Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Riget

Byerne

Bygderne .

Kristiansand . • • •

23

8

15

— 29 —

II. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifteretterne I Februar 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

VINIMINI1111•1■111

ebruar. Januar—Februar.

1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.

Kristiania . . .

5 9

4

9

15 12

Bergen

2

5

1

11 7

Trondhjem

1

1

• Stavanger .

1

2 1

Drammen

1

1

57

31

26

45

20

25

55

26

29

114 88

64 45

50 43

. 12. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i Februar 1893,

sammenlignet med det foregaaende Aar.

Februar.

Til Nordland

og Troms0

Amtskommuner.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medieinalafgif t:

Til Finmarken

Amtskommune.

Ialt:

1893. 1892.

Sild, Tdr 6 843 - 6 843 16 907

Tran, — 4 4531 294 5 747 3 089

Lever, — 21 - 21 24

Rogn, — 40 • 40 4

Tørfisk, Kg 106 486 15 610 122 096 409 287

Klipfisk, 1 ---

Stkr

-

314 230

-

407 000

-

721 230

-

102 358

Anden i Fart0i saltet Fisk, Kg. • • - - . -

— - Fustager — — , Tdr. • • 164 27 191 191

Januar—F eb ruar.

Sild, Tdr 27 387 • 27 387 40 349

Tran, — 5 752 1 837 7 589 4 962

Lever, — 77 - 77 61

Rogn,— 47 - 47 4

Tørfisk, Kg 266 412 29 540 293 952 636 112

Klipfisk,

___

/ Stkr.

2 375

362 230

-

693 000

2 375

1 055 230

500

232 358

Anden i Fartøjsaltet Fisk, Kg. . - - - -

--- - Fustager — — , Tdr. . 214 36 250 331

More magazines by this user
Similar magazines