Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Ringvolds Bogtrykkeri.

• • •

.4 •

ca

.4

74 .4

CO 10

r-4

CC

tf3

O,

GO

,M

P...1 in

6 c.o in Lo

CO CC CV CO

CC C,/ c:q

0 CO

CO

"-I

CO

C)0C)C)

LO

OC:)0C)

0 00 0

0 000

cC) *.,14 CT) C54

t•-• t- 0 0

O 0 0 0 00

o 0 0 C)

CO .1714 Ñ CCr. ,O

C)

'-4 0)

ao

C.0 CTz CO

GC) F.. LO

oO r.

r.

0 0 0 0

coc o

k- 110 I.- 0

000 0

0 0 0 0

c0

0 CO CO

CO CO CO

Cc) CO Cq

CO

CO In

O 0 0 0 00

O 0 0 0 c o

- CO CO r. r.

CO 0 N

Cr, t••Co r-4

CO CS::)

r-t CO crl kO

•-■ CO CO

CO LC) CO CO

..d4 LC) V CO

r-4 CO CO

C) CO

00 00

0 0 co 0

C.0 CD it') 0

O 0 0 O 00

00

CO CO COCOCO

I'. CO .04Co CO

CC -44 CO CO r-4

- CO r. CO

N

N ,ti CO CO

tt'D

0O.

0 8 88

N c., -I. co co '-s

..,, cr, in ,,I4 N CD

..-. CO0 r. CI,

CO

0000

0000

Cn

CO t*.1

CO .t4

In CO In CO CC -

Co CO .... CV r. kO

C•1 In CO

CO

0 8 8 8 08

L. .r.4 Co..1.,

CO

N CO ... L--.Co '-4

CO kn L'...CC1*--

N it) i"- CO

8 8 8 8 88

CoCO tn 0 CV C/

N..4 OD CO tO 0

in Cf4 r. CO CV

CV xn ,:t. CO

r. CZ

o

00

§

0

o

t...

88

8N 8cm

C.,2 t■ CO C)

...1

.44 CO CO ”. C■1 CV

CO Cr4 CV CO tn 1.■

CO N 0 C') N

8 8 8 8

CD C)

- 0 O

O CO CZ CZ r.

CO CO 0 C■1

CV N

8888

oc II I

0 0

Co Cn

CO

CD 0 0 0 CD C)

C) C 0 C)co

CO.-, ...... CO0-

CC CQ CO 0 CO if) kr)

— 212 —

More magazines by this user
Similar magazines