Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

(Forts.)

strømmen

Skoger •

Sande

Hof .

Botne

Vaale

Borre

Ramnes

Andebu

Stokke

Sem .

NOtter0

Tjørar/

Thin ging.

Jarlsberg og Larvik.

— 188 —

Antal

medregnede

Salg.

Sandeherred 119

Tjølling . 44

Brunlanes 88

Hedrum . . 94

Lardal . 66

Bratsberg.

16

30

45

35

57

38

31

79

56

91

77

45

'28

Amtet 1 039

Drangedal 27

Sannikedal 9

SkaatO 12

Bamle 42

Eidanger 30

Gjerpen . 84

Solum 56

Hollen 19

Lunde 23

BØ . 46

Saude 54

Hitterdal 23

Tinn 67

Gransherred 20

Hjartdal 35

Seljord 43

Kviteseid 39

Nissedal 16

Fyresdal 23

Mo 17

Laardal . 18

Vinje 24

Rauland 17

Amtet I 744

Matrikul-

skyld.

Kjøbesum.

Gjennem-

snitspris pr.

Skyldmark.

Mark. Øre. Kroner. Kroner.

35 67

85 60

149 75

68 02

228 49

226 87

45 36

220 65

94 11

194 51

199 36

87 01

26 67

253 33

135 50

269 14

313 02

137 08

2 770 14

94 44

41 40

29 85

150 86

74 67

294 77

180 88

38 67

31 80

75 85

131 45

83 18

98 39

56 24

53 53

138 5

76 50

27 61

55 8

44 21

43 54

63 53

48 36

1 933 16

96 205 2 697

200 645 2 344

321 435 2 146

135 755 1 996

475 174 2 080

362 270 1 597

126 385 2 786

349 705 1 585

201 032 2 136

440 878 2 267

429 633 2 155

210 177 2 416

68 271 2 560

580 308 2 291

256 320 1 892

529 959 1 969

540 991 1 728

229 920 1 677

5 555 063 2 005

207 030 2 192

106 615 2 575

77 378 2 592

252 490 1 674

153 109 2 050

607 080 2 060

400 420 2 214

87 073 2 252

84 111 2 642

156 875 2 068

292 613 2 226

250 482 3 011

172 315 1 751

78 210 1 391

68 272 1 275

198 201 1 436

117 180 1 532

58 625 2 123

111 250 2 020

87 470 1 979

52 070 1 187

95 154 1 498

46 418 960

3 760 441 1 945

More magazines by this user
Similar magazines