Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

1 965 802

2 108 146 1 882 678

B. Tilvirkning af Malt:

5733.5 September—December Tons 5 927.6

4931.i

Januar

2 078.5 2 011.1 1 770.6

Riget

Byerne

8

Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de fem forste Maaneder af

Terminen 1892-1893, sammenlignet med tidligere Terminer.

A. Tilvirkning af Brændevin:

1•111111111■11•11111111■

September—December Liter

Januar

Ialt (100 Pct. Styrke) Liter

Ialt (stobsat Korn) Tons

C. Produktionsafgift af Brændevin:

September—December Kr

Januar -

D. Produktionsafgift af Malt:

September—December Kr.

Januar

Bygderne

Kristiania

Bergen

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Kristiansand

32

18

14

1890-1891. 1 1891-1892. 1892--1893.

1 299 518

666 284

8006.i 7744.6 6701.i

1 768 645

906 812

57

33

24

1 515 732

592 414

2 062 911

806 275

1 284 937

597 741

1 748 799

813 526

Ialt Kr. 2 675 457 2 869 186 2 562 325

1 013 634

355 415

980 434

343 898

843 221

302 664

Ialt Kr. 1 369 049 1 324 332 1 145 885

12. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Januar 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Januar.

1891. 1892. 1893.

4

1

1

2

6

9

1

2

43

25

18

8

2

1

1

More magazines by this user
Similar magazines