Download pdf - HK

hk.dk

Download pdf - HK

04 | august 2012

HKBLaDET SJÆLLAND

Dit barn og fritiDsJobbet – læs side 8-9

HK’er og uddannelse

Din uDDannelse

bliver gammel før Dig

Kampagne for voksenelever

Johanna får en chance

HK og JobpatrulJen

et forsvar for

vores rettigheDer


HK/Sjælland | leder

SerVICeoplYSnInger

HK/Sjælland

Tlf. 70 11 45 45, Fax 33 64 16 01

hk.sjaelland@hk.dk

www.hk.dk/sjaelland

Afdelingsformand

Carsten Bloch Nielsen

Tlf. 61 22 07 41

carsten.bloch.nielsen@hk.dk

Sektorformand

Statssektor

Estrid Husen

Tlf. 61 22 74 23

estrid.husen@hk.dk

Sektorformand

Privat sektor

Kurt Jørgensen

Tlf. 40 14 82 18

kurt.joergensen@hk.dk

Sektorformand

HK Kommunal

Michael Rosenberg

Hansen

Tlf. 21 30 54 31

michael.rosenberg@hk.dk

Sektorformand

HK Handel

Tove Bay

Tlf. 61 22 74 25

tove.bay@hk.dk

Kontorer

Guldborgsundcentret 6,

4800 Nykøbing F.

Valbyvej 65, 4200 Slagelse

Hersegade 13, 4000 Roskilde

Åbningstider

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag-torsdag kl. 9.00-15.00

Fredag kl. 9.00-13.00

telefoner

HK: 70 11 45 45

HK’s A-kasse: 70 10 67 89

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

redaktion

Carsten Bloch Nielsen

Ansv. iflg. presseloven.

Journalist Peter Finn Larsen,

Tlf. 40 13 47 52

layout

Michael Blomsterberg, fingerprint.dk

tryk

Color Print

Forsidefoto

Frank Jørgensen

Deadline for næste blad,

der kun udkommer

i elektronisk form på

www.hk.dk/sjaelland:

28. september.

udkommer ultimo oktober.

2 hk bladet sJællanD august 2012

FagForeninger

gør verden

bæredygtig

Som medlem af en rigtig fagforening er du en del

af løSningen og med til at Skabe en mere

bæredygtig og ligeværdig verden

Nu skal flæsket

og persillesovsen

i de mange

politikermaver,

der har benyttetsommeren

til at lægge

vejen forbi Restaurant

Vejlegården, lige have

lov at sætte sig – og imens det

sker, vil jeg forklare med nogle

nye og moderne ord, hvad en

fagforening egentlig er, og jeg

vil bede dig, kære medlem, benytte

disse ord, når du oplever

modvind over for fagforeningerne

hos de naive, som tror, at

flertallet når længst med størst

mulig frihed fra fællesskabet.

Overskriften for mit indlæg

er, at fagforeninger gør verden

bæredygtig. De sørger for, at

din frisør eller dine børns lærere

har råd til at holde hjulene

i gang i Danmark. Tag et kig

på, hvordan kloden har reageret

på Europas krise og tomme

lommer: Se at komme i gang,

har særligt kineserne skreget.

Uden et Europa, der køber, bliver

kineseren fattigere. Sådan

er det også i Danmark: En fattig

dansker er et fattigt Danmark,

som heller ikke formår

at hjælpe mennesker i andre

lande med at forsøde tilværelsen.

Når fagforeninger holder

lønfanen højt, så gavner det

både os selv og andre.

Fagforeninger bidrager til

en verden i balance. Indrømmet,

vi har ikke her i Danmark

været ret gode til at få indernes,

kinesernes og polakkernes løn

til at følge vores, og det er nok

vores største svigt. Markedet

kommer i ubalance uden stærke

fagforeninger, og det har

med al ønskelig tydelighed vist

sig i den massive udflytning af

danske arbejdspladser til billige

produktionslande. Billige,

fordi disse lande ikke har fagforeninger,

som har formået at

hæve medarbejdernes lønninger

støt og roligt år efter år.

Fagforeninger stræber efter

en bæredygtig klode i balance.

HK/Sjælland på

Job og Uddannelsesmessen

i Ringsted!

Derfor accepterer vi ikke organisationer,

som pryder sig med

vores brand, og som derefter

bevæger sig i modsat retning

af vores. Dem, som bl.a. har

fået en fod indenfor hos Restaurant

Vejlegården. De opildner

til indbyrdes løn- og kon-

tingentkrig mellem arbejdstagere

eller mellem det vildnis

af ”fagforretninger”, der kan

opstå i et land med frit fag-

foreningsvalg. Det fører til en

negativ lønspiral i Danmark,

og det vil ødelægge det Danmark,

vi kender. Det vil skabe

ubalance, og det vil ikke fremme

en mere bæredygtig verden.

Som medlem af en rigtig

fagforening er du en del af

løsningen og med til at skabe

en mere bæredygtig og ligeværdig

verden. Lad os håbe, at

vi kan skabe større forståelse

for det.

Med venlig hilsen

Carsten BloCh nielsen

formand for hK/sjælland

hK/sjælland deltager igen i år

i Job- og uddannelsesmessen i

ringstedhallerne 2. og 3. oktober.

Den 2. oktober mellem kl.18 og 21 kan forældre

og andre interesserede møde HK

og mange lokale uddannelsesinstitutioner.


et forsvar for

den danske model

hk/sjælland besøgte 675 arbejdspladser på 14 dage

Jobpatruljen har igen i år været

på rundtur for at ”forsvare den

danske model”.

Det er jo reelt det, patruljens

medlemmer gør, når den bevæger

sig ud på arbejdspladserne

for at tage temperaturen på de

vilkår, som de unge fritidsjobbere

arbejder under. Vilkår, som

er aftalt ved frie forhandlinger

mellem lønmodtagernes og arbejdsgivernes

organisationer.

Generelt har den danske

model det godt, men der er

stadig skønhedspletter, fortæller

Nikolaj Mikkel Jensen, HK/

Sjællands Ungdomskonsulent.

De fleste kan dog klares

med en lille snak med arbejdsgiverne,

der ofte forklarer sig

med ukendskab til reglerne,

når det viser sig, at der er unge,

som udfører opgaver i strid

med de regler, der er aftalt.

Grelle eKsempler

Der er dog også grelle eksempler,

som fx brud på Arbejds-

miljøloven, der godt nok ikke er

en del af den danske model, men

som Jobpatruljens medlemmer

alligevel ser på, når den alligevel

er ude på arbejdspladserne.

Det kan handle om tunge

løft, hvor unge løfter for

meget. Eller om arbejde med

kemikalier, uden at der er stillet

personlige værnemidler til

rådighed – eller som unge ganske

enkelt ikke må arbejde med.

Eller det kan handle om over-

arbejde i betydeligt omfang,

så 11-timers reglen ikke bliver

overholdt. Eller om alenearbejde

i aften- og nattetimer,

hvad man ikke må, hvis man er

under 18 år.

Kun i enkelte tilfælde har

det i sommer været nødvendigt

at varsko politiet om lovovertrædelser,

selv om Jobpatruljen

besøgte hele 675 forskellige

benny naamansen i fakta bød lotte Høgh velkommen og forsikrede,

at i hans butik bliver reglerne overholdt. foto: frank Jørgensen.

jobpatruljen | HK/Sjælland

Jobpatruljen bestod af bl.a. fra

venstre Heidi Colberg, lotte Høgh,

lars knudsen, kasper tolstrup og

berit Carlsen. foto: frank Jørgensen.

arbejdspladser i løbet af de 14

dage, den var aktiv i sommer.

Under overfladen

Men formentlig gemmer der

sig endnu mere under overfladen.

Flere steder blev Jobpatruljens

medlemmer bedt om at

forlade arbejdspladsen uden at

komme i dialog med de unge.

Enkelte steder blev den forment

adgang.

Det kunne tyde på, at der

foregår ting og sager, som ikke

tåler dagens lys, hvis det da

ikke er af ideologiske årsager,

at man ikke ønsker besøg af

fagbevægelsen.

og det kunne Patricia Hansen

bekræfte! foto: frank Jørgensen.

Uanset årsag burde der vel

egentlig ikke været noget i vejen

for at tage en snak med Jobpatruljens

medlemmer, hvis de

unge behandles efter reglerne,

og lovgivningen overholdes,

påpeger Nikolaj, som lover, at

Jobpatruljen til fortsætte sine

aktiviteter.

”Fordi, den har effekt. Det

kan vi konstatere, når vi senere

besøger samme arbejdsgivere.

Så er forholdene i orden, og

arbejdsgiverne respekterer de

aftaler, deres organisationer

har været med til at indgå med

fagbevægelsen,” fortæller han.

hk bladet sJællanD august 2012 3


HK/Sjælland | Voksen og i lære

Her Har de

altid en

voksenelev

kongSkilde induStrieS ved Sorø Ser mange fordele ved at Have en

blanding af unge og lidt ældre elever

Der er intet nyt under solen, når

det gælder Kongskilde Industries

ved Sorø og voksenelever.

Voksenelever har i flere år

været ”hverdagskost” på virksomheden.

KongsKilDe inDustries

Kongskilde industries a/s er

moderselskab i Kongskildekoncernen

og har domicil

i sorø. Dlg er hovedaktionær

i Kongskilde industries.

Kongskilde er en ’’full line’’

virksomhed indenfor jordbearbejdning,

græsmaskiner, fuld-

fodervogne, kornbehandlingsanlæg

og anlæg til plast-, papir-

samt emballageindustrien.

Kongskilde-koncernen har egne

selskaber i Danmark, sverige,

norge, finland, england, frankrig,

tyskland, spanien, Polen, rusland,

usa og sydafrika og egne

fabrikker i Danmark, sverige,

Polen og usa.

omsætningen i 2011 var ca. 1,8

mia. kr. for den samlede koncern.

gennemsnitligt antal medarbejdere

i den samlede koncern

i 2011 var 1105 personer. heraf

ca. 270 medarbejdere i Danmark.

”Fordi vi har gode erfaringer

med voksenelever. Det giver en

god sparring eleverne imellem,

at der er aldersforskel og forskellige

holdninger. De lærer

af hinanden, så vi kan kun anbefale

andre virksomheder at

4 hk bladet sJællanD august 2012

anette ilsøe, Johanna morales og karin Hansen er enige om, at voksenelever er en gevinst for virksomheden.

gøre noget lignende” fortæller

adm. direktør Anette Ilsøe og

personalesekretærchef Karin

Hansen.

Johanna Morales, 39 år og

voksenelev, nikker bekræftende.

Også hun kan fortælle om

gode og positive erfaringer.

”Vi har en vis modenhed og

menneskelige erfaringer at bidrage

med på arbejdspladsen,”

tilføjer hun.

Anette Ilsøe: ”De ved, hvad

det vil sige at være på en arbejdsplads.

De er motiverede, men

skal selvfølgelig også være indstillet

på at påtage sig de måske

lidt mere trivielle opgaver, og at

de er den med mindst anciennitet

på arbejdspladsen.”

”Når det er sagt, så er vores

holdning, at eleverne skal udfylde

en arbejdsplads. De skal

lære noget og ikke være servicepersoner

for kollegaerne.

Det udelukker naturligvis ikke,

at de fx kan blive bedt om at

hente en gæst i lufthavnen eller

at lave en kop kaffe.”

Johanna Morales: ”Jamen,

sådan er det at være på en arbejdsplads.

Nogle opgaver er

mere spændende end andre,

men de skal jo udføres.”

tilsKUd har inGen

BetydninG

De lokale jobcentre giver virksomhederne

et tilskud på 30 kr.

i timen til voksenelever, men

det er ikke det, der er afgørende

for, om Kongskilde Industries

ansætter en ung eller ældre elev.

”Voksenelever får det tilskud

oveni elevlønnen, så vores lønudgift

til eleven er den samme uanset

alder,” oplyser Anette Ilsøe.

”Det er holdningen og indstillingen

til arbejdet, der har

størst betydning, når vi udvælger

elever,” understreger hun.

Kongskilde Industries søger

ikke specifikt efter voksenelever.

Virksomheden har til

stadighed fem elever under uddannelse.

Heraf er én voksenelev.

God idé

”Vi synes, det er en god idé, at

der skabes opmærksomhed


om denne mulighed for at uddanne

sig som voksen. Det er

jo spild af menneskelige ressourcer,

hvis de blot går ledige.

Man kan så spørge, hvorfor vi

ikke ansætter flere voksenelever.

Det vil i givet fald blive på

bekostning af de unge, men

de skal også have en mulighed

for at komme ind på arbejdsmarkedet.”

”Jeg synes, vi har en god

blanding af unge og modne.

Det giver en god vekselvirkning,

også socialt,” forklarer

Karin Hansen.

GrUndiG oG alsidiG

Uddannelse

Johanna Morales har en uddannelse

som spansk-engelsk tolk

og taler desuden fransk, og så

kan det måske forekomme lidt

underligt, at hun går i gang

med en kontoruddannelse.

Hun har imidlertid ikke

fortrudt. Elevpladsen har givet

hende en indgang til det danske

arbejdsmarked, og hun håber,

at hun kan følge den tradition,

der er for unge uddannet

hos Kongskilde Industries, at

de hurtigt finder et job.

”Vi kan ikke beholde dem

efter endt uddannelse. Vi kan

Fakta om voksenlærlinge

Som voksenlærling bliver du

faglært og får løn, mens du uddanner

dig i praktik og på skole-

forløb. Du kan blive voksenlærling,

når du er fyldt 25 år og gerne

vil have nye jobmuligheder

eller måske skifte branche. Mulig-

heden for at blive voksenlærling

gælder alle brancher og fag.

Ordningen for voksenlærlinge

gælder både ledige og

beskæftigede over 25 år. En

voksenlærling skal leve op til

følgende krav:

Johanna morales er glad for

den chance, hun har fået som

voksenelev.

sørge for, at de får en grundig

og alsidig uddannelse. Det gør

vi bl.a. ved, at de roterer mellem

fire afdelinger og oplever

forskellige problemstillinger,

chefer og kollegaer.”

”Alle får desuden tilbudt et

tre måneders ophold på en af

vores udenlandske virksomheder.

I Johannas tilfælde i

Frankrig. Det giver dem en

god baggrund for at søge job,

og vi er faktisk lidt stolte af, at

vores elever ret hurtigt får fast

job andre steder, efter de har

forladt os,” bemærker Karin

Hansen.

· Du må ikke have en erhvervsuddannelse

eller tilsvarende,

med mindre uddannelsen ikke

er blevet anvendt i de seneste

fem år.

· Du er ledig og under 30 og har

været ledig i sammenlagt 6

måneder eller derover.

· Du er ledig og over 30 år og

har været ledig i sammenlagt

9 måneder eller derover.

Du kan læse mere her:

www.fremtidenerfaglaert.dk

Beskæftigelsesminister Mette

Frederiksen satte i juni gang i

en landsdækkende kampagne,

”Bliv klædt på” i samarbejde

med fire a-kasser, herunder

HK’s A-kasse.

Med ”klædt på” hentydes til,

at ledige skal klædes på til at

blive voksenlærlinge.

Målet med kampagnen er at

skaffe 800 lærlinge- og elevpladser

til voksne over 25 år.

Voksenlærlingeordningen

er ikke ny, men ordningen har

løbende vist sig at være en gevinst

for både den enkelte voksenlærling

og virksomheden.

Voksen og i lære | HK/Sjælland

Win-Win

for lærling, virksomhed

og samfund

beskæftigelsesminister

mette frederiksen har

i samarbejde med bl.a.

Hk’s a-kasse søsat kampagnen,

”bliv klædt på”

med det formål at skaffe

800 voksne en elevplads.

Den ikke-faglærte får mulighed

for at få en faglært uddannelse.

Lærlingen får løn

undervejs, og virksomheden

får et tilskud til lønnen.

Fordelen for virksomheden

er, at den får en erfaren og

stabil arbejdskraft. Samtidig

kan voksenlærlingeordningen

bruges både ved rekruttering af

nye medarbejdere og til at fastholde

allerede ansatte.

Samfundet får en veluddannet

og kompetent arbejdsstyrke;

forebygger ledighed og får

et bedre skattegrundlag.

Vil du vide mere så kontakt HK/Sjælland eller klik ind på

www.hk.dk/akasse/om_hk_danmark_a_kasse/bliv_voksenlaerling

Vind tøj

for 5.000 Kr.

netop nu kører beskæftigelsesregionerne og

bl.a. hK’s a-kasse en kampagne for voksenlærlinge.

Deltag i konkurrencen på www.voksenlaerling.nu

Klik på ”find kontakt” og ”Deltag i konkurrencen”

hk bladet sJællanD august 2012 5


HK/Sjælland | Uddannelse og kompetencer

din uddannelse

bliver gammel

Før dig

erHvervSakademi SJælland kan HJælPe dig med at gøre din uddannelSe

langtidSHoldbar

”Der er ikke uddannelsestvang

i Danmark.”

Citat: Rektor Ulla Skaarup,

Erhvervsakademiet Sjælland,

som efter et øjebliks eftertænksomhed

tilføjer:

Endnu!

Nej, der er ikke uddannelsestvang,

men der et stærkt politisk

ønske om, at vi bruger de

muligheder, der er, for at gøre

os dygtigere. Og derfra skal der

kun en lille holdningsændring

til, før det bliver en borgerpligt

at holde sig i form rent uddannelsesmæssigt.

Så langt er vi endnu ikke,

men udviklingen på arbejdsmarkedet

peger mere og mere

i den retning. Vores uddannelser

er i sig selv ikke langtidsholdbare.

Der skal bygges på

– og måske om og i en helt ny

retning.

”De job, der kan klares med

en kort – eller ingen - uddannelse

bliver færre og færre. Vil

man bevare sin tilknytning til

arbejdsmarkedet; bevare sin

uddannelser er ikke langtidsholdbare.

de skal opdateres,

justeres og udbygges, understreger

ulla Skaarup med

en opfordring til at undersøge

sine muligheder på erhvervsakademi

Sjælland.

6 hk bladet sJællanD august 2012

personlige velfærd og have

hånd om sin egen tilværelse,

er der næppe anden mulighed

end at efteruddanne sig,” vurderer

Ulla Skaarup.

Spørgsmålet for de fleste er

hvordan, hvornår og til hvad?

Og hvordan får jeg råd?

henvend diG her

Mulighederne er mange. Svarene

på spørgsmålene næsten

lige så righoldige. Der er desværre

ingen facitliste, men

har du allerede en faglig uddannelse,

vil Erhvervsakademi

Sjælland være et velegnet sted

at henvende sig.

Her udbydes både efteruddannelse

i moduler som overbygning

på din uddannelse

samt fuldtidsuddannelser.

Det kan du læse meget mere

om på Erhvervsakademiets hjem-

meside: www.easj.dk.

Her kan du også læse om

de uddannelser, du som HK’er

kan være specielt interesseret i.

samarBejde med

erhvervslivet

Erhvervsakademiet Sjælland er

en forholdsvis nyetableret selvejende

institution.

Det er en sammenlægning

af akademiuddannelser

på ni erhvervsskoler i Region

Sjælland.

”Uddannelsesmæssigt er der

intet nyt under solen ved sammenlægningen,

men sammenlægningen

skal frigøre ressourcer

til udvikling af uddannelser

og styrkelse af samarbejdet

med det lokale erhvervsliv,

som måske er den væsentligste

styrke ved erhvervsakademiets

uddannelsestilbud.”

”Vi samarbejder tæt med

det private erhvervsliv. Både

om praktik og om udvikling af

uddannelserne. Det er det, der

gør vores uddannelser specielt

gode, fordi det bl.a. stort set

betyder, at de fører til et arbejde

efterfølgende,” påpeger Ulla

Skaarup.

UndervisninG loKalt

Samtidig fremhæver hun, at

akademiet godt nok er centraliseret,

men at uddannelsestilbuddet

er decentralt med

undervisning i Nykøbing F.,

Næstved, Slagelse, Køge og

Roskilde.

”Vi skal være det uddannelsesmæssige

alternativ til

Hovedstaden og skabe mulighed

for, at også mennesker

med en faglig uddannelse kan

tilbydes videregående uddannelse

helt op til en kandidatgrad,

hvis de ønsker det,” understreger

hun.


Forslag fra hk/kommunal:

Skab mulighed

for at

spare op til

uddannelse

den megen snak om kompetenceudvikling

bør gøres konkret med bedre muligheder

for at uddanne sig, mener sektorformand

Michael Rosenberg

Der tales meget om, at vi skal

være dygtigere. At vi skal efter-

uddannes og kompetenceudvikles,

som det så smukt

hedder, men der sker for lidt.

”Det er nu syv år siden, at

der blev skabt mulighed for

skriftlige udviklingsplaner,

men realiteten er, at kun få

har fået det”, påpeger sektor-

michael rosenberg beklager,

at for få har fået en skriftlig

udviklingsplan og efterlyser

bedre muligheder for at spare

op til uddannelse.

foto: frank Jørgensen

formand Michael Rosenberg,

HK/Kommunal Sjælland.

Derfor møder HK/Kommunal

Sjælland op til de kom-

mende overenskomstforhand-

linger med et forslag om,

at der på de kommunale arbejdspladser

oprettes en såkaldt

”Kompetencebank”.

medarBejderens

eGet ønsKe

Michael Rosenberg forklarer:

”Med forslaget ønsker vi

at forbedre mulighederne for

kompetenceudvikling. Man

kan fx forestille sig, at man

veksler en lønforhøjelse til et

indskud i Kompetencebanken.

Sammen med tilskud fra

Kompetencefondene kan det

senere finansiere efteruddannelse

og/eller kompetenceudvikling

i den retning, som

medarbejderen selv ønsker.

Det behøver ikke være inden

for ens fagområde. Det kunne

eventuelt være en diplomuddannelse

i en helt ny retning,

men selvfølgelig skal det være

foreneligt med arbejdspladsens

normale drift.

Michael Rosenberg forestiller

sig, at en sådan Kompetencebank

kunne styres

lokalt i samarbejde med arbejdsmarkeds

parter indenfor

de enkelte overenskomstområder.

Ideen om en Kompetencebank

er opstået i forbindelse

med en møderække, som

den kommunale sektor har

haft med tillidsrepræsentanter

og andre medlemmer

om deres ønsker til en ny

overenskomst.

HK og uddannelse | HK/Sjælland

hk/kommunal:

Vi vil

tættere på

medlemmerne

dialogen og viden om

hinandens vilkår er vigtig

Den kommunale sektor har i

det forløbne år haft fokus på

medlemsdebat og nærvær. Dels

gennem projektet ”Form dit fag”,

men også gennem møder om

ønsker til en ny overenskomst,

møder med tillidsrepræsentanter,

klubber og netværksgrupper.

”Møderne har været ret givtige

for mig som formand og

for den øvrige bestyrelse. Der

er kommet mange gode forslag

på bordet om bl.a. pension,

omsorgsdage og uddannelse.

Alle forslag er sendt videre til

forbundet og indgår nu i den

samlede pulje af forslag til forbedringer

af overenskomsten,

der skal forhandles næste år”,

fortæller Michael Rosenberg.

Udfordres

Debatten har også på en anden

led været værdifuld, vurderer han.

”Der har været mange andre

ting oppe til debat end overenskomstkrav,

og det har fostret

ideen om, at vi som bestyrelse

bør indbyde vores medlemmer

til debat et par gange om året.”

”Det er vigtigt, at vi er tæt på

medlemmerne og deres hverdag,

så vi ved, hvad der rører

sig blandt dem. Vi skal som bestyrelse

og tillidsvalgte passe

på med ikke at leve i vores vante

tankebaner. Vi skal turde blive

udfordret, og det viser erfaringerne

fra årets møder, at vi bliver

på den gode måde. Det skal

vi fortsætte med,” lover han.

hk bladet sJællanD august 2012 7


HK/Sjælland | Unge og arbejdsmarkedet

dit barns job er

også dit ansvar

forældre til en fritidSJobber under 18 år Har ogSå et retSligt

anSvar for, om dereS børn arbeJder under ulovlige forHold

Hvert år rejser fagbevægelsens Jobpatrulje

landet tyndt for at sikre, at unge i fritidsjob

arbejder lovligt og får den løn, de har krav

på. Det skete også i år, hvor HK sammen

med 3F stod for den praktiske afvikling af

kampagnen, der fandt sted i sommerferien.

Når Jobpatruljen støder på ulovlige

forhold og underbetaling, skyldes det

ofte, at hverken arbejdsgiveren eller den

unge kender til reglerne. Det hjælper

Du skal være

Når du har været ansat i én måned og

arbejder mere end 8 timer om ugen i

praksis, har du krav på at få en skriftlig

ansættelseskontrakt. Forældrene

skal underskrive kontrakten, før den er

retsgyldig. Har du ikke en ansættelseskontrakt,

kan arbejdsgiveren idømmes

en bøde på minimum 10.000 kr.

De fleste arbejdsgivere er heldig-

vis indstillet på, at deres unge medarbejdere

arbejder under ordnede forhold.

De skriver derfor en ansættelseskontrakt,

der mindst skal indeholde

følgende punkter om ansættelsesforholdet:

• Hvilken overenskomst, funktionærlov

eller anden aftale gælder for

ansættelsesforholdet.

• Arbejdsstedet.

• Lønnen.

• Eventuelle tillæg.

• Opsigelsesregler.

• Arbejdstid.

• Eventuelle risici ved arbejdet.

Er du i tvivl kontakt HK/Sjælland.

8 hk bladet sJællanD august 2012

Jobpatruljen og HK/Sjælland gerne med,

inden der kommer en ny generation af fritidsjobbere

på arbejdsmarkedet i kølvandet

på starten af et nyt undervisningsår.

Informationerne på dette opslag henvender

sig ikke kun til de unge, men også

til deres forældre, da børnenes job også er

forældrenes ansvar. Du kan således blive

idømt en bøde, hvis du ved, at dit barn arbejder

under ulovlige forhold.

unge og arbejdsmarkedet:

gratis at være

med i HK

Er du under 25 år?

Har du et fritidsjob, hvor du arbejder

færre end 15 timer om ugen?

Er du under uddannelse, fx folkeskole,

handelsskole eller gymnasium,

så er det gratis at være med i HK.

Med et gratis medlemskab får du

adgang til råd og vejledning.

Vil du have adgang til juridisk og

faglig hjælp, koster medlemskabet

95 kr. om måneden, hvis du opfylder

ovenstående betingelser.

Børn under 13 år må som hovedregel

ikke have erhvervsarbejde. Der kan dog

gives dispensation til fx kulturelle aktiviteter.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste

over tilladt erhvervsarbejde for børn på 13

til 15 år. Står arbejdet ikke på listen, vil det

formentlig være ulovligt for den aldersgruppe

at påtage sig det.

Du kan finde listen på www.at.dk

Job, løn og fagforening

på kontrakt Er man fritidsjobber og arbejder i en virksomhed med overenskomst, kan man finde

lønnen, man skal have, i Løntjekkeren på www.jobpatruljen.dk

Er du i tvivl, om din arbejdsgiver har overenskomst med en fagforening, så spørg

i HK/Sjælland.

Hvis du arbejder i en virksomhed uden overenskomst, så skal du forhandle din løn

og eventuelle tillæg med din arbejdsgiver, inden du ansættes. Her vil det være en god

idé at finde ud af, hvad mindstelønnen er for faget, så du kender lønniveauet, inden du

aftaler løn med arbejdsgiveren.

unge & Job:

Du har

krav på

feriepenge

Uanset hvilke aftaler, du er ansat

under, har fritidsjobbere krav på

feriepenge. Det er fastsat ved lov i

Ferieloven.

Feriepengene udgør 12,5% af den

optjente løn og tillæg og udbetales

fra 1. maj året efter, de er optjent. Arbejder

du fx i 2012 – eller dele af året

– kan du få udbetalt dine feriepenge fra

1. maj 2013.


unge & Job:

pas på kemikalier

Unge under 18 år må ikke arbejde med kemikalier eller

vædsker, der er til fare for sundheden. Det fremgår af

emballagen, som skal være mærket med et orange mærke,

hvis produktet er sundhedsskadeligt.

De unge må end ikke opholde sig i lokaler, hvor andre

arbejder med den slags.

unge & Job:

alene på job

Unge under 18 år må ikke være alene på arbejdspladsen

mellem kl. 18.00 og 06.00 på hverdage og mellem kl.

14.00 og 06.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Det

er i det tidsrum, der er størst risiko for røveri og vold, så

her skal den unge være i selskab med en voksen, d.v.s. en

kollega over 18 år.

Arbejder de unge i et indkøbscenter, hvor der er sikkerhedsvagter

eller anden form for sikkerhed, må de

unge arbejde alene til kl. 20.00.

unge & Job:

Få styr på

aftalerne

inden start

I HK/Sjælland kommer vi med mellemrum ud for faglige

sager, hvor der er opstået misforståelser omkring fx.

personalekøb.

Må man købe; og hvordan afregner man?

Derfor: Spørg ind til den slags, inden I bliver ansat.

Hvordan er reglerne og aftalerne på arbejdspladsen,

så I er klar over det, inden I begynder. Det er ærgerligt at

miste jobbet, fordi man ”tror”, at man kender aftalerne.

Eller i værste tilfælde blive beskyldt for tyveri, fordi man

har handlet i god tro.

Omvendt skal I også have styr på, at I har ret til tillæg

for arbejde på forskudt tid og til feriepenge.

Få det tilføjet i jeres skriftlige kontrakt, så der ikke

opstår tvivl senere.

Kontakt eventuelt HK/Sjælland, inden I og jeres forældre

skriver under på ansættelseskontrakten.

Unge og arbejdsmarkedet | HK/Sjælland

unge & Job:

Fyret

– og

hva’ så?

Bliver du fyret fra dit

job, kan det være en

god idé at kontakte HK/

Sjælland.

Hvis du er blevet uberettiget

afskediget, kan

vi måske hjælpe dig til

en erstatning.

Det er jo langt fra

alle afskedigelser, der er

uberettigede, men det er

altid en god idé at få din

fagforening til at se nærmere

på den.

Skån

ryggen

Tunge løft og træk er

bandlyst for ungarbejdere

under 18 år.

Unge under 18 år må

højst løfte 12 kg. Det

svarer til en kasse med

tomme ølflasker.

De må maksimalt

skubbe/trække 250 kg.

Det svarer til 10-12 indkøbsvogne.

Reglen er skabt for at

skåne de unges rygge.

Samme regel gælder

for avisbude og omdelere

af reklamer. De skal

altså bruge sækkevogn,

trækvogn eller cykeltasker,

hvis bundterne

vejer mere end 12 kg.

Rygsække og skuldertasker

må ikke bruges,

hvis vægten overstiger

12 kg.

Sådan

kommer

du i

kontakt

med HK!

HK har ét telefonnummer.

Det er 7011 4545.

HKs Arbejdsløshedskasse

har telefon 7010 6789.

Telefonerne er åbne mandag

til torsdag kl. kl. 8–17, fredage

kl. 8-16. Der er lukket i weekender

og på helligdage.

HKs telefoniske Medlems-

KontaktCenter (MKC) besvarer,

rådgiver, informerer og

yder hjælp-til-selvhjælp, men

foretager ikke sagsbehandling.

Telefonerne i MKC tages af

HK-medarbejdere i hele landet.

Når du ringer 7011 4545 har du

7 muligheder for at taste dig til

rette sted:

HK/Hovedstaden: tast 1

Kontingent eller

indmeldelse: tast 2

Løn- og ansættelsesforhold:

tast 3

Jobformidling, CV

og rådighedssamtaler: tast 4

HK’s A-kasse, dagpenge

eller efterløn: tast 5

Forbundshuset: tast 6

Er du ikke medlem

af HK: tast 7

Du kan altid høre

mulighederne en gang

mere ved at taste 9

Under de 7 indtastningsmuligheder

kan du taste dig videre til

rette sted.

Det virker måske lidt snørklet,

men det er administrativt

en lettere måde at betjene dig

på – og faktisk også hurtigere,

end hvis du skulle sidde og vente

i kø på en omstilling.

hk bladet sJællanD august 2012 9


HK/Sjælland | HK og retshjælp

HK betaler, HVIS Du og

DIn arbeJDSgIVer SKal

møDeS Foran en Dommer

Med hk’s jurister bag dig er du godt hjulpet i en eventuel tvist med din arbejdsgiver

Det er dyrt at være gæst i det

danske retssystem.

En retssag løber snildt op i

femcifrede beløb, så selv om du

vinder, kan det koste dig dyrt.

Endda selv om modparten skal

betale sagens omkostninger.

De omkostninger fastsættes

nemlig af retten, og de takster,

retten fastsætter, dækker sjældent

de reelle omkostninger til

din advokat og retssystemet.

Som medlem af HK koster

det dig INTET at føre en retssag,

hvis du er kommet i klemme

på jobbet. Fx ved at blive

uberettiget afskediget eller er

kommet til skade.

Uanset om du vinder eller

taber, vil det ikke koste dig en

krone, hvis HK’s jurister skønner,

at du har den mindste

chance for at vinde.

Har du tidligere fået afvist din skulderskade,

fordi der ikke var tale om en såkaldt

Rotator Cuff-syndrom, så har du

mulighed for at få genoptaget din sag.

Det skyldes i korthed, at fortegnelsen

over erhvervssygdomme er blevet udvidet

for så vidt angår skulderskader med betegnelsen

Rotator Cuff med diagnosen impingementsyndrom

– afklemningssyndrom.

For fremtiden vil sager om impingementsyndrom

blive anerkendt, hvis arbejdsbelastningen

af skulderen har været tilstrækkelig.

Desuden kan nogle tidligere afviste sager

om impingementsyndrom og rotator

10 hk bladet sJællanD august 2012

Med HK’s juridiske ekspertise

i ryggen forbedrer du i

øvrigt dine chancer for at opnå

et forlig uden en belastende

retssag.

”Det er hK’s politik, at hvis der

overhovedet er en chance for at

vinde en retssag for et medlem,

så bliver den ført, hvis medlemmet

ønsker det. Det er dét, der

gør hK’s retshjælp til noget helt

særligt.”

advokat trine binett

Jørgensen, Hk

Et lignende tilbud kan du

ikke få i de alternative foreninger.

Eller såkaldte gule fagforeninger.

forsiKrinG

Jamen, jeg har en retshjælps-

forsikring, og så har jeg ikke

brug for andet, tænker du måske.

Generelt kan man sige, at rets-

hjælpsforsikringen ikke dækker

sager om ansættelsesret.

Fri proces?

Glem det, hvis du som enlig

tjener mere end 280.000 kr om

året eller 356.000 som ægtepar.

Her er chancen for at opnå fri

proces særdeles lille.

flytte Grænser

HK har syv jurister ansat, og de

har alle solid viden om de juridiske

spidsfindigheder på arbejdsmarkedet.

Det har i øvrigt

den konsekvens, at der føres

flere retssager – eller indgåes

flere forlig – end der ellers ville

være blevet, hvis du som HK’er

stod uden retshjælp og selv

skulle betale.

cuff-syndrom genoptages og anerkendes,

hvis kravet til arbejdsbelastningen var

opfyldt på det tidspunkt, hvor sagen blev

afvist, fordi diagnosen ikke var omfattet

af erhvervssygdomsfortegnelsen. Det er

endnu uklart, hvor mange sager det drejer

sig om, idet Arbejdsskadestyrelsen ikke

har mulighed for at finde frem til de tidligere

afviste sager i deres journalsystem.

henvend diG

Derfor - hvis du tidligere har fået afvist din

skulderskade med den begrundelse, at der

ikke var tale om Rotator Cuff-diagnose,

Nogle af disse sager er principielle

og er med til at flytte

grænser, som vi fx har oplevet

i sager om afskedigelse af gravide.

Her har retssagerne været

med til at lægge niveauet for erstatningernes

størrelse.

når du har været medlem af hK

i tre måneder, har du krav på

fuld juridisk bistand. Du har

krav på faglig bistand fra den

dag, hvor du melder dig ind.

Der føres i øjeblikket retssager

om afskedigelse af handicappede

og af ældre medarbejdere.

Det er ret kostbare sager

at føre ved domstolene, så de

var næppe blevet rejst uden

HK’s indsats, da medlemmerne

næppe selv vil være i stand

til økonomisk at føre den slags

principielle sager.

måske kan din skulderskade anerkendes

kan sagen genoptages. Hvis sagen er

afvist med den begrundelse, at belastningen

ikke har været tilstrækkelig til at

kunne udvikle en skulderskade, kan den

ikke genoptages.

Du kan anmode om at få din sag genoptaget

ved at gå ind på din sag i den elektroniske

aktindsigt hos Arbejdsskadestyrelsen.

Se Sag på Arbejdsskadestyrelsens

hjemmeside www.ask.dk/sesag - her logger

du ind med NemID.

Du er også velkommen til at kontakte

HK/Sjælland og få hjælp.


t emadag om stress

Generalforsamling i HK Klub | HK/Sjælland

StreSS

Nej tak!

Der er positiv stress, og der er negativ stress. Stress kan komme fra alle områder af vores liv:

Det personlige liv, fra arbejdet, fra parforhold og familieforhold. Der er en sammenhæng mellem

de områder. Når vi bliver stressede, bruger vi de ressourcer, vi har til rådighed.

Derfor: Jo mere vi ved om, hvordan vi skal håndtere negativ stress, og jo flere redskaber vi kender,

jo bedre er vi til at modstå negativ stress i hverdagen.

TId oG STed

Mandag den 15. oktober 2012 kl. 8.30–16.00

hos HK/Sjælland, Valbyvej 65 i Slagelse.

HK/Sjælland byder på morgenmad fra kl. 8.30 samt

lidt at drikke og spise i løbet af dagen.

deT KAn du foRVenTe Af TeMAdAGen

• Du får kortlagt områder, der kan påvirke stress i din

dagligdag.

• Du får et overblik over dit stressniveau, dine ressourcer

og din livskvalitet.

• Du får indsigt i, hvad dine og dine kollegers forskelligheder

– og dermed forskellig adfærd – kan betyde

for stress.

• Ved hjælp af konkrete stress- og personligheds-

værktøjer får du sat fokus på nødvendige ressourcer

til at modstå og arbejde med stress.

• Du får udarbejdet en konkret handleplan for at

undgå stress.

IndHold

• Hvad er din adfærdsprofil (DiSC)?

• Hvad er dit stressniveau?

• Forebyggelse af stress.

• Livskvalitet.

• Stresshåndteringsprofil.

• Problemløsning, kommunikation, fleksibilitet.

• Ressourcer og stresshåndtering.

Du kan tilmelde dig via mithk.dk fra

den 3. september 2012

– kursusnr. 2625-12-42-01.

Tilmeldingsfrist 5. oktober.

Der er et begrænset antal pladser på kurset.

Kurset er GRATIS.

Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste og kørselsudgifter.

SJÆLLAND

hk bladet sJællanD august 2012 11


HK/Sjælland | Medlemskurser

personlig effektivitet

onsDag Den 5. December 2012 Kl. 9.00-16.00

målgruppe: alle medlemmer af hk/sjælland

sted: sCaNdIC hotel, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

bedre, hurtigere, mere kvalitet i resultaterne? gode

resultater kommer af gode vaner. mange af de ting vi

gør i hverdagen, gør vi uden rigtigt at vide, hvorfor

vi gør, som vi gør. Hvis du gør, som du plejer, bliver

resultaterne, som de plejer. derfor handler det om at gå

fra adfærd, der er ubevidst, til adfærd, der ikke kun er

bevidst, men målbevidst på områder, der påvirker vores

effektivitet og oplevelse af overskud.

underviser: torben krarup, hk kursusafdelingen

tilmelding på mithK - kursus nr. 2801-12-08

Forhandling,

ansøgning og CV

onsDag Den 12. December 2012 Kl. 9.00-16.00

målgruppe: Interesserede medlemmer

sted: kursuslokalet hk/sjælland, hersegade 13, 4000 Roskilde

forstå dine adfærds- og reaktionsmønstre i forbindelse med

en forhandling. få derudover forståelse for, hvordan din

adfærd påvirker andre i forhandlings-situationen.

tilmelding på mithK - kursus nr. 2805-12-04

muS – medarbejder

udviklings Samtale!

tirsDag Den 6. november 2012 Kl. 9.00-16.00

målgruppe: Interesserede medlemmer

sted: kursuslokalet hk/sjælland, hersegade 13, 4000 Roskilde

Samtalen er vejen frem til kompetenceudvikling, personlig

udvikling m.m. – og ja, i sidste ende måske en nemmere

vej til mere i løn! inden kurset udfylder du en personprofil

(diSC). feedbacken, som består i en personlig

rapport, udleveres på kurset. formålet er at give indsigt

i, hvorledes du som person agerer på jobbet, om dine

egne styrker og dine begrænsninger.

underviser: trine hjorth, hk kursusafdelingen

tilmelding på mithK - kursus nr. 2804-12-02

Kurserne er GRATIS. Der ydes ikke løntab for deltagelsen,

men der udbetales transportgodtgørelse

fra hjem til kursusstedet.

12 hk bladet sJællanD august 2012

livet efter forandringer

på arbejdspladsen!

onsDag 21. november 2012 Kl. 9.00-16.00

målgruppe: alle medlemmer på arbejdspladser, hvor der har

været omstruktureringer og besparelser samt medlemmer på

dagpenge

sted: sCaNdIC hotel, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

forandring har altid været et grundvilkår for menneskene.

forskellen er blot, at hvor der for få generationer siden gik

år mellem forandringerne i en virksomhed, kan ledelsesskift,

nedskæringer og andre organisatoriske ændringer

ske flere gange inden for et år. det påvirker mange medarbejdere

i forskellige former såsom stress, usikkerhed, demotivation

og er med til at forringe kvaliteten af arbejdsliv

og privatliv. formål: at få et pusterum fra hverdagen, der

kan give overblik og fornyet energi for dig, der har været

igennem forandringer på arbejdspladsen. at blive bedre

til at håndtere forandringer i fremtiden.

underviser: torben krarup, hk kursusafdelingen

tilmelding på mithK - kursus nr. 2802-12-06

assertion! gennemslagskraft

og respekt!

torsDag Den 4. oKtober 2012 Kl. 9.00-16.00

målgruppe: ledige og andre interesserede medlemmer

sted: kuruslokalet hk/sjælland, hersegade 13, 4000 Roskilde

assertion hjælper dig til at øge din personlige gennemslagskraft,

samtidig med at du udviser respekt for både

dig selv og andre. for dig, der har lyst til læring, udvikling

og forandring. du ønsker, at din kontakt til og fremtræden

overfor omverdenen bliver mere tydelig og direkte, og du

ser det som en kvalitet at kunne handle ligeværdigt i alle

situationer. også hvor magt og status er på spil.

• Hensigten er, at du bliver bedre til at udtrykke dig klart

og tydeligt.

• Hensigten er, at du lærer at håndtere følelser hensigtsmæssigt.

• Hensigten er, at du får styrket din evne til at give og

modtage kritik, anerkendelse og komplimenter.

• Du bliver bedre til at samarbejde og løse konflikter.

• Du bliver bevidst om og sikker i dit eget værd.

• Der skal imidlertid også vilje til at skabe forandringer.

derfor er det afgørende, at du har lyst til at arbejde

med dig selv.

underviser fra hK Kursusafdelingen

tilmelding på mithK - kursus nr. 2803-12-07

for yderligere oplysninger kan du kontakte kursusafdelingen

tlf. 33 304 200 eller kursusafdelingen@hk.dk

læs mere på ww.hk.dk/sjaelland


Medlemskurser | HK/Sjælland

LønstatistikindsamLing

HK’S LØNSTATISTIK ER ET UVURDERLIGT REDSKAB I FORBINDELSE MED LØNFORHANDLINGER

OG FASTSÆTTELSE AF LØN, FX I ANSÆTTELSESSITUATIONER OG VED ETABLERING AF

FLEKSJOB. LØNARBEJDET I KLUBBERNE ER LIGELEDES BUNDET OP PÅ VORES LØNSTATISTIK.

Derfor er det vigtigt, at så mange medlemmer som muligt inden for HK/Privat

og HK/Handel deltager i indsamlingen af løntal, som foregår hvert efterår.

Vi indsamler lønoplysningerne elektronisk. Dels udsender vi e-mail til de medlemmer,

hvor vi har registreret en e-mail-adresse og ellers fremsender vi et brev

med vejledning i, hvordan man over nettet kan indsende oplysningerne.

Vi har derfor behov for at få registreret mailadresser og mobiltelefonnumre på

alle vores medlemmer.

Du registrerer det via www.MitHK.dk.

en lille

opmuntring

Désirée Lotus Christensen fra Nykøbing Falster blev den

heldige vinder i terningkonkurrencen, som HK/Privat gennemførte

i foråret i forbindelse med OK-kampagnen for at

afskaffe den såkaldte 50%-regel.

Telefonen var en lille opmuntring til 22-årige Désirée,

der er på udkig efter en praktikplads som finansøkonom.

Hun afsluttede den teoretiske del i sommeren 2011 og har

siden forgæves søgt praktikplads. I konsekvens af det har

hun nu søgt ind på Ergo- og Fysioterapeutskolen i Næstved,

da det med finanserne ikke ser ud til at have en fremtid.

faglig konsulent Steen Skousgaard Jørgensen, Hk/Privat,

var den glade giver og overrakte désirée en mobiltelefon for

hendes held i terningespillet om 50%-reglen. Hun håber nu på

samme held på arbejdsmarkedet. foto: frank Jørgensen.

Du kan naturligvis også sende en mail til vores fællespost hk.sjaelland@hk.dk,

hvor du meddeler dit mobilnummer samt navn og cpr-nr. og anfører, at det er til

brug for lønstatistikindsamlingen.

SJÆLLAND

hk bladet sJællanD august 2012 13


HK/Sjælland | opslagstavlen

14 hk bladet sJællanD august 2012

MitHk.dk

Tilmeld dig på MitHK

tilmelding til Hk/Sjællands kurser og andre

aktiviteter sker nemmest på hjemmesiden mitHk.dk

Sådan gør du:

1: tast dig ind på mit Hk og log dig på med din pinkode.

Har du glemt den, kan du få en ny via Hk’s

hjemmeside. du kan også logge dig på med din

digitale signatur eller dit nemid fra dit pengeinstitut.

2: klik på ”kurser og arrangementer” og vælg videre herfra.

3: vælg det kursus eller arrangement, du ønsker.

generalforsamling i samdata

Hermed indkaldes til Samdata Hk/Sjællands ordinære generalforsamling.

generalforsamlingen finder sted den 10. september 2012 i

Hk/Sjællands lokaler, Hersegade 13, 4000 roskilde, startende kl. 18.00.

der vil være mulighed for at få noget at spise inden generalforsamlingen.

Spisningen begynder kl. 17.00, og man skal tilmelde sig på

forhånd.

tilmelding til: sjaelland@samdata.dk mærket ”tilmelding”

tilmelding skal ske senest den 6. september.

dagSorden

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. bestyrelsens beretning

4. regnskab

5. indkomne forslag

6. valg – næstformand 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,

2 suppleanter for 1 år.

7. forslag til klubbens aktiviteter

8. eventuelt

forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest 8 dage inden, generalforsamlingens holdes.

forslag mærkes ”forslag 2012” og sendes til sjaelland@samdata.dk

efter generalforsamlingen gennemføres valg af 8 delegerede til landsforeningen

samdatas delegeretmøde.

Samdata ringer til dig

i dagene 3. –5. september vil bestyrelsen for Samdata Hk/Sjælland

ringe til et udvalg af klubbens medlemmer for at spørge om deres

ønsker til klubbens aktiviteter. ønsker du ikke at blive kontaktet,

eller har du specifikt ønske om at blive/ikke blive kontaktet på din

arbejdsplads eller i fritiden, må du meget gerne sende os en mail på

sjaelland@samdata.dk. vi ønsker ikke at forstyrre unødigt.

i år har vi valgt at holde generalforsamling sammen med afdelingens

valgmøde til det ordinære delegeretmøde i landsforeningen Samdata/Hk.

det holdes 27.-28. oktober 2012.

dagsordenen for generalforsamlingen og vedtægter for vores lokale

forening kan downloades fra afdelingens hjemmeside eller fra klubbens

link på www.Samdata.dk

du kan ligeledes se dagsorden på opslagstavlen i dette blad.

Pas på dine tænder og

pas på dine penge

HK har indgået aftale med Alka om at tilbyde

HK’s medlemmer en tandforsikring.

Forsikringen dækker tandlægeudgifter op til 30.000 kr. pr.

behandling. Du skal dog selv betale de første 3.000 kr.

Hvis du går regelmæssigt til tandlæge (mindst 1 gang årligt),

kan du optages i forsikringen. Hvis du ønsker at tegne

forsikringen, selvom du ikke har gået til regelmæssige tandeftersyn

de seneste 2 år, skal du udfylde et tandstatusskema.

Læs mere om forsikringen her:

www.hk.dk/www/medlemsfordele/forsikringstilbud/

hk_tandforsikring

Hvis du som medlem ønsker at tegne en forsikring, skal du

bruge log-in til forsikring, som du finder på mitHK.

Kontakt eventuelt HK på telefon 7011 4545 og hør nærmere.

valgmøde i branchesektion

itmK

da bent gluver går på pension, skal Hk Sjælland have

valgt et nyt bestyrelsesmedlem til bS itmk for resten

af valgperioden.

det foregår tirsdag d. 18. september kl. 18.00 i vores

lokaler i Guldborgsundcentret.

dagsorden er:

1. valg af bestyrelsesmedlem

2. valg af suppleanter

afdelingen giver lidt at spise under mødet.

tilmelding via ”mit Hk”

Privat Service:

Valgmøde

valg af 1 bestyrelsesmedlem til Branchesektion

privat service

da Hk/Sjællands bestyrelsesrepræsentant har trukket sig

fra den landsdækkende bestyrelse søges nyt bestyrelsesmedlem

til omgående tiltrædelse.

betingelserne for at kunne indtræde i denne særdeles kompetente

bestyrelse er, at man arbejder inden for branchesektion

Privat Services område.

Valgmødet finder sted tirsdag d. 11. september kl.

17.00 i HK/Sjællands lokaler, Hersegade 13, Roskilde.

Såfremt du ønsker at stille op til den ledige post eller blot

deltage i valget, bedes du kontakte faglig konsulent Peter

rytter Jørløv på tlf. 33 64 16 34 eller e-mail 02prj@hk.dk

senest d. 7. september 2012.


seniorformænd

vestlolland

May Brit Horst

Tlf.: 5492 3531, may-brit@horst.dk

Onsdag d. 12. september kl. 14.00:

Besøg på det nye fjernvarmeværk i

Nakskov. Efterfølgende kaffe i NICcafeen.

Vi mødes kl. 14 ved Idrætscentret

og kører samlet derud.

Onsdag d. 10. oktober kl. 14.00:

Kørerlærer Jørgen Christensen spør’:

”Hvornår har du sidst talt med din kørerlærer?”

Få genopfrisket din viden

om færdsel, kørsel, tavler m.v.

Tilmelding: På lister ved arrangementerne,

til Connie Andersen, tlf. 5492 4204/

Marianne Rasmussen, tlf. 2124 8675.

Obs.! Arrangementerne foregår fra

denne sæson i NIC-cafeen i Nakskov

Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1.

midtlolland

Christine Vedel

Tlf.: 5470 5663, c.vedel@smilemail.dk

nyKøBinG f.

Ane Lise Hansen

Tlf.: 5443 9593, mobil: 4018 1493

anelise@dlgpost.dk

Torsdag d. 20. september kl. 14.00

i HK: Foredrag om SOS Børnebyerne.

Torsdag d. 25. oktober kl. 18.30 i HK:

Vise- og sangaften.

holBæK

Lilian Faber

Tlf.: 5944 3271, mobil: 2046 8744

lfa@lic-mail.dk

Tirsdag d. 11. september 2012: Bustur

til København. Afgang fra Administrationscentret

kl. 10.15.

Tirsdag d. 9. oktober 2012: Løvfaldstur

til Gilleleje via Fredensborg Slot.

Afgang fra Administrationscentret

kl. 10.15.

Tilmelding: Else Christiansen,

tlf. 5943 4481.

vordinGBorG

Mogens Hansen

Tlf.: 2032 2399, 601@mail.dk

Tirsdag den 11. september 2012: Foredrag

v. Peter Sten (fra DR, P4 og P5).

Tirsdag den 16. oktober 2012: Oktoberfest

næstved

Seniorklubberne

Peder Sass

Tlf.: 5550 1417, peder.sass@mailme.dk

Onsdag d. 5. september: Rejseforedrag

om Rom.

Onsdag d. 19. september: Radiovært

Peter Sten fortæller.

Onsdag d. 3. oktober: Syng med

Kælderduoen.

Onsdag d. 24. oktober: Film i BioCity.

slaGelse

Keld Runge Poulsen

Tlf.: 5852 1515 – helst kl. 8-9

hkseniorklubslagelse@stofanet.dk

KøGe

Johannes Renleff-Madsen

Tlf.: 5665 3866

hkseniorkoege@gmail.com

Klubbens arrangementer kan ses

på afdelingens hjemmeside

www.hk.dk/sjaelland under menupunktet

”Seniorklubber”.

rosKilde

Inger Juel Hansen

Tlf.: 4636 3591, mobil: 2713 8590

ingerjuel1945@hotmail.com

Mandag d. 10. september kl. 12.00:

Madpakkemøde i HK, Hersegade 13.

Foredrag af Kirsten Feld om Roskilde

Kommunes ældrepolitik.

Tirsdag d. 11. oktober: Besøg i

Folketinget m.fl. Med spisning. Hør

nærmere ang. tid. Busafgang fra Ny

Østergade.

Onsdag d. 24. oktober kl. 13.00:

Løvfaldstur til Jægerspris Slot. Bus

fra Ny Østergade.

Tilmelding: HK receptionen, tlf.

33 64 17 20, eller formand Inger Juel

Hansen, tlf. 27 13 8590.

KalUndBorG

Lilian Marie Kristensen

Tlf.: 5950 8422, hlk.sand13@ka-net.dk

Madpakkemøder:

Fredag d. 7. september kl. 12.30:

Foredrag: ” Verdens nordligste sygeplejerske”

v/Susanne Duus.

Fredag d. 5. oktober kl. 12.30:

Ole Glahn fortæller om ”Landmandsliv”

i gamle dage.

Klik dig ind på hK

og kend dine fordele

Hk danmark har relanceret sin hjemmeside, så

du nu med ganske enkle klik fra forsiden kan

klikke dig frem til alle de fordele, et medlemskab

af Hk åbner for dig.

På forsiden kan du bl.a. komme ind på fem

nedenstående emner, så du hurtigt kan skabe

dig et overblik over de mange fordele, der er

forbundet med et medlemskab.

læs mere på www.hk.dk

gratis juridisk hjælp.

Hurtigt i job.

få den løn du er værd.

Spar som medlem af Hk.

medlemsfordele.

opslagstavlen | HK/Sjælland

seniormøder

HK/Sjælland Kommunal og HK/Sjælland

Stat inviterer i samarbejde med Sampension

til seniormøder

HVIS DU

har rundet 55 år og så småt er begyndt at tænke over,

hvordan en tilværelse som pensionist skal forme sig,

er seniormødet et godt sted at få inspiration. På mødet

gennemgår vi blandt andet følgende temaer:

• Pensionsordningen i hovedtræk

• Seniorydelser i samspil med pension

• Reglerne omkring begunstigelse

• Tilværelsen som senior

vi taler om, hvordan du kan planlægge et fleksibelt

senior- og arbejdsliv. din pensionsordning har betydning

for de ønsker og behov, du har som senior.

vi ser derfor også på valgmuligheder for pensionsordningerne.

MøDeRne HolDeS:

Den 18. september kl. 14.00 – 17.00 i hK sjælland/nykøbing f.

Den 19. september kl. 17.30 – 20.30 i hK sjælland/slagelse.

tilmelding sker via mitHk under arrangementer

– Seniormøder.

Dig og

din pension

Hk Sjælland/kommunal inviterer til fyraftensmøder

om pension i samarbejde

med nordea liv og Pension.

møderne er relevante for de kommunale

medarbejdere, som har en pensionsordning

i nordea liv og Pension. det

drejer sig bl.a. om tidligere ansatte ved

af – nu de kommunale jobcentre.

møderne holdes:

Den 11. september kl. 17.00 – 19.30:

HK Sjælland/Slagelse, Valbyvej 65,

Slagelse.

Den 12. september kl. 17.00 – 19.30:

HK Sjælland/Roskilde, Hersegade 13,

Roskilde.

Den 25. september kl. 17.00 – 19.30:

HK Sjælland/Nykøbing F., Guldborgsundcentret

6, 4800 Nykøbing F.

tilmelding via mitHk under arrangementer

– Pensionsmøder med nordea

liv og Pension.

hk bladet sJællanD august 2012 15


HK/Sjælland | HK inviterer

i godt selskab

med Perlemor

16 hk bladet sJællanD august 2012

Der var dømt “Tøseaften”, da

tidligere politidirektør i Københavns

Politi, Hanne Bech

Hansen, stillede op til foredrag

i HK/Sjælland og fortalte om sit

liv og erhvervskarriere. På sin

vanlige humoristiske facon fan-

gede hun tilhørernes opmærksomhed.

Både med mere alvorlige

betragtninger om samfundsudviklingen,

men også

med morsomme episoder fra

en karriere som kvindelig chef

i en mandsdomineret verden.

Hanne Bech Hansen var således

den første – og foreløbig

eneste – kvindelige chef for

Politiets Efterretningstjeneste.

Det var nu ikke i den egenskab,

at hun påkaldte sig ”det store

danske grin”, og i Cirkusrevyen

til stor morskab for sig selv

blev udnævnt til ”Perlemor”.

Det skete i kølvandet på en ret

omtalt sag, hvor en politimand

blev beskyldt for at have kaldt

en indvandrer for perker. Hanne

Bech Hansen kunne efterfølgende

– og efter en samtale

med politimanden – fastslå, at

han havde sagt perle!

Det blev en god aften for de

mange HK’ere, som havde taget

mod invitationen til at høre

en usædvanlig kvinde fortælle

om en usædvanlig karriere.

Udover fotograf Frank Jørgensen

var der kun en enkelt mand

mere til stede. Det var synd –

for mændene!


Kurser og efteruddannelser | HK/Sjælland

Bliv klædt på til at

blive dygtigere

den 10. oktober på ZBC Handelsskolevej 3, Næstved

et brag af en eftermiddag/aften med inspiration om efteruddannelse på programmet.

Målgruppe: medlemmer af HK/Sjælland, Handel og Privat sektor

Kom og bliv inspireret af de spændende muligheder der er for efteruddannelse – det er aldrig for sent at blive dygtigere.

Fyld bilen med kolleger, få ideer, korte konkrete oplæg, værktøjer du kan gå hjem og bruge, ansigt til ansigt rådgivning/

vejledning, foredrag, vælg selv de emner du finder interessante.

• Ufaglært til faglært. Hvordan

kan det lade sig gøre. Hør om

voksenelev, merit (det du allerede

kan, afkorter uddannelsen) gvU

– grundlæggende voksenuddan-

nelse.

• akademiuddannelser (merkonom),

ruster dig til dit næste karriere-

spring. indhold, sværhedsgrad, muligheder.

Oplæg fra ekspert.

• MUS – medarbejderudviklingssamtalen.

bliv klædt på til Mus’en.

Oplæg fra ekspert.

15.30-16.00 velkomst og logistik

16.00-17.00 Første runde af emnerne (det du har valgt)

ekspert boder er åbne

17.00-17.30 Kaffe med mere, sandwich. ekspert boderne

er åbne

17.30-18.15 Anden runde af emnerne (det du har valgt)

ekspert boder er åbne

18.15-18.30 Opsamling og stafetten til Peter bastian

Emner som du kan vælge dig på:

• Kompetencefonde – ansatte i overenskomstdækkede

virksomheder med

kompetence fond. Hvad er muligt?

ideer til hvordan du kan ”skrue” et

forløb sammen. Oplæg fra ekspert.

program:

tilmelding skal ske via MitHk – kursusnr. 2625-12-13-41

Vigtigt at registrere din mail-adresse på Mithk når du tilmelder dig. Efter tilmeldingsfristen

modtager du en mail og hvor du skal tilkendegive hvilke af emnerne du vil deltage i.

Sidste frist for tilmelding er den 8. september.

der ydes ikke transport og tabt arbejdsfortjeneste.

For yderligere information: esben Hansen, 02esh@hk.dk, telefon 3364 1626.

• Løn og efteruddannelse – hvad kan

du gøre for at stå bedre i lønforhandling.

Oplæg fra ekspert.

• konkret vejledning indenfor aMU

arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hvad kan du tage af kurser? Hvor og

hvordan? tilmelding og løntabsgodtgørelse,

hvordan? ekspert bod.

• Konkret vejledning i brugen af

kompetencefonde. ekspert bod.

• Konkret, ansigt til ansigt,

vejledning om, fra ufaglært til

faglært. ekspert bod.

18.30-20.00 Musikeren og fysikeren, blandt meget andet,

Peter bastian med foredraget ”alle ønsker forandring,

men ingen ønsker at forandre sig”! Foredraget

er konfronterende og med potent engagement.

Med garanti slagtes der hellige køer og hvis man

ikke er bange for at grine af sig selv, er det en ren

fest at kigge sig selv grundigt efter i sømmene.

20.00-20.05 Afslutning

HANDEL PRIVAT

hk bladet sJællanD august 2012 17


HK/Sjælland | Kurser og efteruddannelser

Vær den ledende skikkelse

Kontaktperson: Yvonne Lindorf Telefon: 5856 7000 Kontaktperson: Jette Ekknud Telefon: 5856 7203

Kursusdage: 3

It – åbent værksted

– Få styr på tekstbehandling,

regneark, præsentationsprogrammer,

billedbehandling

og webdesign m.m.

20.­22. august 2012

27.­29. august 2012

03.­05. september 2012

10.­12. september 2012

17.­19. september 2012

24.­26. september 2012

01.­03. oktober 2012

08.­10. oktober 2012

22.­24. oktober 2012

29.­31. oktober 2012

05.­07. november 2012

12.­14. november 2012

19.­21. november 2012

26.­28. november 2012

03.­05. december 2012

10.­12. december 2012

17.­19. december 2012

Lyngvej 19 | 4600 Køge | TeL 5667 0400 | Khs@Khs.dK | www.Khs.dK

Ovenstående moduler er fuldtidstilrettelagt og udbydes frit under åben uddannelse af

Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Køge Handelsskole.

18 hk bladet sJællanD august 2012

Yderligere info og tilmelding:

Alle moduler er på 60 lektioner/10 ECTS point og afvikles med 6-8 undervisningsdage

over 6 uger. Afsluttes med eksamen. Læs mere om indhold på www.khs.dk eller kontakt

studiesekretær Lolita Brodka Andersen, tel 5667 0469, lban@khs.dk

Vi har også aftenskole

Moduler fra akademiuddannelse i

økonomi og ressourcestyring

Erhvervsøkonomi - start efterår

Økonomistyring i praksis - start efterår

Moduler fra akademiuddannelse i

kommunikation og formidling

Kommunikation i praksis - start 27/8

Strategisk kommunikation - start 7/11

Selandia CEU

– muligheder med mere

– eller bliv kontorets kloge hoved Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse www.sceu.dk

Kursusdage: 5

PC bruger

– Begynderlære om computeren,

dens værktøjer, samt e­mail.

10.­14. september 2012

01.­05. oktober 2012

22.­26. oktober 2012

03.­07. december 2012

Kursusdage: 4

Regnskab modul 1

– Daglig bogføring og moms m.m.

13.­16. august 2012

29. oktober –

– 01. november 2012

Kursusdage: 6

Regnskab modul 2

– Bogføring af køb og salg af

inventar inkl. afskrivninger,

tab på debitorer m.m.

17.­24. august 2012

02.­09. november 2012

Kursusdage: 5

Regnskab modul 3

– Bildrift inkl. afskrivninger,

lokaleomkostninger,

afdelingsregnskab m.m.

27.­31. august 2012

12.­16. november 2012

Kursusdage: 4

Regnskab modul 4

– Afstemninger, periodisering,

regnskabsafslutning m.m.

03.­06. september 2012

19.­22. november 2012

Kursusdage: 4

Regnskab modul 5

– Opstilling af årsregnskab,

analyse af regnskab m.m.

10.­13. december 2012

AMU kurser er en række korterevarende kurser, der retter sig mod ledige og faglærte. Er du ledig? Tag kurserne som en del af de seks ugers selvvalgt uddannelse, du har ret til.

Moduler fra akademiuddannelse i ledelse

Ledelse i Praksis - start 30/8

Organisation og arbejdspsykologi - start 27/9

Det strategiske lederskab - start 25/10

Coaching i organisationer - start 29/8 og 1/11

Projektstyring i praksis - start 18/9

Kursusdage: 9

AMU mål 40593 + 40594 +

43572.

Deltagerbetaling 1.602,00

Hvis videregående udd. 4.294,50

Den grundlæggende projektlederuddannelse

– Lær at fremme kreative og

dynamiske processer

i produktmiljøer.

26. september – 7. december

Kursusdage: 3

AMU mål 45366. Deltagerbetaling

534,00 Hvis du har en videregående

udd. 1.431,50

Kommunikation i teams

–Lær hvordan du arbejder

sammen med andre og

formulerer dine krav til teamet.

1.­3. oktober 2012

Akademiuddannelser for voksne - efterår 2012

Læs et eLLer fLere moduLer

og styrk dine kompetencer

- daghold for ledige og beskæftigede.


Bliv guld værd med kurser

og efteruddannelse!

AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole

gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer:

Kom videre med it

Vi tilbyder en række kurser til dig, som kan det

grund læggende inden for tekstbehandling og

regneark. Du vil gerne lære at anvende de

avancerede funktioner. Funktionerne kan bl.a.

være med til at spare tid og besvær i hverdagen.

Tjek på tal og regnskab

Kurser til allround medarbejderen i alt lige

fra likviditets styring til lønsedler. Kræver

ikke forhåndskendskab til regnskab.

Tilmeld dig på tlf. 8852 3200 – se alle kurser på www.rhs.dk

Kurser og

efteruddannelse:

Se www.easj.dk

Bliv en god leder

Har du lederambitioner? Ønsker du at blive en

bedre leder? Eller skal du bare have et brush-up?

Så er Den grund læggende lederuddannelse et

godt tilbud til dig.

Kurser og efteruddannelser | HK/Sjælland

Bliv en bedre sælger

God kundeservice og øget salg kommer ikke af sig

selv. Det kræver professionelle og kompetente

medarbejdere. Nu har du muligheden for at

blive endnu bedre til at sælge varen.

Find os i

Køge, Nykøbing F, Næstved,

Roskilde og Slagelse.

Erhvervsakademi Sjælland

udbyder videregående

uddannelser tæt på erhvervsliv

og praksis.

Har du en erhvervsfaglig eller gymnasial baggrund?

Så bliv opkvalificeret med en uddannelse fra EASJ.

Tag en hel

uddannelse

- eller blot

et modul

hk bladet sJællanD august 2012 19


Kursustilbud

Turisme

Service giver man – VÆRTSKAB er man!

Findes der en gæst, findes der også en vært, som udøver værtskab. På dette kursusforløb lærer du at gøre din salgsteknik vedkommende

og personlig.

40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage Kr. 236,- 25.10.12-26.10.12

45350 Kundeservice i detailhandlen 2 dage Kr. 236,- 07.11.12-08.11.12

45686 Branding af lokale oplevelsesprodukter 2 dage Kr. 236,- 22.11.12-23.11.12

HR ledelse og projektledelse

HR ledelse og projektledelse giver dig værktøjer til at sikre, at du altid har de bedste medarbejdere med de kvalifikationer, som er væsentlige

for din branche.

40594 Projektledelse 3 dage Kr. 534,- 10.09.12-12.09.12

40593 Lederens projektplanlægning 3 dage Kr. 534,- 24.09.12-26.09.12

40446 Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage Kr. 236,- 03.10.12-05.10.12

40653 Lederens rekrutteringsværktøjer 2 dage Kr. 236,- 11.10.12-12.10.12

42833 Anerkendende ledelse 2 dage Kr. 236,- 25.10.12-26.10.12

43562 Mødeledelse 2 dage Kr. 356,- 03.12.12-04.12.12

Regnskab og økonomi

45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 dage Kr. 236,- 22.10.12-23.10.12

45966 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 dage Kr. 236,- 29.10.12-30.10.12

45961 Kreditorstyring 1 dag Kr. 118,- 05.11.12

45964 Debitorstyring 2 dage Kr. 236,- 12.11.12-13.11.12

44309 Udarbejdelse af årsregnskabet 2 dage Kr. 236,- 19.11.12-20.11.12

45971 Resultatbudgettering 2 dage Kr. 236,- 26.11.12-27.11.12

45969 Daglig registrering i økonomistyringsprogram: Navision 5.0 2 dage Kr. 236,- 03.12.12-04.12.12

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelserne er for dig, der ønsker uddannelse på videregående niveau. Du kan tage fagene som enkeltfag eller som en samlet

uddannelse. Vi har tilrettelagt fagene som fuldtidsstudium, så du kan tage et fag på 6 uger.

Projektstyring i praksis: Start medio september 2012 Mundtlig eksamen i oktober/november 2012

Coaching i organisationer: Start medio september Mundtlig eksamen i oktober/november 2012

Fagene er tilrettelagt som 6 ugers fuldtidsstudium med 2 undervisningsdage om ugen fra kl. 9.00 - 15.00. Der skal påregnes hjemmearbejde

på de øvrige dage.

Førstehjælpskursus - godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Grundkursus i førstehjælp 6 timer Kr. 550,- 11.09.12

Udvidet kursus i førstehjælp 12 timer Kr. 800,- 28.08.12+30.08.12

Se detaljeret indhold på vores hjemmeside under fanen Business Center.

Du kan tilmelde dig kurserne via vores hjemmeside, hvor du også finder flere spændende kurser og uddybende informationer om indholdet.

Se mere på www.celf.dk eller kontakt markedskonsulent Joan Halager-Dam, 61 221 603, joah@celf.dk.

Priserne er for personer inden for AMU-målgruppen. Hvis du er ledig, kan kurserne tages gratis under 6 ugers selvvalgt uddannelse

(dog ikke førstehjælp).

CELF · Kringelborg Allé 7 · DK-4800 Nykøbing F. · Tel. +45 54 888 888 · E-mail: celf@celf.dk · www.celf.dk

More magazines by this user
Similar magazines