Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Bane r.

TrafikeretLængde.

Person-

trafik.

- 228 -

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Oktober Maaned 1893.

111111111111111111■1

Indtægter i Maanedens Lab.

Gods- Øvrige

IndTiltrafik.tægter.

sammen.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Km. Kr. Ø. Kr. 0, Kr. Ø. Kr.Ø. Kr. Ø. Kr. Ø.

Smaalenbanen 250 82 585.45 46 410.58 2434.53 131 430.56 553 827.47 18.01

Kongsvingerbanen . . 122 20 918.13 50 561.22 583.89 72 063.24 309 768.29 20.64

Kristiania-Drammenb. 53 43 913.06 24 512.67 ' 1383.06 69 808.79 328 912.42 50.45

Drammen-Skienbanen 158 36 653.76 13 19483 921.88 50 769.97 242 731.34 12.49

Drammen-Randsfjordb. 143 21 178.19 62 601.59 422.98 84 202.76 371 786.46 21.14

Eidsvold-Hamarbanen 58 12 332.69 16 811.62 154.76 29 299.07 130 112.14 18.24

Hamar-Grundsetbanen 38 7 517.61 8 449.12 271.67 16 238.40 72 939.90 15.61

Grundset-Aamotbanen 26 3 209.25 3 897.90 34.23 7 141.38 35 366 25 11.06

Støren-Aamotbanen . 321 24 626.56 32 964.78 396.66 57 988.00 306 062.86 7.75

Trondhjem-Størenbanen 51 6 563.74 (13 820.44 145.86 20 530.04 102 221.13 16.30

Mérakerbanen 106 7209.57 4668627 421.20 54 317.04 208 623.17 16.00

Jæderbanen 76 10 778.99 4 256.65 400 31 15 435.95 60 699.95 6.49

Bergen-Vossbanen . 108 14 406.22 7 743.40 265.79 22 415.41 130 122.60 9.80

Hovedbanen . . 68 33 116.62 98 945.31 1 651.351 133 713.28 592 160.51 70.80

Samtlige Baner 1893 1 578 325 009.84 430 855.88 9488.17 765 353.89 3 445 334.49 17.75

I samme Tidsrum

1892 1 578 305 264.36 438 652.12 9976.91 753 893.39 3 417 119.70 17.61

1891

1890

1889

1 578

1 578

1 578

309 212.33

302 687.46

276 821.17

441 283.25

449 198.38 i 475 933.271

10 098.38

12 377.70

14 466.93

760 593.96

764 263.54

767 221.37

3 485 606.06

3 535 054.39

3 358 573.36

17.96

18.21

17.30

7. Korrespondance ved den norske Statstelegraf i November 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

November.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter .

Januar-November.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter . .

Ialt

Kr.

Ialt

Kr.

1891. 1892. 1893.

91 802

21 805

113 607

25 419

83 205

23 081

106 286

26 580

82 891

24 280

107 171

28 889

139 026 132 866 136 060

136 073 130 338 136 822

959 349

232 596

1 191 945

276 272

977 618

252 264

1 229 912

291 652

1 026 827

264 705

1 291 532

306 515

1 468 217 1 521 564 1 598 047

1 423 239 1 497 262 1 560 203

More magazines by this user
Similar magazines