Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 48 —

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de syv forste Maaneder af

Terminen 1892-1893, sammenlignet med tidligere Terminer.

1890-1891. 1891-1892. 1892-1893.

A. Tilvirkning af Brændevin:

2 573 September—Februar 480 Liter

2 676 566 2 392 367

Marts

369 586 317 956 281 632

Ialt (100 Pct. Styrke) Liter

2 943 066 2 994 522 2 673 999

B. Tilvirkning af Malt:

9882.4 September—Februar Tons

9502.o 8180.2

Marts

1 787.1 1 554.2 1 468.3

Ialt (stObsat Korn) Tons

11669.5 11056.29 648 5

C. Produktionsafgift af Brændevin:

3 502 September—Februar 507 Kr

3 642 806 3 256 012

Marts

503 007 432 738 383 301

D. Produktionsafgift af Malt:

September—Februar . Kr.

Marts

Ialt Kr. 4 005 514 4 075 544 3 639 313

1 689 893 1 624 840 1 398 810

305 586 265 424 251 082.

Ialt Kr. 1 995 479 1 890 264 1 649 892

10. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Marts 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

27 Riget . . .

60 58

By erne .

17 30 33

Bygderne

10 30 25

Marts. Januar—Marts.

1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.

174 146

94 78

80 68

Kristiania

4 4 8 13 19 20

Bergen

6 3 3

7

14 10

1Trondhjem - - 1

1

2

Stavanger

2 - - 4

2 1

4Drammen - 3 3

4

Kristiansand .

3

82

43

39

More magazines by this user
Similar magazines