Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

No.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Landsdele.

I. Riget

— 74 —

13. Thing!mete og aflæste Panteheftelser samt afholdte Exekutioner,

II. Rigets Bygder .

III. Rigets Byer . .

IV. Bygderne amtsvis.

Smaalehene

Akershus

Hedemarken •

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik •

Bratsberg

Nedenes .

Lister og Mandal

Stavanger • •

SOndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

SOndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland • •

Troms0

Finmarken

Tilsammen

V. Byerne amtsvis.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken •

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg .

Nedenes

Lister og Mandal •

Antal.

Tabel 3. Tvangsauktioner

A. Tvangsauktioner

1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Ialt.

1 325

916

409

1 435

1 004

431

1 375

994

381

1 083

784

299

781

568

213

5 999

4 266

1 733

47 43 36 34 15 175

43 37 50 33 22 185

166 218 192 111 88 775

48 51 47 44 27 217

85 72 73 53 42 325

54 71 43 21 19 208

61 58 45 42 28 234

69 96 106 99 59 429

44 56 69 42 54 265

43 32 40 27 20 162

37 30 28 42 24 161

29 21 21 20 19 110

55 59 49 43 25 231

30 35 43 45 29 182

16 20 21 24 23 104

46 47 68 41 38 240

26 33 43 47 27 176

17 25 20 16 9 87

916 1 004 994 784 568 4 266

15 18 14 11 9 67

14 6 2 3 3 28

75 65 80 62 55 337

11 7 4 3 4 29

1 1 - - - 2

29 19 11 7 10 76

39 63 35 34 9 180

26 35 19 16 18 114

16 21 17 8 6 68

26 18 29 24 19 116

More magazines by this user
Similar magazines