Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 105 --

( 3. Skattetaxter paa faste Ejendomme i Byerne ved Udligning af Byskat

for Aarene 1889-1892.

I Forbindelse med Opgaver over Skattetaxter paa faste Ejendomme i

Byerne for 1892 meddeles nedenfor berigtigede og fuldstændigere Opgaver

for Aarene 1889-1891.

I Tabel 1 er opført de Byer, for hvilke Regler om Skattetaxter og om

Førelse af Fortegnelse over skattepligtige Ejendomme enten ere givne ved

Lov særskilt for vedkommende By eller bestemte ved Vedtægter, approberede

i Henhold til Lov om Bykommunernes Skattevæsen af 15 April 1882 § 5.

I Tabel 2 ere de øvrige Byer opførte, forsaavidt Eiendomsskat der er

udlignet. I disse udlignes Skatten væsentlig paa Bygningernes Brandforsikringssum,

tildels med Tillæg for ubebygget Grund in. v.

Til Sammenligning er i begge Tabeller tilføiet Opgave over Forsikringssummen

for de i den almindelige Brandforsikringsindretning optagne Bygninger

ved Aarets Begyndelse.

Tabel 1.

By er. 1889. 1890. 1891. 1892.

Kr. Kr. Kr. Kr.

Fredrikshald 8 382 000 8 948 500 9 320 000 9 439 950

Fredrikstad 7 490 800 7 760 420 8 151 580 8 613 180

Moss 8 756 165 8 757 215 9 472 715 9 865 795

Drøbak 1). 1) _ 1 185 550 1 185 650

Kristiania 203 090 470 208 026 970 217 018 760 224-897 390

Hamar 3 456 580 3 604 210 3 614 610 3 787 970

Kongsvinger') 1 196 710 1 206 450 1 209 850 1 226 050

Lillehammer 1 135 380 1 171 180 1 148 740 1 191 840

Hønefoss 1 469 270 1 469 270 1 551 670 1 580 020

Drammen 18 068 530 18 068 530 16 784 560 16 975 400

Kongsberg 2 950 890 3 625 370 3 827 230 3 329 660

Svelviken 464 850 470 050 475 250 473 950

Holmestrand 1 514 100 1 525 421 1 524 160 1 538 400

Krager0 . . . 4 219 000 4 347 980 4 929 570 5 050 000

Langesund 836 870 838 770 - 838 770 849 356

Skien 10 017 540 10 734 040 11 195 240 11 814 840

OsterrisOr 1 745 860 1 792 460 1 812 600 1 893 700

Arendal 7 443 500 7 448 000 6 839 000 6 760 600

Grimstad 2 356 150 2 344 700 2 377 000 2 400 700

Kristiansand') 11 795 550 12 120 270 12 248 850 12 295 620

Mandal 2 009 280 2 030 880 2 037 330 2 061 830

Flekkefjord 1 008 630 1 007 230 1 003 230 1 003 230

Sogndal 4) _ 153 200 154 830 154 830

Kopervik 288 940 357 130 353 350 363 710

Bergen 57 471 580 58 609 575 60 378 425 64 040 930

Kristiansund 10502 700 10 621 700 10 746 400 11 019 300

Trondhjem 31 888 690 32 217 340 32 854 840 33 473 190

Stenkjær 932 150 969 390 989 790 1 008 290

Troms0 3 743 650 3 753 950 3 781 850 3 798 550

Tilsammen 404 235 835 413 980 204 427 825 750 442 093 881

Forsikringssum for de i den almindelige

Brandforsikringsindretning optagne

Bygninger i ovennævnte Byer') 357 181 340 365 004 710 378 255 250 385 491 740

') Se Tabel 2. 2), Eiendomsskatten er fordelt paa Bygninger efter Brandtaxt eller, i Mangel deraf,

Skattetaxt og paa Grunde, bebygge de som ubebyggede, efter Skattetaxt. Beløbet er den samlede

skattepligtige Grund- og Brandtaxt. 4) Ingen Eiendomsskat udlignet. Drobak er ikke medregnet

for 1889 og 1890, heller ikke Sogndal for 1889.

7 b

More magazines by this user
Similar magazines