Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

Ellevte Bind. No. 4. 1893.

Indhold: 1. Toldintrader i April 1893 (Side 65). - 2. Indførsel og Udførsel af

enkelte Hovedartikler i April 1893 (Side 66-67). - 3. T ræl as tudførsel i April 1893 (Side 68).

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Marts 1893 (Side 69). - 5. Norske Skib es Far t

paa Storbritannien og Irland i April 1893 (Side 69). - 6. Jernbanernes Driftsindtægter i Februar

1893 (Side 70). - 7. Telegrafkorrespondance i Marts 1893 (Side 70). - 8. Uddrag af Nor g es

Banks Bøger April 1893 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige S tilling 30 April-31 Mai 1893

(Side 71). - 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i April 1893 (Side 72). - 10. Antallet af

Konkurser i April 1893 (Side 72). - 11. Opgave over Fiskep arti er, hvoraf der er betalt

Medicinalafgift i April 1893 (Side 73). - 12. Norges Handel i 1892 (Side 73). - 13. Thingleeste

og aflæste Panteheftelser samt afholdte Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner

i Femaaret 1886-1890 (Side 74-85). - 14. Arbeidslønninger i 1890 sammenlignet med

tidligere Aar (Side 86-87). - *15. Opgave over LØsØr eforsikringsselskab er i 1892 (Side 88).

I. Rigets Toldintrader i April 1893, sammenlignet med tidligere Aar.

A. I April Maaned. 1891.

1892.

1893.

35 Udførselstold 153 Kr

30 901 38 121

Indførselstold

3 912 097 3 377 500 3 351 799

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

71 330 64 611 76 889

- - - - Indgaaende

70 535 72 411 •81 084

Forskjellige Indtægter

2 720 2 304 2 505

IL I de 10 første Maaneder af Budgetaaret . . Kr.

Anslaaet for det hele Budgetaar . Kr.

C. I de 12 Maaneder, der ende ultimo April.

Ialt Kr. 4 091 835 3 547 727 3 550 398

1890-1891.

21 401 479

21 500 000

1891.

1891-1892. 1892-1893.

20 620 292 19 268 347

21 300 000 20 000 000

254 Udførselstold 067 Kr

261 162 209 245

Indførselstold

21 165 071 20 145 615 18 897 133

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

- - Indgaaende

Forskjellige Indtægter

1892.

1893.

1 485 206 1 563 359 1 522 146

38 318 40 662 40 825

Ialt Kr. 22 942 662 22 010 798 20 669 349

More magazines by this user
Similar magazines