Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

- 214 -

2. ForelObig Opgave over indførsel og UdfOrsel af enkelte Hovedartikler i

Artikler.

rzi PC$

bA

Zi

ea P1

November.

1889. 1890. 1891. 1892.

Indforsel.

166 I. Smør, almindeligt 706 kg.

166 429 94 615

2. - , kunstigt

43 014 35 102 30 641

3. Ost

36 901 37 055 39 062

4. Rug, uformalet

16 851 420 18 248 231 14 732 406

5. Byg,

3 553 477 11 010 599 8 124 545

6. Malt

176 804 428 831 226 655

7. Ris

,••••■•• 224 883 148 026 380 593

8. The

7 474 9 231 10 851

9. Kaffe

550 680 678 925 987 852

1 10. Sukker

884 202 806 549 1 398 227

11. Sirup

552 513 559 077 737 141

114 12. Tobaksblade 917 128 454 221 634

13. Brændevin og Spiritus paa Fust

56 678 84 358 76 996

14. Vin paa Fustager

204 089 218 688 555 759

15. Bomuld

184 995 206 386 219 922

16. Hamp

264 073 440 883 330 969

17. Uldvarer (Tarif-No. 523) . • •

103 569 96 389 87 124

18. Petroleum, Paraffinolie

2 876 516 360 244 1 672 145

19. Salt (Kogsalt)

hl. 181 286 68 437 45 162

20. Stenkul, Cinders og Kokes .

1 273 550 858 093 914 170

21. Maskiner og Lokomotiver . . Kr. 250 850 462 588 518 210

1-21. Værdi af ovenanførte Artikler

Udførsel.

(Norske Varer.)')

1. Tørfisk

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet

4. Anden Sild, saltet

5. Smør, almindeligt • •

6. , kunstigt

7. Ost

8. Bomuldsgarn

9. Saalelteder

10. Rogn

11. Tran . . .

12. Fiskeguano

13. Havre

14. Ol

15. Is

16. Trælast

17. Træmasse, tOr

18. Træmasse, vaad

19. Cellulose, tør

20. Cellulose, vaad

21. Fyrstikker

22. Apatit . .

23. Svovlkis

24. Kobbermalm')

25. Nikkelmalm') .

1-25. Værdi af ovenanførte Artikler .

Kr.

kg.

hl.

-

kg.

hl.

. kg.

1

r -t

m.2

kg.

Kr.

7 403 000 7 589 800 8 027 900

46 509

19 241

48 906

25 299 986

17 273 114

417 351

523 739

11 714

865 292

1 563 657

596 976

326 345

109 603

116 123

251 750

320 869

95 432

1 426 987

63 225

1 110 247

271 640

9 630 200

1 995 229 2 358 627 1 842 156 3 137 668

5 527 882 5 352 816 4 211 258 4 790 135

111 558 94 462 94 968 115 741

3 751 2 507 32 140 • 19 235

8 687 7 480 10 709 26 723

108 383 148 844 172 826 194 173

12 335 12 417 6 747 8 693

8 075 13 541 6 571 14 310

13 267 16 253 8 686 63 172

960 2 322 827 -

18 535 16 741 19 015 22 766

14 100 303 190 18 600 1 080

31 613 679 235 87 587 105 793

91 738 133 655 52 919 28 984

11 564 15 842 12 745 13 441

117 712 94 507 113 152 97 287

2 339 723 3 425 647 2 603 823 5 219 497

13 692 859 17 403 315 13 409 375 17 965 700

1 286 725 1 799 752 1 571 175 1 977 825

1 174 812 778 000 443 500 628 600

316 850 406 738 403 150 543 760

777 000 1 561 500 1 100 000 -

5 800 000 4 110 000 5 021 120 1 950 000

209 979 - - .

. - ..

7 935 100 7 917 900 7 558 600 8 728 100

1) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

3) Herunder ogsaa endel Skjærsten.

More magazines by this user
Similar magazines