Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

171 —

8. Uddrag af Norges Banks Boger ved Udgangen af August og September 1893

samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 30 September-31 Oktober 1893.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo August og September 1893.

Aktiva.

Bankens Guldbeholdning

:

August.

September.

i Bankens Kjældere . • . Kr. 26 218 333 Kr. 25 082 960

hos Kommissionærer i Udlandet • 9 544 833 - 9 477 330

Kr. 35 763 166 Kr. 34 560 290

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depositum

..... . Kr. 7 206 205 Kr. 7 169 300

Indenlandske Vexier og Vexelobligationer

• 28 128 727 - 28 159 270

Udestaaende i Boer og indkjObte

Panter 539 558 537 872

- 35 874 490 35 866 442

Udenlandske Vexier - 720 000 889 300

Rentebærende udenlandske Værdipapirer . . • 4 168 672 4 315 568

Funderede Sedler . . . . Kr. 59 763 166 Kr. 58 560 290

heraf i 0m1013 • 47 879 706 - 48 334 000

Altsaa i Kasse • 11 883 460 . • 10 226 290

Andre Konti - 1 366 287 - 1 507 122

Passiv a.

Kr. 89 776 075 Kr. 87 365 012

Funderede Sedler Kr. 59 763 166 • Kr. 58 560 290

Aktieeiernes Indskud • 12 509 931 - 12 509 931

Reservefondet . - 5 416 263 - 5 416 263

Foliokonto .. 9 300 943 - 7 920 449

Vindings- og Tabs- og Interessekonto . - 1 265 289 - 1 408 063

Konto for uopgjorte Tab 258 678 - 258 678

Andre Konti .. • 1 261 805 - 1 291 338

Kr. 89 776 075 Kr. 87 365 012

Ved Udgangen af September Maaned 1892 og 1891 udgjorde Guldbeholdningen henholdsvis Kr.

37 964 129 og Kr. 39 841 492, Sedler i Omlfzib henholdsvis Kr. 47 083 099 og Kr. 49 236 734, Do. i Kasse

henholdsvis Kr. 9 759 463 og Kr. 9 350 981, Foliomidler henholdsvis Kr. 5 308 836 og Kr. 6 042 110,

samt anvendte Midler henholdsvis Kr. 33 615 462 og Kr. 33 771 112.

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 30 September-31 Oktober 1893.

Guldbeholdning

Sedler i Omløb

— - Kasse .

Foliomidler

Anvendte Midler

Rentebærende Værdipapirer

30te

September.

Kroner.

34 655 000

48 335 000

10 320 000

7 353 000

35 914 000

4 316 000

7de

Oktober.

Kroner.

34 752 000

47 895 000

10 857 000

8 118 000

35 577 000

4 316 000

lode

Oktober.

Kroner.

33 845 000

47 381 000

10 464 000

7 924 000

35 268 000

4 316 000

23de

Oktober.

Kroner.

33 930 000

47 651 000

10 279 000

7 902 000

35 683 000

4 316 000

31te

Oktober.

Kroner.

33 418 000

46 997 000

10 421 000

8 629 000

36 186 000

4 316 000