Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Januar 1893.

DampfartOier 184

Seilfartoier . 78

Ladte.

— 25 —

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Januar 1893.

Ialt I 262

Heraf Norske:

Dampfartøier 142

Seilfartøier 70

Ialt I 212

Ialt 258

Heraf Norske:

DampfartOier 122 51 711

Seilfartoier

1 Ialt

63

185

16 820

Januar

Februar

Januar 1892.

Dampfartoier .

Seilfartøier

Ankomne Fartffier. Afgaaede Fartøjer.

Ballastede.

Ladte.

Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

173

85

103 896 23 12 517 156 73 532 23 23 784

18 484 45 18 345 89 23 231 12 2 368

122 380 68 30 862 245 96 763 35 26 152

69 813 8 3 514 107 43 818 12 10 174

17 338 41 17 747 I 68 20 355 10 2 345

87 151 49 21 261 175 64 173 22 12 519

83 712 50 27 731 219 103 315 22 19 357

18 150 99 34 458 113 27 904 23 3 788

101 862 149 62 189 332 131 219 45 23 145

17 6 542 135 53 151 13 9 178

85 31 168 85 23 992 12 3 471

68 531 102 37 710 220 77 143 25 12 649

5. Norske Skibes Fart paa Storbritannien og Irland i Februar 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Ankomne ladte Fartøjer.

1891. 1892. 1893.

Ton.

97 748

73 478

Ton.

81 247

122 308

Ton.

90 410

80 813

Afgaaede ladte Fartøjer.

1891. 1892. 1893.

Ton.

112 734

132 271

Ton.

87 932

85 628

Ialt 171 226 , 203 555 171 223 245 005 173 560 I 174 815

2b

Ton.

94 415

80 400

More magazines by this user
Similar magazines