Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 162 —

I2. Fældede Rovdyr og Rovfugle 1 1892.

Antal Præmier udbetalte for dræbte Rovdyr og Rovfugle har i 1892,

sammenholdt med 1891 1), udgjort :

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Amter. Bjørne. Ulve. Gauper. Jerve. Ræve. Orne.

- •

-

406

345

886

4

-

10

Hønse -

høge.

'295

1922)

393

Kristians 1 853 11 257

Buskerud 8 13 - 531 11 229

Jarlsberg og Larvik - 256 6 283

Bratsberg . . 10 22 • 404 38 309

Nedenes 4 5 372 6 250

Lister og Mandal - - 157 7 883)

Stavanger . • 189 29 129

Søndre Bergenhus 2 404 40 394

Ntrdre Bergenhus '2 764 59 148

Romsdal 8 - 816 40 145

Søndre Trondhjem 1 12 2 1 070 69 254

Nordre Trondhjem 7 5 9 9 627 91 281

Nordland . 11 7 1 1 034 248 121

Tromsø . 7 783 105 126

Finmarken 4 65 • 10 861 54 57

Ialt 1892 63 72 69 37i0758 828 3 954

— 1891 77 53 50 42 8 461 1 063 5 583

efternmvnte Amter er derhos ifølge derom af vedkommende Amtsformandskab

fattet Beslutning udbetalt Præmier for følgende Rovfugle :

A mter.

Hubroer. Ravne. Kraaker og Skjærer.

1892. 1891. 1892. 1891. 1892. 1891.

Smaalenene . 6 3

Akershus 16 12

Bratsberg . . 16

Lister og Mandal 28 21

Stavanger 37 25

Søndre Bergenhus . 36 30 61 .66

Nordre Bergenhus . 16 7 41 4)

Tromsø .. . 97 53

1) Oplysninger om de i foregaaende Aar udbetalte Præmier findes i tidligere Bind, senest i Tiende

Bind, Side 176. 2) Heraf 1 Falk. 3) Heraf 10 F alke. 4) Heraf 11 Kraaker og 30 Skjærer.

More magazines by this user
Similar magazines