Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

(Forts.)

Thinglag.

Sondre Bergenhus. (Forts.)

Vikør

Jondal

Voss

2Evanger

Vossestranden

Nordre Bergenhus.

Jostedalen

Lyster .

Hafslo .

Aardal

Lærdal

Borgund

Sogndal

Aurland . .

Leikanger

Balestrand

Vik

Lavik .

Kirkeb0 .

Gulen .

Sulen .

Hyllestad •

Askvold . .. . .

Ytre Holmedal.

Indre Holmedal

Jølster

Førde .

Kinn og Vevring .

Bremanger .

Selje

Daviken

Eid . . .

Hornindalen

Gloppen .

Breim .

Indviken

Stryn .

-- 191 —

Antal

medregnede

Salg.

26

23

72

22

26

Matrikul-

skyld.

Kjøbesum.

Gjennem-

snitspris pr.

Skyldmark.

Mark. Øre. Kroner. Kroner.

54 32

48 16

190 22

29 81

53 66

78 575

67 585

292 754

58 365

78 386

1 447

1 403

1 539

1 958

1 461

Amtet 1 025 1 699 99 2 718 187 1 599

5

45

68

3

7

7

42

19

41

16

39

15

11

46

22

42

32

32

25

15

41

59

25

49

28

22

12

17

3

18

7

9 72

112 55

112 38

6 25

14 5

7 53

88 76

46 61

46 76

19 64

70 28

29 73

30 16

69 24

35 01

76 88

52 75

89 12

35 50

38 08

87 66

80 41

25 78

61 87

52 75

36 55

12 89

33 21

4 67

37 88

16 68

26 000

207 809

241 524

14 985

29 250

21 850

208 363

59 720

102 614

38 835

107 740

29 789

37 800

70 369

36 270

82 920

51 244

106 250

55 160

58 480

98 533

93 623

34 422

69 710

57 085

66 929

25 639

38 310

5. 900

52 194

28 040

2 675

1 846

2 149

2 398

2 082

2 902

2 347

1 281

2 194

1 977

1 533

1 002

1 254

1 016

1 036

1 079

971

1 192

1 553

1 536

1 124

1 164

1 335

1 126

1 082

1 831

1 989

1 151

1 263

1 378

1 681

Amtet 813 1 441 34 2 157 357 1 497

More magazines by this user
Similar magazines