Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

- 96 -

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de ni forste Maaneder af

Terminen 1892-1893, sammenlignet med tidligere Terminer.

1890-1891. 1891-1892. 1892-1893.

A. Tilvirkning af Brændevin:

3 107 September—April 949 Liter

3 113 017 2 755 452

Mai

17 104 4 413 35 085

14•1111111111M

Ialt (100 Pct. Styrke) Liter

3 125 053 3 117 430 2 790 537

B. Tilvirkning af Malt:

13022.7 September—April Tons

12235.4 10945.4

Mai

849.3 735.7 859.9

Ialt (stObsat Korn) Tons

13872.o 12971.i 11805.3

C. Produktionsafgift Brændevin:

4 229 September—April ....... 920 . Kr.

4 236 816 3 750 170

Mai

23 278 6 006 47 751

Riget

By erne

D. Produktionsafgift af Malt:

Ialt Kr.

September—April Kr

Mai . . • • • ........

Bygderne

Kristiania

Bergen

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Kristiansand

4 253 198 4 242 822 3 797 921

2 226 882 2 092 257 1 871 658

145 224 125 811 147 043

Ialt Kr. 2 372 106 2 218 068 2 018 701

10. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Mai 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

1891. 1892.

43

26

17

Mai. Januar—Mai.

68 62

27 28

41 34

6 4 7

6 4 5

- 1 3

1 2 2

- 2 -

1 - -

1893. 1891. 1892. 1893.

177

99

78

292 260

148 132

144 128

26 28 34

18 19 18

1 2 7

6 4 4

3 9 5

1 4 2

More magazines by this user
Similar magazines