Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

- 150 ----

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler

Artikler.

Indførsel.

299 1. Smør, almindeligt 272 kg.

255 928 274 876

2. - kunstigt

30 986 22 966 21 298

3. Ost

33 634 37 959 45 872

4. Rug, uformalet

17 837 162 5 386 508 6 995 046

6. Byg,

5 198 290 100 628 944 158

6. Malt

302 256 199 788 244 325

7. Ris

166 490 172 860 252 471

350Ò 8. The

6 858 5 632

9. Kaffe

633 619 847 771 815 284

10. Sukker

590 968 1 672 139 1 590 404

11. Sirup

347 035 473 022 738 445

12. Tobaksblade

91 382 187 675 79 724

13. Brændevin og Spiritus paa Fust

38 433 42 827 66 677

14. Vin paa Fustager

130 022 131 912 130 152

15. Bomuld

114 159 118 884 53 853

16. Hamp ...... . .

524 427 182 943 333 686

17. Uldvarer (Tarif-No. 523) .

143 281 146 313 143 031

18. Petroleum, Paraffinolie .

4 357 182 2 099 361 5 386 448

19. Salt (Kogsalt)

hl. 171 605 143 950 126 540

20. Stenkul, Cinders og Kokes . • •

80.8 482 745 326 922 662

21. Maskiner og Lokomotiver . Kr. 277 213 401 383 349 588

1-21. Værdi af ovenanførte Artikler

rtS rci

IDA a

83 PI

Kr.

August.

1889. 1890. 1891.

7 528 900 5 986 700 6 725 000

1892.

151 261

23 430

49 306

6 630 010

7 553 566

325 742

205 339

9 570

616 933

1 991 528

689 478

62 580

64 187

51 796

137 858

294 242

140 011

4 371 893

89 655

1 131 882

435 358

7 089 100

Udforsel.

(Norske Varer.) 1)

3 147 1. Tørfisk 096 kg.

3 598 689 2 394 650 3 225 303

2. Klipfisk - 7 177 756 5 248 850 4 041 024 2 959 041

3. Fedsild, saltet

hl.

95 234 37 899 78 591 101 604

4. Anden Sild, saltet

1 605 14 479 3 679 10 696

5. Smør, almindeligt

kg.

2 566 6 415 11 864 10 423

6. - , kunstigt

99 298 67 674 98 345 119 913

7. Ost

3 913 4 459 1 326 12 806

8. Bomuldsgarn

8 491 5 410 5 212 5 210

9. Saalelieder

15 571 14 504 13 764 16 855

10. Rogn

hl.

8 965 6 908 5 203 13-218

11. Tran

33 181 31 892 32 924 30 194

12. Fiskeguano

kg. 1 668 580 1 896 620 1 396 400 1 398 860

13. Havre

33 300 200 80 031 6 000

14. 01 . . ... . • • • • • 1.

111 473 102 344 62 054 35 513

15. Is ......... r.-t.

38 403 36 629 34 923 39 552

16. Trælast

m3 184 032 161 054 141 799 179 897

17.

18.

Træmasse, tør .

Træmasse, vaad

kg. 1 934 762

13 704 850

2 157 690

13 217 195

2 547 990

17 208 260

2 194 810

10 217 475

19. Cellulose, tør . • •

1 880 133 1 302 175 1 447 150 1 290 925

20. Cellulose, vaad

1 419 063 413 700 992 564 889 050

21. Fyrstikker

431 900 423 214 356 300 353 665

22. Apatit

399 000 538 000 , - -

23. Svovlkis

■■■■■ 6 950 000 2 902 000 2 482 000 4 687 400

24. Kobbermalm 2)

1 417 000 240 000 30 000 243 000

25. Nikkelmalm 2) . • • • • •

- - 10 000 -

1-25. Værdi af ovenanfOrte Artikler Kr. 10 805 500 8 899 700 8 389 300 9 143 300

1) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Herunder ogsaa endel Skjærsten.

More magazines by this user
Similar magazines