Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Februar 1893.

Dampfartoier .

Seilfartoier

Heraf Norske:

Dampfartøier . .

Seilfartøier

Ialt

Ialt

Januar--Februar

1 8 9 3 .

Dampfartoier .

Seilfartøier

Heraf Norske:

Dampfartøier

Seilfartøier

Januar —Februar

1 8 9 2 .

Dampfartoier

Seilfartøier

Heraf Norske:

Dampfartoier

SeilfartOier

Januar—Februar .

Marts

Ialt

Ialt

— 45 —

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 1 Februar 1893.

Ankomne Fartfger. Afgaaede Fartøier.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal: Tonnage.

.118 73 444 10 8 161 112 57 944 28 20 509

29 5 940 19 6 076 72 17 880 12 2 980

147 79 384 29 14 237 184 75 824 40 23 489

92 51 113 8 4 593 91 40 663 21 11 358

215•45317 5 459 I65 17 186 12 2 980

116 56 566 25 10 052 156 57 849 33 14 338

302 177 340 33 20 678 268 131 476 51 44 293

107 24 424 64 24 421 161 41 111 24 5 348

409 201 764 97 45 099 429 172 587 75 49 641

234 120 926 16 8 107 198 84 481 33 21 532

94 22 791 58 23 206 I 13337541.22 5 325

328 143 717 74 31 313 331 122 022 55 26 857

356 168 412 84 45 222 390 178 557 38 31 494

160 32 683 163 49 491 3531 99 351 52 10 076

Ialt I 516 201 095 247 94 713 743 277 908 90 41 570

259 107 257 39 13 914 • 259 98 593 21 13 500

111 27 453 130 42 762 286 89 440 29 9 619

Ialt 370 134 710 169 56 706 545 188 033 50 23 119

5. Norske Skibes Fart paa Storbritannien g Irland i Marts 1893,

sammenlignet med tidliger Aar.

Ankomne ladte FartOier. Afgaaede ladte FartOier.

1891.1 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.

Ton.

171 226

156 652

Ton.

203 555

166 376

Ialt 327 878 369 931

Ton.

171 223

99 319

Ton.

245 005

121 240

Ton.

173 560

109 659

Ton.

174 815

112 771

270 542 I 366 245 283 219 287 586

More magazines by this user
Similar magazines