Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

119 —

8. Uddrag af Norges Banks Bøger ved Udgangen af Mai og Juni 1893

samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 30 Juni-31 Jul! 1893.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo Mai og Juni 1893.

Aktiva.

Bankens Guldbeholdning: Mai. Juni.

i Bankens Kjældere . . • Kr. 24 262 677 Kr. 24 351 757

hos Kommissionærer i Udlandet • 11 257 894 - 11 293 017

Kr. 35 520 571 Kr. 35 644 774

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depo-

situm Kr. 7 204 686 Kr. 7 214 311

Indenlandske Vexier og Vexel-

obligationer 28 646 657 - 29 451 282

Udestaaende i Boer og ind-

kjobte Panter . 570 889 555 031

- 36 422 232 - 37 220 624

Udenlandske Vexler - 401 800 - 571 862

Rentebærende udenlandske Værdipapirer- 1 960 201 - 1 960 201

Funderede Sedler . . Kr. 59 520 571 Kr. -59 644 774

heraf i 0m1013 - 45 556 201 - 49 109 178

Altsaa i Kasse - 13 964 370 - 10 535 596

Andre Konti . 401 677 - 448 090

Passiv a.

Kr. 88 670 851 Kr. 86 381 147

Funderede Sedler . . Kr. 59 520 571 Kr. 59 644 774

Aktieeiernes Indskud - 12 509 931 - 12 509 931

Reservefondet - 5 416 277 - 5 416 277

Foliokonto - 9 945 664 - 7 278 094

Vindings- og Tabs- og Interessekonto - 772 136 - 928 518

Konto for uopgjorte Tab . - 258 662 - 258 663

Andre Konti 247 610 - 344 890

Kr. 88 670 851 Kr. 86 381 147

Ved Udgangen af Juni Maaned 1892 og 1891 udgjorde Guldbeholdningen henholdsvis Kr.

36 819 688 og Kr. 38 143 173, Sedler i OmlOb henholdsvis Kr. 48 761 277 og Kr. 52 277 899, Do. i Kasse

henholdsvis Kr. 6 936 436 og Kr. 4 618 260, Foliomidler henholdsvis Kr. 7 303 290 og Kr. 6 741 697,

samt anvendte Midler henholdsvis Kr. 37 867 516 og Kr. 38 289 633.

Guldbeholdning

Sedler i Omløb

— - Kasse

Foliomidler

Anvendte Midler

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 30 Juni —31 Juli 1893.

Rentebærende Værdipapirer

30te

Juni.

Kroner.

35 662 000

49 255 000

10 407 000

7 228 000

37 375 000

1 960 000

7de

Juli.

Kroner.

36 103 000

49 194 000

10 909 000

8 406 000

38 197 000

1 960 000

lide

Juli.

Kroner.

35 945 000

48 306 000

11 639 000

7 775 000

37 144 000

1 960 000

22de

Juli.

Kroner.

37 265 000

48 012 000

13 253 000

9 227 000

36 787 000

1 960 000

lite

Juli.

Kroner.

37 646 000

47 629 000

14 017 000

10 170 000

37 007 000

1 960 000