Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 109 —

Af Produktionen i 1891 falder 5 124 Ton paa Nonaas Grube i Hosanger,

4 893 Ton paa Ringerikes Værks Gruber og 2 437 Ton paa Evje Værks

Grube. Af den forsmeltede Mængde falder 3 145 Ton paa Hommelvikens Extraktionsværk,

2 354 Ton paa Væleren Hytte (Ringerikes Værk) og 2 204 Ton

paa. Evje Værks Hytte.

Kobolt produktion finder kun Sted ved Modum Blaafarveværk og gaar

ud paa at levere Mellemprodukter fra Hytten til videre Bearbeidelse i Udlandet.

Disse Produkters Indhold af metallisk Kobolt antages at kunne

sættes til:

1887 4 500 Kg. til Værdi 45 000 Kr.

1888 6 200 65 000

1889 3 700 38 000 -

1890 2 600 27 000 -

1891 7 000 - 70 000 -

1887

1888

1889

1890

1891

Jern produktionen vil sees af nedenstaaende Tabel:

A a r.

Produceret,

Ton.

Grub edrift. Hytte drift.

Jernmalm.

Værdi,

Kr.

Mand-

Rujern.

Stangjern og

Staal.

Mand-

skab. skab.

Ton. Kr. Ton. Kr.

1 904 10 900 12 698 30 000 379 93 000 76

1 385 8 000 6 799 36 000 441 85 000 71

800 5 600 5 287 13 800 537 116 000 71

1 300 9 000 31 517 25 800 690 148 000 76

1 464 10 000 61 421 20 200 593 137 600 73

I 1891 er det hele Kvantum Jernmalm produceret ved den Nes Jernværk

tilhørende Klodeberg Grube i Ostre Moland, der har beskjæftiget 6 Mand.

Zink produktionen var, som følger :

Produceret Antagen

Zinkmalm.Mand-

Værdi.

Ton. Kr. skab.

1887

1888 1 540 70 000 113

1889 3 278 114 400 118

1890 3 941 137 000 130

1891 498 17 500 71

Den hele Produktion i 1891 falder paa Birkeland i Saude (Ryfylke), der

har beskjæftiget 51 Mand.

Distriktsbergmesternes Indberetninger indeholde ikke Oplysning om Driften

paa ikke-metalliske Mineralier, af hvilke Apatit og Feltspat ere

de vigtigste ; angaaende disse indeholdes Oplysning i følgende Tabel, der er

hentet fra Handelsstatistiken:

More magazines by this user
Similar magazines