Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

1887

1888

1889

1890

1891

— 110 —

Mængde, Ton.Værdi, Kroner.

_.....—........---

Apatit. Feltspat. Apatit. Felts-pet.

402!5 923 458 000 89 000

4 797 9 162 432 000 156 000

10 655 10 995 927 000 198 000

11 119 11 850 1 001 000 213 000

4 258 12 257 362 000 215 000

D e s t Or st e B er g v æ rk e r i Landet eller de, der i noget af de heromhandlede

Aar beskjæftigede 100 eller flere Arbeidere ved Grube- og Hyttedrift

tilsammen, ere følgende:

Antal Arbeidere.

1. Røros Kobberværk

2. Kongsberg Sølvværk

3. Aamdal Kobberværk . . .

4. Visnes Kobberværk og Kisgruber

5. Hommelvikens Extraktionsværk

6. Modum Blaafarveværk . . .

7. Sulitjelma Kobber- og Kisgruber .

8. Birkelands Zinkgrube . .

1887.

392

381

192

356

150

1888. 1889. 1890. 1891.

485 632 683 616

394 382 367 366

313 299 226 240

347 318 265 222

50 150 165

150 150 155 145

? 50 126 72

95 110 80 51

Angaaende Arbeide rn e s A nt al og deres Fordeling paa de forskjellige

Produktionsgrene (Apatit og Feltspat ikke medregnet) meddeler følgende

Sammendrag Oplysning:

SOlv. Guld.

Robber

og Kis.

Nikkel. Kobolt. Jern. Zink. Ialt.

1887

433 73 1 104 145 150 88 1 993

1888

481 60 1 371 138 150 77 113 2 390

1889

529 83 1 536 183 150 76 118 2 675

1890

472 90 1 771 174 155 107 130 2 899

1891

443 68 1 615 212 145 134 71 2 688

Forholdet mellem de ved Grube- og Hyttedrift beskjwftigede Arbeidere

udgjorde :

Ved Grubedrift. Ved Hyttedrift.

1887

762

231

1888

2 154

236

1889

2 367

308

1890

2 508

391

1891

2 253

435

Produktionsværdien af Grube- og Hyttedrift i hvert af de heromhandlede

Aar samt gjennemsnitlig aarlig i de

perioder er anslaaet til nedenstaaende Bel0b:

nærmest foregaaende Femaars-

Grubeprodukter.

Hytteprodukter.

Kr.

Kr.

1871-75 4 707 100 2 909 000

1876-803 556 900 2 750 700 •

1881-85 3 654 000

2 293 200

1886-90 3 010 300

1 365 800

1887 1 991 300

1 371 000

1888 '2 904 600

1 336 000

1889 3 817 500

1 241 600

1890 4 013 300

1 315 400

1891 2 896 400

1 586 500

More magazines by this user
Similar magazines