ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

22 DE SOCIALE SIDER

skriv et brev

Af Lotte Baun,

socialrådgiver ADHD-foreningen

Mange medlemmer mangler hjælp til ansøgning,

klageskrivelser og generel rådgivning.

Noget som har været kendetegnende er, at

mange retter telefonisk eller mail-henvendelse

til kommunen, for at spørge, om de fx

kan få økonomisk hjælp til et kursus, medicin,

tøj, vask, barnepige, tabt arbejds-fortjeneste

med mere. Ofte får de et telefonisk ”nej”,

eller også kan de ikke komme i kontakt med

sagsbehandleren. Nogle har en rigtig god

kontakt til deres sagsbehandler, og får en

bred rådgivning om, hvilke muligheder der er,

får hjælp til at afdække de individuelle behov

og muligheder, og endelig - får bevilget den

nødvendige hjælp.

Jeg ved, at der er stor udskiftning af

sagsbehandlere rundt om i kommunerne,

og mange sagsbehandlere har rigtig travlt

med alt for mange sager, så derfor:

1. Skriv et brev til sagsbehandleren

2. Gem en kopi til jer selv

3. Send brevet med posten

Når I skriver et brev, så lav en overskrift, der

klart oplyser, hvad henvendelsen drejer sig

om, fx:

• Ansøgning

• Klage

• Anmodning om møde for rådgivning og

muligheder

• Ansøgning om merudgifter iht. Servicelovens

§41 (medicin, barnepige, tøj og

andre merudgifter som følge af barnets/

den unges handicap)

• Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

jvf. Servicelovens §42

Under overskriften giver I klare oplysninger

om:

• Hvad søges der om

• Hvorfor søges der

• Og evt. hvad koster det

Når I sender en konkret skrivelse, skal I også

have et konkret svar – og ved afslag på ansøgning

- en konkret ankevejledning.

Brev

Når I sender et brev undgår I, at en mail går

De sociale

tabt, fordi sagsbehandleren er sygemeldt,

eller måske er stoppet. Når en kommune

modtager et brev med posten, scannes det

ind på jeres sag i kommunen, bliver derfor

ikke væk, og det er klart ved sagsbehandlerskifte,

at der ligger en ansøgning/klage eller

andet som skal behandles. Når en kommune

modtager et brev, skal det besvares.

telefonopringning

Når en kommune/sagsbehandler modtager

en telefonopringning, hvor I spørger om

muligheden for hjælp til et eller andet, og

sagsbehandleren reagerer med at sige nej,

er det ikke sikkert, at jeres henvendelse bliver

betragtet som en konkret ansøgning,

og derfor bliver jeres ansøgning ikke rigtig

behandlet, og I får så heller ikke mulighed for

at klage over afslaget.

Har I brug for hjælp til formulering af

ansøgning, klage med mere, ud over ovenstående,

er I naturligvis altid velkomne til at

rette henvendelse gennem telefonrådgivningen,

tlf. 53 11 21 68, tirsdag og fredag 15-18.

More magazines by this user
Similar magazines