Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

C A P4 si H T/1 x

rd

O tO

'5" :4

e;

. 7.1

d

rt -4-,

tu>

d

74

.2 1?- , ....

o X

X

to

a) 0 .11

O a) to d D .

O El 0 ô° ..%,1 ,s,

rze

o .

•,.., .1 o

• y•Nd • rd 0 cd • /,

tO

03

0 •

c2,p.,

. c3-)4 ,,, g '

a, ...4 0 d 0

, •,. 73 0 a,

. 3 44 .

.,:=1

tO e ;?.; rd cd • 174 bo

0 1.... 1.,

;14

d --,

... a, -3,

0 74

*le El 1st 0 Ci, .2

O o

7:1

to l'a0 _5- .g 74 ,, .„

k ''. .2 T. 13

g 41

ce • ii to . 51, o •

D d .

co P... , 512 _.2

". gq 2 4

‘11 CJI e:i z4- 1

"c".4

H

1-1

rf

CS, CD

00 CID 00

1-1

cC

t• f• .-. f•

CQ

.1.9

.• 0 CO LO C‘) 0 COdl s s V t•

L-■ V .14 CD N V CO CO CD N

,.....4 CO •-• 0 CO 0 CT, C)

(7)-0

Cti

y-4 C4C)

•fd. fCr) C50

'41CO '41

di .....• IO CD N t• C.0 CO ODCc)

CQ co r. Z., r. r.

r.

•-• f• • CD 0 CD C5> C75.14t.... • f. • t....

LO CD LO O:) ,--• C) CD CO Cr> CO CO

M

CO CO CQ

tO 0 CO

LO CO

CO CO

M tO • • CD OD • c.,1

CQ CQ

c)

f• CQ LO CD

Cc)CO N

CO

• LO

• (,n

p-4 p-4s etI .....4 ..-41,. CD

ras •

'di CD Cr, CO IO N

r. 0

,t. C:.> C,Z Cra

o cC

r. 00 .14

A

CO

CO IO LO

cO

CO CO IO

,14 ,14

LO CS)

cC

"cr5

G\1 N .1.1 C> L'■

CO CT> 0 DO CQ 43>

Cr, CQ

r, CO

Cc)

r.

CD CD CO

Pq

CO

CD rd

2: g

• M CO

LO

M CC) C)

CD CO

• CQ

gr. r.

r-4

r.

cd

H

LCQ CQ. .... CO •-• f.. CD f• ....

/0 W CQ 0 CO CO ..e, IO cO

N i--- . 00 .--. cD CA CA t-- a)

oo ,t. r■ C74 a> t■ IO

CO

Cc)i--.

r.... .d. • 1`...

CO r-4 C4

CQ 0

CO f- CO

CO 0 N

20 C7) LO

CO C.C)

'ce 1.0 tn

CD tO u C.C) CO ,-..• CO 00 CO • N • N CO 114 in

co cn c0 oo zo co v 0 cs, 0 0 Cr>

t■ CQ CO CD IO CD N. C) CQ N I-f•

CQ CO N in Go

co ,t, ...

Cc)

CO 1.0 CO

CO

N CO IO

CO CO CO

ces co

CO CO CO

ct .k-r, c) c::, co co 0-4 cz e...c) o to •i•

..;j4 cip kn Z.-- CO /...

dl CO CO Cr> 0 .... 0 LO0 .1 4 N. CC) N ,fr• 0 0 0 t.t-

L-• •14 CD Cq 0 0 CO .0 LO 0 ,. CD CY, 0 N. ..--•

N P-• N N C5'''J 0 ,14 CO Cn IO V CO LO

P.Cc)L"... C.) e'D

CSJ CO kr)

.-41

•-•4 Y. y-,

CO N

0 00

0

ct)

tg) art

1)0 03

0

N. 0 ••:r. cO CO C,)

OD LO f■ C)

r•-• f• 00

CD ”. OD

0 • • C.t

..z14 CO

v-4

CO Cf> .14

Cn CD CO

0 CO

f- CQ

CD LO

CO CO CO CC) N CO ' •--. cn CO • 0 CO

..14

.4.;

Cc)r•-• M ,--, CO 0 CO .14 V N

CO LO CO 0 ce> e3

co

0 er,

co co ',I., ..... Lc.)

A A

t- t....

Cc)

C3-, OD

00 CD Cc)

Cr> CC,

Cc)CO CO

t*".. CO ,14

C"2 10

d

N N • N 0 CD Co 0 • co s in

-,t4 co o c-4 ....• o co IO .-.4

N C42 OD C) .... '•11 .-4 •CO

C,'"J CO CQ CD f■ CO

CQ

CO coq

C

di CT>

N N CD

`11 414 LO

ÇO y-4 CD C) -oCD i".. CO

IO C) CO ,4 .0. CO r.

CO f■ .di LO

CD CQ LO

r. CO

y.. I

0 CO •-■

C:t

Cc)CO Cc)

1.0 CO ..tH

cd

H

On 'le LO

0 C•1 Cc)

.-4

CO ln .d4 t... CO ...4 Cn .-4 CO 0 C> dl CO dl IO f■Œ Cr,

.14 CO .... LO CD Cr, CO CD CQ ..er CO CD CO N N. ,. ...-• CY> •-•

1:". 0 CD •O CO Cr, r-I 0 Cn 10 C.) r CQ CD CQ N "O• CQ

le CO co co ,4 OD CO ...:14 C. ko CQ .1 4 CQ r. I

p. N N .11 LO CO 0 t• r.

,....4 C■1 O

0 CD CO

LO Ci>

- 140 -

More magazines by this user
Similar magazines