Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Artikler.

e3

x "

- 90 -

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel af enkelte Hovedartikler i

Indførsel.

•■•••11.1111MEMIM

Mai.

1889. 1890. 1891. 1892.

139 1. Smør, almindeligt 316 kg.

138 849 31 630 86 314

2. - , kunstigt

3. Ost

4. Rug, uformalet

5. Byg,

6. Malt

7. Ris

8. The

9. Kaffe

10. Sukker

11. Sirup

12. Tobaksblade

13. Brændevin og Spiritus paa Fust

14. Vin paa Fustager

15. Bomuld ..

16. Hamp

17. Uldvarer (Tarif-No. 523) .

18. Petroleum, Paraffinolie .

19. Salt (Kogsalt)

20. Stenkul, Cinders og Kokes .

21. Maskiner og Lokomotiver .

1-21. Værdi af ovenanførte Artikler

Udførsel.

(Norske Varer.)')

1. Tørfisk

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet

4. Anden Sild, saltet'

5. Smør, almindeligt

6. - , kunstigt

7. Ost

8. Bomuldsgarn

9. Saaleleeder

10. Rogn

11. Tran

12. Fiskeguano

13. Havre

14. 01

15. Is ....... . • • •

16. Trælast

• 17. Træmasse, tor

18. Træmasse, vaad

19. Cellulose, tør . .

20. Cellulose, vaad

21. Fyrstikker

22. Apatit

23. Svovlkis

24. Kobbermalm')

25. Nikkelmalm')

hl.

Sr.

Kr.

kg.

hl.

-

kg.

••■■•

hl.

kg.

1

r.-t.

m'

kg.

21 973 33 837

28 732 24 280

14 009 843 11 169 276

4 176 615 1 310 839

158 020 160 201

362 656 282 401

8 147 5 212

632 217 301 124

1 061 369 907 796

618 392 584 583

101 308 228 712

40 121 50 561

233 012 210 421

542 993 269 049

426 392 277 183

104 101 91 804

90 227 68 505

74 13351776

666 906 843 708

396 274 329 034

25 828

38 831

16 025 614

3 734 733

156 843

297 580

6 535

540 189

1 127 574

551 672

153 654

58 859

194 640

134 309

399 036

89 860

126 601

61 310

892 813

448 169

32 275

36 486

2 852 247

3 135 182

218 809

202 546

5 442

664 681

1 140 740

511 232

253 899

66 926

167 901

210 465

373 154

96 148

105 196

102 598

864 880

403 649

6 447 600 6 184 300 6 141 700 5 180 300

177 837 178 391 199 754 191 181

4 466 727 6 446 047 3 941 029 4 579 433

71 471 35 803 11 426 46 409

9 102 16 215 13 992 28 299

37 968 31 849 33 038 70 043

140 448 95 049 124 937 148 610

1 637 3 076 1 885 1 756

4 236 11 239 4 351 6 604

9 961 10 823 14 269 36 831

6 049203'29 6 907 9 093

15 233 28 029 14 426 17 379

739 364 271 660 736 700 397 440

177 275 26 484 838 581 129 266

118 471 126 216 74 713 60 460

23 634 31 809 21 922 25 731

165 139 140 378 199 914 166 482

2 201 552 1 338 990 2 162 768 2 386 372

11 334 850 12 869 047 14 780 800 9 034 650

749 539 1 458 325 1 398 475 1 416 803

1 463 280 837 676 942 000 381 000

236 820 369 900 316 740 251 300

1 099 600 300 000 399 000 850 000

6 355 000 6 258 000 4 705 450 3 815 000

- - 250 000 60 000

1-25. Værdi af ovenanførte Artikler . Kr. 7 436 500 7 876 300 7 413 100 7 486 700

Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Herunder ogsaa endel Skjærsten.

More magazines by this user
Similar magazines