Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

1 PI P.4 .1 E-1 1... .) Z 41 .1 4 ..1"

Q 0

0

a) ii

• *I o

e • rd 7-1. •

0 o

to)

o Tizi ,:, al ,, 1. 71

to)

17 :10 ti r dl il I" :LI. AI 45'

.ai

ig

44 • i ..01

O +. a

.`4? AI, .P.4 .43

4,:2 74 to to 8 .• 5 •2*4 'el

C 1-, :-'4 X '.4 4 -4 4

bo •d t> • •

o

„W f..■ . O

g

a, ; 2

to

o

c. bo ....

rre .4 +.

o

d

4)

....

to

4

Cn N CO

0

CO br3 . . CO Cq ..,4 (7.,

In C'' Co "rti CO CO

' ril CO .Cti r".• . CO

,to CO

CO CO

0 C"J

CO O'd

4 CO

.44 Co

Co to

N CO tn tO i'•-• N (±) t- ti--

Co

-di ,4 ,Ini r.N2 I-- Co CO cq

NS CO ut cO t.... b.ct 0 i--O'-

‚-4ca N ,-.4 ,-4 co

r. ,4

cn

co p•-■

N CM CO CC • CO

CT) r4 Cn

g

La CO ktt

C0

d

MI

Ct CO t.- r.• CO t.. 10 •

.41 N eq CM .--• .44 0

CO CO CO t-

,--• ,t• CO

,V

t'N

1,4 10 Co

C:T) CO tn

-eV t-- O

CO trn

as

.41

..di • tCt Cn ot tut

G•t0,c,2Ncn

mt. N CO CO *--. t-

,... r. r4 CO

Co it- CO

N in Cn

CO Co

.14 CO • CO • 00 ut •

-41 CO

t•-• •cti

Co

tOCO

CO co

tO io co

r4.

r44

44-•

H

f-4

.tio t*--

C,t

Cq )0 s. Co Co 0 Ot vi Ot C...t

Co cg 0'3 Ot E-- 0 C5t CO CO

CO o ut CO 00 N br'D ol ut

CO co r- Co itt O.- .... -4

0, 4

Co

kn CO

CO

00

Co

Co

CO CO

tOC•2 CT)

N

N 0 • CO CO t... 0 CM CO CO

CM 11)

CN Co Co ...di CO in 0 0

Co CO 7.1

CO 0 0 CO t-.• CM

r-4 ,..st

1--- CO C'') C■1 In

O? .44

10 0 C•I

CO t■

CO t... Co

C".,1 0

41 CO CO

.44 .44 r..

O'- t... M

en Co CO

r.OCo Ca

r4

N CO

Co CY')

CO CO CO

0 10 CO CO ,4CIZ CO .44,14

GO GO CO I--

Cq CO 0 .44 .41 CO Co CO goi 0 0 0 t--

CS2 o tOt•-•tO 4 CO tO Co r4C 14 t.

Cn CO CO r.N

CO N CO in

O2 CO C.,/

4-4

C) ,41

0

tO

b.) cd

0

1:4

CO cq ,r. C•2 CM l'. 0 s0 CO

Cq t■ tn Cq CO •n 0 -.di CO

r. i ..... ,.. t".• CO CO vn a)

t".• kn 00 r. r.

r. N

0 In CO

.44 10

co CO 0

CO me

in I-- CO

C.0 CO ...1.4 CO CT) ,d4 Co ,i4,4 CO• C vn • Cn

.4 1 o.. .Rti eq 0 xn .44 .44r. .11 N C74

CO N ,t• CO CM C,/ CO

`11

..:14 CO LCD In N

• 5' cc13

g

r4 C,"?

CO

co CO CO

tO in 0

CO 'O. .cf.

CO CO

p44 CO 'CS

Cn

cn

t;

• r• ,14 ut C t•-• • 00 •

0 CO tv at (N

coo0 CO Cjt to cm

dlin CO I-. 0 at

CO

tOts- 0

0 0

N CO 0

CO 0 cO

tO ut CO

ro

c. 0 0

4.1 L3 ."

pal

I--'..... CO CZ ... OD N co o ,4 s

c b ,.... co c r -4 N

0 N ,t, OD

N CO 00

01 CO

CO CM CM

CO

CO Cn

.44CM r.,1

co Go

0 0 .14 0 cM ..... co to t... 0 es, •14 Co .14 10 ,--4 ..... 0 Ct

00 CD ,-.4 10 In CO Ct vn CT) ,d• CM CO GO t's I-. CT) •-• CO .--.

in 0 CO ,-. tn G.,/ CO CO r-o in in ...4 Cg CO CO t-- (X) C■2

0 CO ,I4 CM N CO .74 .-4CO N i'... N xo

CO C■2 ,t1 t■ CZ ao Cn .-4 •-.4 C,2

00

N M

.0 OD Co

c c V

bn CO

C,/

CO

- 152 -

More magazines by this user
Similar magazines