exit soveby, enter havneliv - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

exit soveby, enter havneliv - Arkitektforbundet

Central pulje ved amtskommunale

overenskomstforhandlinger 2005

Ved overenskomstforhandlingerne 2005 mellem AC og de

kommunale arbejdsgivere blev der afsat en pulje på 2,0 mio. kr.

til udbetaling af tillæg.

Hvad?

Tillægget er et pensionsgivende funktions- eller kvalifikationstillæg,

der vil være til rådighed pr. 1. april 2006.

Hvem?

Tillægget kan tildeles akademikere ansat i amter og kommuner.

Tillægget er forbeholdt ansatte, som ikke i forvejen oppebærer

tillæg.

Medlemsbutikken– videndeling,

forsikringer og rabatter

Gratis e-netværk

Deltag gratis i ARKITEKTFORBUNDETs elektroniske medlemsnetværk.

Her kan du finde ligesindede fagfæller til idéudveksling,

faglig udvikling, informationsindsamling og meget mere.

Du finder mere information på www.arkitektforbundet.dk

under Netværk for medlemmer.

Billige Forsikringer

Gennem ARKITEKTFORBUNDET kan du tegne billige forsikringer,

der er tilpasset vores medlemmers forskellige behov:

• Erhvervs- og ansvarsforsikring til den selvstændige

• Familie- og ulykkesforsikring – også til studenterbudget

• Forsikring ved ledighed

FORBUNDSNYT

24

For at komme i betragtning skal den ansatte være aflønnet efter

trin 8, inden for “basislønforløbet trin 3-6 og 8.”

Hvornår?

ARKITEKTFORBUNDET skal allerede nu indkalde forslag fra

medlemmer ansat i amter og kommuner.

Forslag skal indsendes skriftligt pr. e-mail til

sekr@arkitektforbundet.dk og ledsages af oplysninger om:

• Anciennitet i amtet eller kommunen

• Selvstændig funktion på mindre institution/forvaltning

• Særlige personlige kvalifikationer

• Ansættelsesperiode i nuværende funktion

ARKITEKTFORBUNDETs sekretariat

Skræddersyede rabatter og

attraktive indkøbsordninger

Få op til 50% i rabat i mere end 50 forretninger, restauranter,

hoteller m.v. gennem LogBuy’s rabatordning.

Vores medlemmer får betydelige rabatter på indkøb i eksempelvis

Vester Kopi, Damgaard-Jensen, Stelling & Fyldepenne

Depotet, Tegnecenter, Dansk Arkitektur Center m.v.

Tilmeld dig også de 2 indkøbsforeninger LIC og Forbrugsforeningen.

Læs mere på:

www.arkitektforbundet.dk under Medlemskab og tilbud.

More magazines by this user
Similar magazines