Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 163 —

Efter de Bureauet af Amtmændene velvillig meddelte Oplysninger er

B j Ørnene inden de respektive Amter fældede paa folgende Steder :

Kristi an s A m t, Had eland og Land Fogderi: 1 i Nordtorpen og 1 i Landaasmarken i Land;

Valdres Fogderi: 1 i Vestre Slidre Lensmandsdistrikt.

Buskerud Amt, Ringerike Fogderi: 1 i Gaarden Aamots Mark i Lunder Lensmandsdistrikt

og 1 i Gaarden Holtes Ma,rk i A.adalen Lensmandsdistrikt; Hallingdal Fogderi: 1; Buskerud Fogderi:

2 i Ramstads Udmark og 1 i Søndre Kvistes Skov i Sigdal Lensmandsdistrikt; Numedal og Sandsvær

Fogderi: 2 i Gaarden Halvorsgaards Mark i Nore Lensmandsdistrikt.

Bratsberg Am t, Nedre Telemarken Fogderi: 1 i Saude Lensmandsdistrikt og 1 i Hitterdal

Lensmandsdistrikt; Ovre Telemarken Fogderi: 8.

Nedenes Amt, Nedenes Fogderi: 1 i Aamli og Gjevedal Lensmandsdistrikt og 1 i Mykland

Lensmandsdistrikt; Sætersdalen Fogderi: 2.

Nordre Bergen hus Amt, Sogn Fogderi: 1 i Lyster Lensmandsdistrikt, 1 i Hafslo Lens-

mandsdistrikt. 1 i Leikanger Herred og 1 i Balestrand Herred; Sønd- og Nordfjord Fogderi: 1 i

JOlster Lensmandsdistrikt, 1 i Kinn Herred og 1 i Hornindalen Lensmandsdistrikt.

Romsdals Am t, Sondmør Fogderi: 1 paa Nebbedalshaugen i Sunnelven Lensmandsdistrikt,

4 i Valdalen i Norddalen Herred og 1 i Birkedalen i Volden Herred; Romsdal Fogderi: 1 i Maan-

dalen i Vold Herred og 1 paa Søen i Bols0 Lensmandsdistrikt

Søndre Trondhje m s Am t, Fosen Fogderi: 1 i BjØrnør Lensmandsdistrikt.

Nordre T ron dhj ems Am t, Inderøen Fogderi: 4 i Mosviken Sogn i Ytterøen og Mosviken

Lensmandsdistrikt og 1 i Snaasen Lensmandsdistrikt; Namdalen Fogderi: 1 i Overhallen Lensmands-

distrikt og 1 i Namsos Lensmandsdistrikt.

Nordlands Am t, Salten Fogderi: 7 i Folden Lensmandsdistrikt, i i Hammerø Lensmands-

distrikt og 3 i Lødingen Lensmandsdistrikt

Finmarkens Am t, Alten Fogderi: 1 i Kautokeino Lensmandsdistrikt; Tauen Fogderi: 1 i

Tanens Lensmandsdistrikt; Varanger Fogderi: 2 i Sydvaranger Lensmandsdistrikt.

Ulvene er efter de af Amtmændene meddelte Oplysninger fordelte

paa folgende Steder inden de respektive Amter :

Søndre Trondhjems Amt, Guldalen Fogderi: 1 i Melhus Lensmandsdistrikt.

No rdre Tro n dhj ems Am t, StjØr- og Værdalen Fogderi: 1 i Ovre Stjørdalen Lensmands-

distrikt; Indergen Fogderi: 3 i Snaasen Lensmandsdistrikt; Namdalen Fogderi: 1 i Grong Lens-

mandsdistrikt.

Nordlands Amt, Nordre Helgeland Fogderi: 1 i Hemnes Lensmandsdistrikt.

Finmarkens Am t, Alten Fogderi: 37 i Kautokeino Lensmandsdistrikt og 2 i Alten Lens-

mandsdistrikt; Hammerfest Fogderi: 1; Tauen Fogderi: 1 i Karasjok Lensmandsdistrikt, 7 i Tauen

Lensmandsdistrikt, 2 i Niesseby Lensmandsdistrikt og 8 i Polmak Lensmandsdistrikt; Varanger

Fogderi: 7 i Sydvaranger Lensmandsdistrikt.

More magazines by this user
Similar magazines