Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

--- 95 —

8. Uddrag af Norges Banks Beiger ved Udgangen af April og Mai 1893

samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 31 Mai-30 Juni 1893.

. Uddrag af Bankens Boger ultimo, April og Mai 1893.

A ktiva.

Bankens Guldbeholdning : April. Mai.

i Bankens Kjeeldere . . . Kr. 24 922 310 Kr. 24 262 677

hos Kommissionærer i Udlandet 11 459 520 - 11 257 891

Kr. 36 381 830 Kr. 35 520 571

Anvendte Midler:

Udlaan. mod Pant eller Depositum

Kr. 7 208 466 Kr. 7 204 686

Indenlandske Vexier og Vexelobligationer

- 29 571 608 28 646 657

Udestaaende i Boer og indkjøbte

Panter 581 053 570 889

- 37 361 127 - 36 422 232

Udenlandske Vexier - 406 440 - 401 800

Rentebærende udenlandske Værdipapirer . 1 960 201 - 1 960 201

Funderede Sedler . . . . Kr. 60 381 830 Kr. 59 520 571

heraf i 0m1013 . . . . - 46 975 992 - 45 556 201

Altsaa i Kasse - 13 405 838 - 13 964 370

Andre Konti . - 363 522 - 401 677

Passiv a.

Kr. 89 878 958 Kr. 88 670 851

Funderede Sedler Kr. 60 381 830 Kr. 59 520 571

Aktieeiernes Indskud • 12 509 929 - 12 509 931

Reservefondet - 5 416 276 5 416 277

Foliokonto - 10 363 951 - 9 945 664

Vindings- og Tabs- og Interessekonto - 633 358 - 772 136

Konto for uopgjorte Tab . - 258 662 - 258 662

Andre Konti . . - 314 952 - 247 610

Kr. 89 878 958 Kr. 88 670 851

Ved Udgangen af Mai Maaned 1893 og 1892 udgjorde Guldbeholdningen henholdsvis Kr.

36 375 569 og Kr. 37 227 107, Sedler i Omløb henholdsvis Kr. 44 956 37.3 og Kr. 48 750 553, Do. i Kasse

henholdsvis Kr. 10 296 565 og Kr. 7 218 534, Foliomidler henholdsvis Kr. 10 451 508 og Kr. 8 616 258,

samt anvendte Midler henholdsvis Kr. 37 468 214 og Kr. 37 264 067.

Guldbeholdning

Sedler i OmlOb

— - Kasse

Foliomidler

Anvendte Midler

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 31 Mai-30 Juni 1893.

Rentebærende Værdipapirer

31te

Mai.

Kroner.

35 978 000

45 556 000

14 422 000

9 914 000

36 565 000

1 960 000

7de

Juni.

Kroner.

35 850 000

46 092 000

13 758 000

10 417 000

37 227 000

1 960 000

15de 22de

Juni. Juni.

Kroner.

35 602 000

46 029 000

13 573 000

10 149 000

37 175 000

1 960 000

Kroner.

35 326 000

46 420 000

12 906 000

9 053 000

37 348 000

1 960 000

30te

Juni.

Kroner.

35 662 000

49 255 000

10 407 000

7 228 000

37 375 000

1 960 000

More magazines by this user
Similar magazines