Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

December 1892.

Dampfartøier .

Seilfartøier

Heraf Norske:

DampfartOier

Seilfartøier

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 1 December 1892.

Ialt

Ialt

Januar—Dece mb er

1892.,)

Dampfartøier .

Seilfartoier

Heraf Norske:

DampfartOier

SeilfartOier

Januar

Ialt

1111•10111111111111

Ankomne Fartøjer. Afgaaede Fartøjer.

Ladte. Ballastede.

Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

262

197

459

179

155

334

3 082

2 988

124 563 63

43 816 192

77 928

40 869

118 797

28

174

202

31 749

82 712

1683791 255 114461 413

1 359 418 675

415 508 4 007

8 196

80 488

88 684

310 102

817 808

274

139

166

74

240

3 357

7 415

120 502

27 925

148 427 53

61 600

21 234

34

19

14

9

82 834 23

1 377 272

1 017 385

410

772

27 412

4 411

31 823

8 030

4 000

12 030

301 062

188 032

6 070 1 774 926 4 682 1 127 910 10 772 2 394 657 1 182 489 094

2 026 743 279 368 118 595 2 227 769 961 177 95 553

1

1 792 348 821 2 513 718 353

1

3 718 853 715 421 176 352

Ialt 3 818 1 092 100 2 881 836 948 5 945 1 623 676 598 271 905

5. Norske Skibes Fart paa Storbritannien og !Hand I Januar 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Ankomne ladte Fartøjer.

1111M1•1111•1111•111111111■1

Afgaaede ladte FartOier.

1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.

Ton.

97 748

Ton.

81 247

Ton.

90 410

Ton.

112 734

Ton. Ton.

87 932 94 415

1) Opgaverne ere kun forelObige og omfatte ikke de til uopgivne Toldsteder i Ballast ankomne

svenske SeilfartOier, der omhandles i Skibsfartsstatistikens Tabel 6 Anm.

More magazines by this user
Similar magazines