Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Juni 1893.

Dampfartøier

Seilfartøier

Heraf Norske:

Dampfartøier

Seilfartøier

Januar—Juni

1 8 9 3 .

Dampfartøier .

Seilfartoier

Heraf Norsk e:

Dampfartøier

Seilfartøier .

Januar —Juni

-- 141

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet I Juni 1893.

Ialt

Ialt

Ialt

Ialt

Ladte.

Ankomne Fartglier. Afgaaede Fartplier.

Ballastede. Ladte. I Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

371 152 622

265 34 323.

636 186 945

2351 71 976

174 29 919

409 101 895

1 326

964

1 8 9 2 .

Dampfartoier . 1 317

Seilfartglier 1 193

648 794

148 534

2 290 1 797 328

919 380 281

589 120 076

1 508 500 357

603 879

155 022

Ialt 2 510 758 901

Heraf Norske:

Dampfartoier . 893

Seilfartøier 625

Ialt I 1 518

345 151

119 510

464 661

70 28 001

522 56 713

592 84 717

43 12491

247 47 966

290

252

1 498

1 750

131

655

786

279

1 527

941

60 457

124 073

205 804

329 877

44 849

163 866

208 715

135 579

245 565

1 806 381 144

149 50 887

792 193 858

244 745

378

915

1 293

267

433

139 .143

106 526

245 669

77 240

87 527

700 164 767

1 383

3 355

4 738

980

1 867

2 847

606 175

523 347

825 443

1 453 623 825

3 6131 571 398

5 066 1 195 223

980

2 122

3 102

1 129 522

366 097

459 346

354 393

498 473

852 866

5. Norske Skibes Fart paa Storbritannien og Irland i Juli 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

65 44 006

138 37 284

203

14

85

81 290

9 732

34 603

99 44 335

236 180 890

535 181 821

771 362 711

. 115 74 748

388 176 133

503 250 881

170 124 933

486 141 899

656 266 832

83 46 148

303 135 965

386 182 113

Ankomne ladte Fartøjer. Afgaaede ladte Fartøjer.

1891. 1892. 1893. 1891.

Ton. Ton. Ton. Ton.

Januar—Juni 860 271 954 042 815 427 877 778

Juli 243 493 323 441 307 729 155 738

1892. 1893.

Ton.

678 341

139 150

Ton.

746 198

152 501

Ialt 1 1103764 1 277 483 1 123 156 I 1 033 516 817 491 898 699

More magazines by this user
Similar magazines