Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 175 —

Samlet beregnet

Forbrug i Riget.

Liter.

Solgt af

Samlagene.

Liter.

Procent.

1876 12 268 000 1 015 019 8.3

1877 11 067 000 1 641 965 14:8

1878 8 472 000 1 889 786 22.2

1879 6 192 000 1 519 019 24.5

1880 7 462 000 1 575 410 21.o

1881 5 803 000 1 746 856 30.i

1882 7 240 000 1 833 727 25.5

1883 6 357 000 2 167 193 34.1

1884 6 692 000 2 287 875 34.1

1885 6 840 000 2 181 935 32.1

1886 5 905 000 2 441 159 41.4

1887 5 569 000 2 419 261 43.2

1888 6 026 000 2 415 060 40.1

1889 6 338 000 2 649 370 41.8

1890 6 206 000 3 045 507 49.1

1891 7 328 000 3 145 561 42.9

1892 6 438 000 3 300 085 51.3

Vil man af Samlagenes Omsætning opgjøre sig en Mening om Brændevinsforbruget

i de enkelte Aar, kan man selvfølgelig ikke uden videre lægge de

her meddelte Opgaver over de samlede Salgsmængder til Grund, men man

maa undersøge, hvorledes Forholdet stiller sig, naar man fordeler Samlagene

i Grupper efter den Tid, hvori de under uforandrede Vilkaar have virket.

Idet man til nærmere Forstaaelse heraf henviser til en i lste Bind, No. 7,

S. 110 indtagen Opsats om Breendevinssamlagene, indskrænker man sig her

til at hidsætte følgende Tabel, der viser Omsætningen i Aarene 1876-1892

for 4 forskjellige Grupper af Samlag '):

1876

1877

A a r.

15 Samlag

ældre end 1876.

Liter.

880 313

831 025

14 Samlag

fra 1878.

10 Samlag

fra 1881.

8 Samlag

fra 1887.

Liter. Liter. Liter.

1878 683 728 1 087 944

1879 581 413 841 623

1880 563 490 809 614

1881 580 140 818 409 292 800

1882 600 649 853 421 290 568

1883 615 938 856 735 308 696

1884 . • 632 989 880 869 317 469

1885 584 421 828 330 290 885

1886 552 718 796 388 271 048

1887 531 288 759 432 252 550 325 040

1888 523 770 756 146 253 768 303 665

1889 560 013 810 840 279 951 306 387

1890 639 733 883 593 285 327 342 430

1891 651 000 936 998 303 467 358 374

1892 694 987 1 001 762 315 092 366 153

1) 4 Samlag ere i denne Tabel ikke medtagne, nemlig Kristiania og Drammens, der ikke ere eneberettigede

til Salg, Trondhjems, der først fra 1890 af erholdt alle Rettigheder, samt Lillehammers,

hvis Virksomhed først begyndte i 1889.

More magazines by this user
Similar magazines