tidsskriftet grønland nr.2-3_2008 - Det grønlandske Selskab

groenlandselskab.dk

tidsskriftet grønland nr.2-3_2008 - Det grønlandske Selskab

KARSTEN SECHER: GRØNLANDS RÅSTOFINDUSTRI I DET 20. ÅRHUNDREDE

1908

Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab etablerede

endnu en mineskakt i Josva, og minedrift

påbegyndtes i løbet af efteråret. Mandskabsstyrken

var oppe på 30 mand. Josva minens

afhængighed af kontakten med det øvrige

Grønland var vokset. Den 20. juli åbnedes

Nyeboes Kanal i baglandet øst for minebyen,

efter at minens minører havde udsprængt

en fire meter bred rende på en smal

landtange. Dermed var der for mindre både

etableret en indenskærs sejlrute til Qaqortoq

fra kobberminen.

1909

Der blev observeret korn (op til 1 /2 mm) af

synligt guld i Josvamalmen - Grønlands første

guldkorn! Optimismen ved Josva kobberminen

var stor, og der etableredes en ny minegang

og skakt ved Lilian minen, èn kilometer

sydvest for Josva. Lilian minen var

planlagt til at være stedet, hvor hovedaktiviteten

i Kobberminebugt fremover skulle

foregå, og en undersøisk minegang til Josva

var udset til at være den fremtidige forbindelse

mellem aktiviteterne. Der var i denne

plan indarbejdet ønsket om at opbygge et

mindre vandkraftværk nær ved Lilian minen,

så man på denne måde kunne blive

mindre afhængig af importerede energiråstoffer.

Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab

erhvervede endvidere skibet S/B ’Danmark’

efter den netop overståede Danmark-Ekspedition

i Nordøstgrønland.

1910

Opbygningen af Josva og Lilian minerne

fortsatte. Lilian minegangen afsluttedes –

uden at den forventede malm fandtes, hvorefter

minen (og vandkraftanlægget) blev opgivet.

I stedet for udvidede Grønlandsk Minedrifts

Aktieselskab Josva minen, hvor der

etableredes en ekstra mineskakt. Opsætning

af Grønlands første (og eneste) smelteværk i

form af en skaktovn gennemførtes, og den

blev taget i brug året efter. Et færdigt smelteanlæg

blev simpelthen importeret fra Nord-

50 Tidsskriftet Grønland 2-3/2008

sverige. Ved Josva minen udsmeltedes det

første kobber i den nye smelteovn, og den

første ladning kobber til NKT Trådværket i

Middelfart blev leveret i 1911. Alvorlig brand

i minens maskinhus stoppede produktion af

malm resten af året, og tiden brugtes til genopbygning.

GMA`s skib ’Danmark’ gennemførte

tre ture fra Europa til Josva minen

med materialer og mandskab.

1912

Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab havde

allerede i et par år være aktiv med råstofefterforskning,

og dette år besluttedes det at

foretage en mindre prøvebrydning af grafit

ved Eqalussuit ved Nassuttooq (Nordre

Strømfjord) fra en forekomst, som blev lokaliseret

allerede i 1903. Der blev nu brudt 50

tons malm til nærmere undersøgelse. Forventningen

var så stor, at der for de kommende

år var planlagt en større mineaktivitet

med mange tekniske installationer, men

projektet blev opgivet, da grafitkvaliteten viste

sig ikke at være tilstrækkelig god.

1913

Minebyen ved Josva voksede, og minedriften

toppede dette år, hvor 75 mand udgjorde

sommerarbejdsstyrken. Det var omtrent det

halve af mandskabsstyrken i Ivittuut. Kulmangel

ved Josva smelteværket var årsag til,

at kun 15 tons kobbermalm blev udsmeltet.

Tre amerikanske minefolk tilkaldtes af GMA

for at give vurdering af Josva projektets

fremtid. GMA lovede, som en del af koncessionsaftalerne,

på basis heraf at levere en offentlig

publikation om den samlede råstofviden

i selskabet (udkom dog først i 1923).

1914

GMA opgav efter råd fra de amerikanske

konsulenter minedriften i Josva mine, da beregninger

viste, at lødigheden var for lav til

økonomisk drift. I alt var der i 490 meter underjordiske

minegange kun brudt 2252 tons

kobbermalm, som havde resulteret i cirka 90

tons rent kobber.

More magazines by this user
Similar magazines