Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Artikler.

"cf

to rel

sa

X g)

Kr.

kg.

hl.

-

kg.

hl.

kg.

1.

r.-t.

m3

kg.

Kr.

September.

1889. 1890. 1891.

1892.

Indførsel.

360 1. Smør, almindeligt 561 kg.

396 107 274 745 258 834

2. - , kunstigt

16 631 26 475 30 356 27 640

3.

4.

5.

6.

Ost

Rug, uformalet

Byg,

Malt

•••■■

38 403

23 200 565

5 533 859

153 940

52 910

• 16 103 755

3 480 001

184 104

63 325

29 414 312

4 291 597

510 392

50 577

10 397 179

5 861 361

254 669

7. Ris

307 753 170 678 404 060 398 178

8.

9.

10.

11.

The

Kaffe

Sukker

Sirup

• • • •

5 380

450 544

974 165

491 961

10 415

947 199

1 319 705

654 484

8 671

873 803

1 668 181

587 448

6 137

817 437

1 775 510

1 291 160

12.

13.

14.

Tobaksblade • • • • . •

Brændevin og Spiritus paa Fust

Vin paa Fustager

173 290

56 641

107 853

156 378

62 842

213 974

229 681

63 688

192 537

61 807

62 830

45 146

15.

16.

Bomuld

Hamp

68 426

195 876

108 759

327 243

203 787

303 890

89 233

233 832

17. Uldvarer (Tarif-No. 523) . .

253 255 264 084 256 163 234 371

18. Petroleum, Paraffinolie . . • •

19. Salt (Kogsalt)

20. Stenkul, Cinders og Kokes .

21. Maskiner og Lokomotiver . • •

hl.

Kr.

1 667 382

79 643

710 568

174 830

3 494 955

53 437

1 072 880

346 152

2 442 816

95 410

908 925

388 808

850 711

137 374

991 468

421 789

1-21. Værdi af ovenanførte Artikler

Udførsel.

(Norske Varer.)')

1. Tørfisk

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet

4. Anden Sild, saltet

5. Smør, almindeligt

6. , kunstigt

7. Ost

8. Bomuldsgarn

9. Saalelteder

10. Rogn

11. Tran

12. Fiskeguano

13. Havre

14. 01

15. Is

16. Trælast

17. Træmasse, tør

18. Træmasse, vaad

19. Cellulose, tør

20. Cellulose, vaad

21. Fyrstikker

22. Apatit

23. Svovlkis

24. Kobbermalm')

25. Nikkelmalm')

1-25. Værdi af ovenanførte Artikler

- 166 -

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler

8 350 100 8 947 400 10 225 100 7 747 500

5 254 809 5 278 807 3 600 262 5 308 851

3 072 809 5 263 619 3 351 719 6 364 563

117 095 58 712 85 414 162 357

4 107 23 570 3 336 7 590

9 437 6 246 9 284 25 579

116 287 99 113 109 630 198 986

10 223 12 129 3 039 8 317

8 206 8 582 5 583 8 595

57 405 60 693 44 823 44 866

4 969 4 989 7 916 13 936

30 276 28 526 15 225 30 041

509 870 835 280 435 200 769 020

1 632 28 068 37 214 4 737

113 968 101 316 82 916 42 966

26 026 28 425 35 725 32 402

178 130 176 809 170 216 168 464

1 645 500 1 995 011 2 799 605 3 017 995

13 909 850 11 045 200 16 500 475 11 298 300

987 390 1 899 974 1 303 325 2 537 325

1 289 100 865 500 431 000 665 750

376 070 497 135 400 870 495 100

- 1 626 000 500 000 1 027 000

3 770 000 6 040 000 4 790 000 3 274 800

936 000 235 700 649 479 350 000

70 000 - 10 000 -

9 833 900 10 176 200 I 8 693 300 11 887 600

1) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Herunder ogsaa endel Skjærsten.

More magazines by this user
Similar magazines