Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 120 —

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i Terminen 1892-1893,

sammenlignet med tidligere Terminer.

A. Tilvirkning af Brændevin:

September—Mai Liter

Juni

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter

Juni.

1891. 1892. 1893.

1890-1891. 1891-1892. 1892-1893.

3 125 053 3 117 430 2 790 537

8 647

3 125 053 3 117 430 2 799 184

B. Tilvirkning af Malt:

1Š872.o September—Mai Tons

12971.i 11805.3

Juni

314.2 238.3 240.6

Ialt (stObsat Korn) Tons

C. Produktionsafgift af Brændevin:

September—Mai Kr

Juni

14186.2 13209.4 12045.9

4 253 198 4 242 822 3 797 921

11 769

Ialt Kr. 4 253 198 4 242 8223809690

D. Produktionsafgift af Malt:

2 372 September—Mai . 106 Kr.

2 218 068 2 018 701

Juni

53 730 40 741 41 144

Ialt Kr. 2 425 836 2 258 809 2 059 845

10. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Juni 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

111111=111111■E

1891.

Januar—Juni.

Riget 49 72 57 226 364 317

Byerne 21 50 23 120 198 155

Bygderne 28 22 34 106 166 162

Kristiania 5 14 8 31 42 42

Bergen 6 6 2 24 25 20

Trondhjem 1 - 2 2 2 , 9

Stavanger . . 1 3 2 7 7 6

Drammen . . 1 - 1 4 9 6

Kristiansand - - 1I1 4 3

1892.

1893.

More magazines by this user
Similar magazines