Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 15 —

Frugt, men den modnedes ikke eller faldt af, saa Udbyttet blev langt under

et Middelsaars. Kirsebærhosten paa Frosten mislykkedes for det meste paa

Grund af Frost.

Mult eb ærhO st en slog saagodtsom overalt og navnlig i Troms0 Stift

totalt feil, dog med Undtagelse af i Dverberg Præstegjeld i Nordlands Amt,

hvor ca. 250 Tonder Multebær skal være indhostet.

Brændetorvindsamlingen i Finmarken hindredes af det uheldige

Veirforh.old."

15. Hyrebeløb opsparede af norske Sømænd 1 Aarene 1869-1892.

Ifølge Opgave fra Indredepartementet er der gjennem endel af de forenede

Rigers Konsulater af norske Sømænd i Tidsrummet fra Mai 1869 indtil

Udgangen af Aaret 1892 indbetalt folgende Belob af opsparede Hyrer:

1869 og 70 af 149 Sonmnd Kr. 25 159

1871-75 - 1 053 — - 168 417

1876-80 - 2 407 — - 337 080

1881 768 — - 105 037

1882 - 811 — - 110 591

1883 - 787 — - 136 974

1884 - 619 — - 106 348

1885 - 620 — - 99 532

-

1886 af 662 Sømænd .Kr. 114 368

1887 - 702 — 110 318

1888 - 600 — - 96 786

1889 - 596 — - 95 718

1890 - 421 — - 74 573

1891 - 385 — - 71 704

1892 - 314 — - 68 531

Ialt er der i ovennævnte 24 Aar af 10 894 Somænd opsparet Kr. 1 721 136 1),

der efter Sømændenes Hjemsteder og efter de Konsulater, hvorigjennem

Belobene ere indbetalte, fordeler sig paa folgende Maade :

Hjemsteder: Konsulater:

Smaalenene . Kr. 147 359 Algier Kr. 3 000

Akershus . 27 694 Amsterdam

88 819

Kristiania . 137 375 Antwerpen 150 266

Hedemarken . 4 794 Barcelona 13 808

Kristians . . 1 381 Bordeaux.9 258

Buskerud . . . . 53 326 Buenos Ayres 68 758

Jarlsberg og Larvik 293 386 Constantinopel . 4 700

Bratsberg. .

77 656 Genua 3 383

Nedene's 192 681 Gibraltar 2 801

Lister og Mandal . 285 483 Hamburg . 14 354

Stavanger . . 235 542 Havre 254 313

Sondre Bergenhus . 47 664 Kjobenhavn 3 005

Bergen . . . 106 592 Leith 107 860

Nordre Bergenhus . 7 775 London 680 439

Romsdal 43 043 Marseille 72 454

Sondre Trondhjem . 33 376 Melbourne 15 500

Nordre Trondhjem . 10 725 New York 146 646

Nordland . 8 274 Quebec 19 240

Tromso 5 407 Rio de Janeiro . 48 958

Finmarken . 1 603 Andre Konsulater 13 574

Ialt Kr. 1 721 136

Ialt Kr. 1 721 136

1) Betydelige opsparede Belo)) hjemsendes forøvrigt pug anden Maade, bl. A. gjennem skandinaviske

SOmandshjem.

More magazines by this user
Similar magazines