Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

No. Landsdele.

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I. Riget

II. Rigets Bygder .

III. Rigets Byer .

IV. Bygderne amtsvis.

Smaalenene

Akershus •

Hedemarken

Kristians .

Buskerud .

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg • .

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

SOndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Troms0

Finmarken

Tilsammen

V. Byerne amtsvis.

1886.

15 243

10 786

4 457

— 36 —

Tabel 1 (Forts.). Thingleeste og aflæste

1887.

17 559

12 614

4 945

1888.

17 731

12 869

4 862

Antal.

16 699

11 190

5 509

B. Aflæste

1889. 1890. I alt.

16 256

11 505

4 751

83 488

58 964

24 524

925 1 122 1 106 923 878 4 954

854 1 208 1 179 1 082 882 5 205

940 1 251 1 262 1 040 889 5 382

657 712 796 703 657 3 525

740 756 938 817 809 4 060

892 1 081 914 807 721 4 415

586 661 628 535 601 3 011

776 823 836 850 1 011 4 296

868 982 1 042 925 905 4 722

805 1 041 689 771 644 • 3 950

705 780 827 738 781 3 831

334 304 437 386 336 1 797

406 391 422 443 398 2 060

413 518 650 580 553 2 714

270 403 450 372 486 1 981

248 221 286 286 347 1 388

285 292 350 176 214 1 317

82 68 57 71 78 356

10 786 126l4 12 869 11 505 11 190 58 964

297 1 Smaalenene

328 285 351 452 1 713

2 Akershus

23 40 19 31 26 139

3 Kristiania

1 070 1 490 1 587 1 334 1 546 7 027

4 Hedemarken

26 40 29 41 55 191

Kristians

22 17 26 39 24 128

6 Buskerud

304 312 320 346 338 1 620

7 Jarlsberg og Larvik 395 448 353 336 377 1 909

8 Bratsberg

348 500 341 271 297 1 757

9 Nedenes

138 157 200 223 207 925

10

Lister og Mandal

191 234 194 266 267 1 152

More magazines by this user
Similar magazines