene den 28. november

åbnet til en italiensk aften.

Italien i

Charlotte-

kvarteret

Rød og hvidternede duge

på små borde, dejlig itali-

ensk mad, og formidabel

opera, var noget af det

man kunne opleve denne

aften.

.

A llerede ved indgangen til

Aktivitetshuset kommer man

i stemning. På ægte italiensk

vis, hænger vasketøj til

tørre. Indenfor modtages jeg

af smilende mennesker fra

cirkusvognen og betaler den

beskedne sum af 30 kr. for tre

timers arrangement.

Det emmer af Italien

Salen syner virkelig italiensk:

mange små borde med rød og

hvidternede duge møder mine

øjne. Jeg sætter mig ved

et rundt bord, der viser sig

virkelig at leve op til temaet

4

AGERPOSTEN

ØNSKER DU

AT AFHOLDE

ET ARRAN-

GEMENT, SÅ

KONTAKT

CHARLOTTE

PÅ TELEFON/

MAIL

kulturmøde. Ved siden af mig

sidder en hollandsk ung mand,

der bor i Danmark. Han har sine

hollandske forældre med, der bor

i Holland og er på kort besøg i

Danmark.

Hans kæreste, der viser sig at

være aftenens sangerinde, er

italiensk/japansk, men født og

opvokset i Brasilien. Og hun har

selvfølgelig også sin Brasilienske

venninde med, der bor i Brasilien.

Heldigvis taler min sidemand godt

dansk. Og han siger endda, at det

ikke har været så svært at lære

vores sprog.

Dejlig mad

Vi bydes velkommen på italiensk og

dansk, og snart bliver maden serveret.

Den er endnu engang lavet af den

dygtige kok Muhammed, der har stor

erfaring med at lave italiensk mad. Vi

får lasagne, både med og uden kød.

Jeg mæsker mig i vegetarudgaven, der

er virkelig fortræffelig. Vi får også en

fantastisk svamperisotto. Hertil italiensk

brød og salat.

En dejlig stemme rører alles hjerter

Efter maden bliver vi på smukkeste vis

underholdt af den italienske/japansk/

brasilienske unge kvinde. Med sin

skønne skønne stemme synger hun

den næste time opera for os. Tænk at

sådan et lille menneske kan indeholde

sådan en stor stemme. Vi er rørte.

En dejlig aften er slut. Jeg går ud af

døren, og passerer endnu engang

vasketøj til tørre, tilbage til Danmark,

en god oplevelse rigere. En kæmpe tak

til alle de frivillige, der lavede det store

arbejde det er, at stable sådan en aften

på benene.

TEKST: Liselotte Rydlund


Afdelingsbestyrelsernes ta-

ger ja-hatten på

I efteråret mødtes de tre afdelingsbestyrelser

til visionsseminar for at drøfte, hvad de skal

arbejde sammen om fremadrettet. Agerposten

bringer en interviewrækk.e med tre medlemmer

af afdelingsbestyrelserne

Kaya Durmaz, formand for Viboafdelingen 135

sagde ja til et interview.

Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejde?

Jeg fik nok af, at hver bestyrelse har deres egen

måde at gøre tingene på. For vi glemmer, at vi (de

tre afdelingsbestyrelser) har et fælles mål.

Så tænkte jeg, hvad kan jeg selv byde ind med,

for at nå fælles mål i beboernes intresse? - Det

kan jeg ved at være aktiv bestyrelsesmedlem.

Hvad fik du ud af Visionsseminariet i aften?

Det var et konstruktivt møde. Måden (deltagerne

fra de tre afdelingsbestyrelser var delt op i grupper

på tværs. De sad ved bor med henholdsvis

repræsentanter fra fra Domea, Vibo og HT Kommune)

vi i aften arbejdede på, for at få alle i tale

og finde forslag til samarbejdsflader, synes jeg var

god.

Det gik også op for mig, at vi har fælles problemstillinger,

som vi hver især arbejder med i

bestyrelserne. Det var jo sjovt at se, at alle havde

de samme svar eller forslag, når det gælder

overskriften udfordringer. Og så er vi jo i bund og

grund enige.

Hvad tænker du der skal ske fremadrettet?

Efter mødet her, skal vi følge op på det vi har talt

om. Det gælder om at komme fra ord til handling.

Som jeg ser det, har vi tre grupperinger i Charlottekvarteret

(læs: tre afdelingsbestyrelser).

Min største udfordring og samtidig mit mål, er at

være med til at samle de tre grupper til én. For

når alt kommer til alt, er vores fælles mål og inte

resse: Charlottekvarteret.

Helt konkret, skal vi starte med at opsætte fælles

mål og derefter lave en handlingsplan for at nå

i hus.

I næste udgave af Agerposten bringer vi et interview

med bestyrelsesmedlem John Løvquist.

AGERPOSTEN 5


Microlegeplads bliver til i samarbejde med elever fra skolen

Bænke

Vi skulle save 30 brædder og

jeg (Jonaed) kom til at skære

mig selv i min finger. Jeg kom

på hospitalet og fik seks sting

og jeg ventede ½ time. Martin

(fra helhedsplanen) tog mig

med til hospitalet og jeg kom

tilbage til Charlottekvarteret

igen. Bagefter var jeg var

sammen med Marck Møller og

Mucahid Muaz Kirici og Burak

Günbulut.

Jeg drak varm kakao. Jeg

borede sammen med Marck

Møller og vi hjalp Anders (fra

helhedsplanen) med at sætte

borde og bænke sammen. Det

tog os tre timer. Min storesøster

kom hen til skolen for at

hente mig, da min far og min

mor ikke var hjemme. De var

i Helsingør, derfor skulle jeg

hjem hos min søster i Ishøj.

TEKST: Muchaid & Jonaed

6

AGERPOSTEN

Vi skulle tegne dyr. Det var

sjovt og sejt at lave dem. Vi

hjalp med at lave en bænk,

som var til børnene.

Vi fik kakao og saftevand.

Sarah og Beyza hjalp med

bænkene. Mie kiggede mest

på. Sarah havde fødselsdag,

hun blev 15 år, så hun havde

flødeboller med.

TEKST: Sarah og Mie K2

Vi hjalp Anders oppe ved

cirkusvognen. Vi tegnede

streger og holdt træet, så

Anders kunne save det. Vi fik

kakao og saftevand. Og en

flødebolle af Sarah fra vores

klasse, fordi hun havde

fødselsdag den dag. Vi fik 10

kopper kakao og to kopper

saftevand og så sagde Anders

til Natasja, at hun skulle

sømme sømmene i træet.

Natasja lavede kun noget af

det, som var bunden og toppen.

Det var sjovt at nore søm

i. Vi kogte vand til kakaoen,

når alt vandet var brugt op.

VI tømte i alt 1,5 poser kakao

sammen med vores klasse.

Der var en mand, der gik op i

Spar to gange, fordi vi havde

drukket al kakaoen i glasset.

Vi syntes det smagte rigtig

godt til at holde sig varm med

fordi vejret var rigtig koldt den

dag. Det var derfor vi drak 10

kopper. Vi arbejdede kun en

dag og det var hele dagen. Vi

synes det var en god dag og

det var sjovt.

TEKST: Natasja og Isa K2


Medlemsdemokrati

i Fritids- og Ung-

domsklubben 5’ern

Hvis der er noget, der lægges

stor vægt i 5’eren, så er

det medlemsdemokratiet.

Klubben har for nylig haft valg

til dagklubrådet, dette blev et

tilløbsstykke både hvad opstillede

kandidater angik, såvel

som en stor valgdeltagelse.

Der var 28 piger og drenge der

stillede op og vanen tro, så fik

de alle en plads i rådet. Vi er i

klubben af den overbevisning,

at alle der vil deltage aktivt og

være med til at gøre klubben til

et bedre sted at være, både for

dem selv og for deres kammerater,

skal have lov til at være

en del af det aktive klubråd.

Der var til gengæld kampvalg

om formandsposterne og

næstformandsposterne: 18 af

de 28, stillede op til posterne

som spidskandidater.

Følgende blev valgt:

Formand/piger; Raza & Irem

Næstformænd/piger; Oliver og

Jemi & Sara J. Melissa.

De skal i det omfang det er

muligt, deltage på bestyrelsesmøderne,

som ligger på

de samme dage, hvor bestyrelsesmøderne

afholdes. Og

der afholdes cirka ti møder om

året.

Hvad skal vi lave i klubben

og hvor skal vi hen på ture?

Der er flere ting, der drøftes

på klubrådsmøderne. Det

seneste, der blev snakket om,

var måden man er sammen på

socialt, hvordan er man en god

ven? Hvordan vil jeg gerne

have at mine venner behandler

mig? Hvad er en god klub?

Og som noget af det sidste,

Hvad vil du være når du bliver

stor?

Og til det sidste blev der svaret,

alt fra læge til lærer og til

politimand. Der var masser af

bud på spændende jobs og

udfordringer i fremtiden. Ellers

er det mest ture og aktiviteter,

der drøftes, aftales og arran-

geres. En tur, der efterhånden

er blevet en god tradition, er

årets juletur til Tivoli i København,

hvor de fleste af klubbens

medlemmer, klæder sig

varmt på og så drager af sted

mod hovedstaden og prøver

tivolis mange forlystelser.

Besøg hos Borgmesteren

Michael Ziegler

Torsdag d. 7. februar går turen

til Høje-Taastrup Kommunes

Rådhus, hvor byrådssalen

indtages af 5’erens klubråd.

Her kan de spørgelystne medlemmer

udspørge den gode

borgmester, om alverdens ting.

Dette er der afsat en hel time

til, så mon ikke vi får klaret de

fleste af Kommunes udfordringer,

inden turen igen går

hjemad til 5’eren i Charlotteager,

Hedehusene.

Længe leve demokratiet.

TEKST: Per Christoffersen,

Klubleder Fritids- og Ungdomsklubben

5’eren

AGERPOSTEN 7


Opslagstavlen

Vidste du at:

Charlottekvarteret i fordums dage,

var en lergrav, der forsynede Hedehus-teglværket

med ler?

Transporten til teglværket fandt sted

med et lille damplokomotiv via en

tunnel under jernbanen,

Har du en interessant viden om

Charlottekvarteret, som Axel Hartman

i denne udgave af Agerposten,

har haft lyst til at dele med jer læsere,

så skriv til Charlotte.

Hvis du har brug for nogen

til at svinge kosten eller

lignende. Så tjek siden

her: www.bolapservices.dk

Har du spørgsmål, så kontakt

Kennedy på:

email - info@bolapservices.dk

eller tl.f.: 2233 0278

På tur i Charlottekvarterets bus

Fra Cirkusvognen, blev vi spurgt om

vi havde lyst til Agerposten.

Og jo selvfølgelig vil vi det, vi kendte

ikke meget hverken cirkusvognen

eller Charlottekvarterets bus, for blot

et halvt år siden, men så skulle vi i

teatret.

Det var en god forestilling og en hyggelig

tur frem og tilbage i bussen med

Smirnov. Han fortalte levende om alt

vi så på turen igennem København.

Siden da har vi været af sted med

bussen i Zoologisk have og til en

til en institution i Solrød. Vi

er så heldige at Stig er så

flink til at tage billeder når vi

er på tur.

Børnene og personalet i

Solhøj, er rigtigt glade for at

have fået muligheden for at

”låne” Smirnov og bussen og

og vi glæder os allerede til

den næste tur

Ligeledes ser vi også frem

til evt fremtidige arrangementer

med Cirkusvognen

Med kolbøtte hilsen

Store og små i Solhøj

Kræmmerklubbens tur til det blå marked i Haslev

Kl. er 9.45 foran Vibo´s Ejendomkontor, denne søndag. Her

står ni forventningsfulde mennesker og venter på at stige

ombord i Charlottekvarterets bus. Kl. 10.00 drager vi afsted.

Turen denne gang, fører os til Det Blå marked I Haslev.

Så er vi dernede, og alle får frie hænder til at snuse rundt i

hallerne. Vi samles igen kl 13.15 og spiser frokost. Da kl. er

15.00 vender vi alle snuden hjem igen til Charlottekvarteret

med lidt færre penge i pungen - men en oplevelse rigere.

Det er ikke sidste gang at Kræmmerklubben laver sådan en

tur for sine medlemmer i Charlottekvarterets bus.

Vil man vide mere om Kræmmerklubben, så ring til Helen

på mobil 2257 2658.

More magazines by this user
Similar magazines