Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 221 —

II. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i November 1893,

sammenlignet med det foregaaende Aar.

November.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift:

Til Nordland Ti Ialt:

l Finmarken

og Troms0

Amtskommuner. Amtskommune. 1893. 1892.

Sild, Tdr. 157 408 3 157 411 102 361

Tran, 4 230 2 790 7 020 7 355

Lever, — - 113 113 -

Rogn, — - - 1

Tørfisk, Kg 707 363 916 992 1 624 355 1 564 377

3770!37 701 23 295

Klipfisk,

Stkr. 408 772 1 842 410 614 153 528

Anden i Fartøi saltet Fisk, Kg.

- Fustager — , Tdr. 400 78 478 232

Januar —November.

Sild, Tdr. 870 504 3 583 874 087 722 788

Tran, — . 77 316 72 499 149 815 130 984

Lever, — . 1 245 2 544 3 789 6 233

Rogn, — 38 258 38 258 27 906

Tørfisk, Kg 13 574 286 5 332 859 18 907 145 21 460 743

Klipfisk,

570 972 64 002 634 974 510 913

Stkr. . .31 623 100 14 017 327 45 640 427 32 939 958

Anden Fartoi saltet Fisk, Kg. 1 174 547 8 881 272 10 055 819 11 133 464

— - Fustager — , Tdr. 2 655 4 772 7 427 5 386

More magazines by this user
Similar magazines