Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

September 1893.

- 201 -

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet I September 1893.

Ankomne FartOier.

Ladte. Ballastede.

Ladte.

Afgaaede Fartgfier.

Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

DampfartOier 273 119 280 95 37 021 356 142 338 17

Seilfartøier 272 28 356 517 116 144 758 96 009 61

Heraf Norske:

Dampfartøier

Seilfartøier

Januar—September

1 8 9 3 .

Dampfartoier .

Seilfartoier

Heraf Norske:

Dampfartøier . .

Seilfartoier

Ialt I 545 147 636 612 153 165 1 114 238 347 78

191 67 896 49 17 064 240 79 632 9

137 22 106 369 106 605 322 77 351 19

Ialt 328 90 002 418 123 669 5621 156 983 28

Ialt

Ialt

Januar —Septemb er

2 288 1 077 362

1 901 254 323

4 189 1 331 685

1 534

1 050

2 584

1 8 9 2 .

Dampfartoier . 2 309

Seilfartøier 2 180

Ialt 4 489

Heraf Norske:

DampfartOier 1 530

Seilfartøier 1 203

Ialt 12733

596 915

197 666

794 581

994 238

270 288

542 896

216 159

759 055

527 241 890

3 019 480 830

3 546 722 720

303

1 593

1 896

484

3 120

103 989

410 127

514 116

270 90 622

1 794 451 902

2 064

222 675

533 901

1 264 526 3 604 756 576

542 524

2 504

6 123

1 059 450

822 204

8 627 1 881 654

1 720

2 965

609 912

701 900

4 685 1 311 812

2 512 1 019 984

6 5571 879 976

9 069 1 899 960

1 676

3 303

4 979

568 052

747 326

345

761

1 106

19 669

11 476

31 145

10 446

10 687

21 133

278 994

242 790

521 784

155 110 294

494 228 734

649

1 315 378 525

5. Norske Skibes Fart paa Storbritannien og Irland 1 Oktober 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Januar—September •

Oktober

339 028

298 210 568

673 172 885

971 383 453

140 76 231

385 163 021

Ankomne ladte FartOier. Afgaaede ladte Fartøjer.

239 252

1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.

Ton.

1 563 152

206 194

Ton.

1 824 676

242 267

Ton.

1 633 604

202 462

Ton.

1 331 226

149 968

Ton.

1 144 383

167 769

Ton.

1 171 428

113 468

Ialt I 1 769 346 2 066 943 1 836 066 I 1 481 194 1 312 152 1 284 896

13 b

More magazines by this user
Similar magazines