Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

Ellevte Bind. No. I. 1893.

Indbold: 1. Toldintrader i Januar 1893 (Side 1). - 2. Indførsel og Udførsel af

enkelte Hovedartikler i Januar 1893 (Side 2). - 3. Trælastudførsel i Januar 1893 (Side 3).

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i December 1892 (Side 4). - 5. Norsk e Skibes Fart

paa Storbritannien og Irland i Januar 1893 (Side 4). - 6. Skibsfarten med ladte Fartøier paa

Storbritannien og Irland 1890-1892 (Side 5). - 7. Telegrafkorrespondance i December 1892 (Side 6).

- 8. Jernbanernes Driftsindtægter i September 1892 (Side 6). - 9. J ernbanern es Driftsindtægter

i Oktober 1892 (Side 6) - 10. Uddrag af Norges B anks BOger Januar 1893 samt foreløbig

Oversigt over den ugentlige Stilling i Januar og Februar 1893 (Side 7). - 11. Brændevinsog

Malttilvirkning etc. i Januar 1893 (Side 8). - 12. Antallet af Konkurser i Januar 1893 (Side 8).

- 13. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i Januar 1893 (Side 9).

- 14. Norges Landbrug i 1892 (Side 9-15). - 15. Hyrebeløb opsparede af norske Sømænd i

Aarene 1869-1892 (Side 15). - 16. Det norske Skibsby gg eri og den norske Handelsflaade i 1892

(Side 16-17). - 17. Udførselen fra Norge til Amerikas Forenede Stater i 1892 (Side 18-19).

I. Rigets Toldintrader i Januar 1893, sammenlignet med tidligere Aar.

M1111•111111111MNIMINIMMI

A. I Januar Maaned.I 1891. 1892. 1893.

Udførselstold Kr3 104 14 085 6 605

Indførselstold - 3 863 617 3 562 339 3 199 607

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende - 21 242 41 730 27 798

- - - - Indgaaende - 68 475 59 163 78 608

Forskjellige Indtægter - 1 876 3 397 2 336

Ialt Kr. 3 958 314 3 680 714 3 315 154

1890-1891. 1891-1892. 1892-1893.

B. I de 7 første Maaneder af Budgetaaret . . • Kr. 15 860 501 15 535 662 14 367 743

Anslaaet for det hele Budgetaar Kr21 500 000 21 300 000 20 000 000

C. I de 12 Maaneder, der ende ultimo Januar. 1891. 1892. 1893.

310 Udførselstold 682 Kr

264 926 232 244

Indførselstold

21 085 607 20 606 236 19 022 145

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

Indgaaende

1 519 808 1 555 896 1 559 044

37 438 40 088 39 942

Ialt Sr. 22 953 535 22 467 146 20 853 375

More magazines by this user
Similar magazines