Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

1 2 3

4 5 I

Grundfond. Reserve- og Delkrederefonds.

Deraf

No.

Banker.

Ved

Den norske Kreditbk., Kr. anla

Kr.ania Bank og Kreditkasse

Kristiania Handelsbank .

Kristiania Arbeiderbank •

Kristiania Folkebank . .

Realkreditbanken, Kristiania

Fredrikstad Privatbank 1) . .

Sarpsborg og Omegns Privatbk.

Oplandske Kreditbank, Hamar

Tryssil Privatbank . • •

Drammens og Opl. Kreditbank

Drammens Privatbank . .

Horten og Omegns Privatbk. 1)

Tønsberg Privatbank . . .

Larviks Privatbank . . • •

Skiensfjd.s Kreditbk , Skien

Afdelingen i Kragerø . • •

A gdesidens Bank, Arendal

S.fjeldske Privatbk , Kr sand

Time Privatbank . . .

Stavanger Privatbank .

Skudenes Privatbank .

Lateris

I

Subskriberet.

Kroner. Kroner.

8 000 000

3 200 000

3 000 000

15 460

243 200

2 000 000

750 000

40 000

2 000 000

4 000

985 500

1 000 000

100 000

800 000

1 000 000

3 000 000

1 000 000

1 000 000

13 000

1 250 000

16 200

29 417 360

indbetalt Udgangen

31 /32 1892. af 1891.

3

4

6

7

8

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

— 126

3 222 260

2 240 000

1 104 000

15 460

145 440

800 000

262 475

10 000

400 000

4 000

445 500

2)60(J 000

20 000

200 000

250 000

900 000

250 000

250 000

6 500

504 050

9 720

1 549 804

800 257

112 130

2 184

21 529

72 878

7 793

221 467

551

109 958

2)284 842

106 065

48 459

309 600

203 272

21 139

1 362

140 500

6656

11 639 405 3 977 388

14. Tabel over de private

Forøgelse

eller For-

mindskelse

i 1892.

Kroner.

+ 89 532

-I- 248 334

• 16 829

▪ 126

+ 21 529

4- 32 776

-I- 10 000

• 887

+ 33 680

-I- 130

-I- 19 541

• 42 415

-I- 738

▪ 14 935

d-- 12 364

+ 50 000

• 53 013

-+ 25 664

-I- 502

-E 29 500

-I- 657

▪ 703 152

Ved

Udgangen

af 1892.

Kroner.

1 639 336

1 048 591

128 959

'2310

105 654

10 000

8 680

255 147

681

129 499

327 257

738

121 000

60 823

359 600

256 285

46 803

1 864

170 000

7 313

4 680 540

1) Banken begyndte sin Virksomhed 1 Oktober 1891. 2) Af Reservefondet overført Kr. 50 000 til indbetalt

Anm. Foruden de i Tabellen medtagne Privatbanker var i 1892 i Virksomhed Aardals Privatbank

Kvams Privatbank i Vikør.

More magazines by this user
Similar magazines