DEN LETTE LØSNING AF VAGN FREDERIKSEN - Elbo

infolink2003.elbo.dk

DEN LETTE LØSNING AF VAGN FREDERIKSEN - Elbo

lig respekt for hans/hendes integritet

og individualitet er også videnskabeligt

set kernen i den terapeutiske proces.”

(ibid., s. 25)

Ud over at svigte det enkelte menneske,

ved at dets sorgreaktioner på tab

ikke anerkendes i et mellemmenneskeligt

rum ved at sorgens følelser italesættes,

så må man også sige, at den aktuelle

tingenes tilstand, sådan som en del af

mine klienter fortæller om den, ikke er

i overensstemmelse med den empiriske

viden, man har på området. Her peger

efterhånden mange undersøgelser på,

at psykoterapi (eventuelt kombineret

med medicinsk behandling) bør være

en vigtig del af behandlingsvalget i

forbindelse med lettere og moderat

depression. Dette har i hvert fald stået

ret klart i en årrække. (Se fx Nielsen

& Hougaard, 1998, Hougaard, 1999a,

1999b, Hougaard, Nielsen & Zacharia

(2000), Hougaard & Nielsen (2001) og

Hougaard (2005)).

Og selv om medikamentel behand-

12 PSYKOLOG NYT Nr. 18 . 2005

lingsundladelse i forbindelse med de

svære depressioner ville være dybt

etisk problematisk, er det også her sådan,

at det bygger på et meget reduktionistisk

menneskesyn, hvis man antager,

at medicinen (og eventuelt elektrochok)

skal stå alene, og det ekstremt forpinte,

svært deprimerede menneske ikke tilbydes

en samtalepartner.

Hvad er sorg −

hvad er depression?

Det skal anerkendes, at det er forbundet

med store vanskeligheder at skelne

mellem sorg og depression. Alligevel

har man med den officielt anerkendte

diagnostiske praksis – og den ikke officielt

anerkendte, men reelt fungerende

behandlingspraksis, sådan som jeg støder

på den hos mange af de klienter,

jeg kommer i kontakt med − valgt den

lette løsning, med stor risiko for sygeliggørelse

af en naturlig sorgproces. Og

at blive defineret som deprimeret kan

i værste fald bidrage til at hæmme en

naturlig sorgproces. (Norsk Psykologforening,

2000, s. 5).

Mange mennesker i sorg har selv en

klar oplevelse af at sørge. Deres personlige

integritet kan trues, hvis deres

version af virkeligheden ikke anerkendes.

ICD10-diagnostikken, eventuelt

suppleret med en eller flere depressionsskalaer,

risikerer at blive gjort til et

magtsprog: Har man disse symptomer

i et bestemt kvantitativt omfang, så er

man pr. definition ikke sørgende, men

syg, lidende af depression. Det er så

at sige den eneste version af virkeligheden,

som diagnostikeren med disse

måleinstrumenter vil anerkende.

Gústafsson og Ramian (2003, side 75)

udtrykker det således: ”Hvis et menneske

ikke bliver anerkendt ved selv at få

mulighed for at definere sin version af

virkeligheden, kommer dette individ i

en meget udsat position.” For den sørgende,

som bliver defineret som syg og

kun behandlet medikamentelt, er der

tale om at blive overladt til sig selv – til

More magazines by this user
Similar magazines